Табела предмета

Распоред предавања из предмета НФХМ 2020/2021.

8-12. март 2021.

Славко Ментус, Биљана Шљукић-Паунковић, Игор Пашти

Комбиноване методе испитивања границе метал/електролит – I предавање

Комбиноване методе испитивања границе метал/електролит – II предавање

15-19. март 2021.

Љиљана Колар-Анић, Жељко Чупић

Методе испитивања динамике сложених реакционих системa- I 

Методе испитивања динамике сложених реакционих система – II

22-26. март 2021.

Ана Станојевић

Реверзибилни и иреверзибилни инхибитори у ензимски каталисаним реакцијама

29. март – 4. април 2021.

Ивана Стојковић – Симатовић, Немања Гаврилов

Материјали за конверзију енергије – испитивање и применa – I

Материјали за конверзију енергије – испитивање и применa – II

5-9. април 2021.

Мирослав Кузмановић, Михајло Етински

Примена ласера у физичкој хемији

Молекулска динамика

12-16. април 2021.

Милош Мојовић, Марко Даковић

Примена савремене ЕПР спектроскопије у фармацији

Функционално магнетно резонантно снимање + додатна литература

19-23. април 2021.

Светлана Штрбац

Скенирајућа микроскопија

26-30. април 2021.

Весна Ракић, Маја Милојевић-Ракић

Порозни материјали + обавештење

3-9. мај 2021.

Милена Петковић

Нековалентне интеракције


Архива НФХМ 2019/2020.

Распоред предавања из предмета НФХМ 2019/2020.


9-13. март 2020.

Славко Ментус, Биљана Шљукић-Паунковић, Игор Пашти

Комбиноване методе испитивања границе метал/електролит

16-20. март 2020.

Љиљана Колар-Анић Жељко Чупић

Методе испитивања динамике сложених реакционих система

23-27. март 2020.

Системи у микроталасном пољу

30. март – 3. април 2020.

Материјали за конвезију енергије 1

Материјали за конвезију енергије 2

6-10. април 2020.

Примена ласера у физичкој хемији

Молекулска динамика

13-17. април 2020.

Примена савремене ЕПР спектроскопије у фармацији

Функционално магнетно резонантно снимање + видео

20-24. април 2020.

Скенирајуће микроскопије

27. април – 1. мај 2020.

Порозни материјали 1

Порозни материјали 2

4-8. мај 2020.

Теоријска анализа ултрабрзих процеса

11-15. мај 2020.

Водонична енергија

18-22. мај 2020.

Гасна хроматографија

HPLC и FIA ED мониторинг екотоксичних органских једињења


Архива НФХМ 2018/2019.

Распоред предавања из предмета НФХМ 2018/2019.

Предавања


4-8. март 2019.

Славко Ментус, Биљана Шљукић-Паунковић, Игор Пашти

Комбиноване методе испитивања границе метал/електролит

11-15. март 2019.

Љиљана Колар-Анић Жељко Чупић

Методе испитивања динамике сложених реакционих система

Специфичне методе испитивања динамике сложених реакционих система

25-29. март 2019.

Бранислав Станковић

Нове методе у проучавању кинетике процеса и реакција у чврстом стању

Јелена Јовановић

Синтеза, структура, својства и примена нове класе материјала – хидрогелова

1-5. април 2019.

Ивана Стојковић Симатовић

Материјали за конверзију енергије – испитивање и примена  – 1

Немања Гаврилов

Материјали за конверзију енергије – испитивање и примена – 2

8-12. април 2019.

Михајло Етински

Молекулска динамика

15-19. април 2019.

Марко Даковић

Функционално магнетно резонантно снимање

Милош Мојовић

Примена савремене ЕПР спектроскопије у фармацији

6-10. мај 2019.

Шћепан Миљанић

Водонична енергија

Иванка Холцлајтнер -Антуновић

Нове технике масене спектрометрије

20-24. мај 2019.

Милена Петковић

Теоријска анализа ултрабрзих процеса

Бранислав Јеленковић

Фемтохемија 1; Фемтохемија 2

27-31. мај 2019.

Љубиша Игњатовић

ХПЛЦ и ФИА ЕД мониторинг екотоксичних органских једињења

Мирослав Ристић

Гасна хроматографија

3-7. јун 2019.

Предраг Вулић

Савремена рендгеноструктурна анализа на кристалу и праху са примерима

10-14. јун 2019.

Љиљана Дамјановић-Василић

Методе базиране на синхротронском зрачењу

Ивана Радосављевић Еванс

Методе базиране на синхротронском зрачењу (Дифракционе методе)

17-21. јул 2019.

Флуоресцентна спектроскопија


Архива НФХМ 2017/2018.

Распоред предавања из предмета НФХМ 2017/2018.

Предавања


5-9. март 2018.

Славко Ментус, Биљана Шљукић-Паунковић, Игор Пашти

Комбиноване методе испитивања границе метал/електролит


12-16. март 2018.

Љиљана Колар-Анић Жељко Чупић

Методе испитивања динамике сложених реакционих система

Специфичне методе испитивања динамике сложених реакционих система


19-23. март 2018.

Драгомир Станисављев

Системи у микроталасном пољу


2-6. април 2018.

Боривој Аднађевић

Утицај микроталасног загревања на кинетику хемијских реакција и физичкохемијски процес; Нове биообновљиве сировине и процеси за добијање горива и органских материјала


9-13. април 2018.

Никола Цвјетићанин, Радмила Херцигоња, Зоран Шапоњић, Зоран Лаушевић

Испитивање  наноматеријала

Угљенични материјали


16-20. април 2018.

Мирослав Кузмановић, Милан Тртица

Примена ласера у физичкој хемији


23-27. април 2018.

Милош Мојовић,  Марко Даковић

Имиџинг магнетном резонанцијом

ЕПР имиџинг


30. април – 4. мај 2018.

Вера Дондур, Весна Ракић

Порозни материјал


7-11. мај 2018.

Шћепан Миљанић, Иванка Холцлајтнер-Антуновић

Водонична енергија

Масена спектрометрија – савремени трендови


14-18. мај 2018.

Јелена Радић Перић

Плазма, својства, добијање

Синтеза дијаманата у плазми


21-25. мај 2018.

Вера Дондур, Миљенко Перић, Милена Петковић, Бранислав Јеленковић

Фемтохемија


28. мај – 1. јун 2018.

Јасмина Димитрић-Марковић, Никола Вукелић

Површински појачана раманска спектроскопија: примена у биосензорима

2Д аналитичке методе


5. јун 2018.

Предраг Вулић

Савремена рендгенска анализа на монокристалу и праху са примерима – 1. део

7. јун 2018.

Савремена рендгенска анализа на монокристалу и праху са примерима – 2. део


18. јун 2018.

Љиљана Дамјановић-Василић

Синхротрон


19. јун 2018.

Ивана Радосављевић Еванс

Методе засноване на синхротронском зрачењу – дифракционе методе


Архива НФХМ 2016/2017.

Распоред предавања из предмета НФХМ 2016/2017.

Предавања


22.7.2017.

Проф. др Никола Вукелић

2Д аналитичке методе


29.6.2017.

Проф. др Владана Вукојевић

Флоресцентна микроскопија, технике за изучавање динамичких процеса


27.6.2017.

Проф. др Владана Вукојевић

Флоресцентна микроскопија, Технике осликавања и побољшање режолуције заобилажењем дифракционе баријере


20.6.2017.

Проф. др Јасмина Димитрић Марковић

Примена SERS и SERRS раманских техника, биосензори на бази резонанције површинског плазмона


8.6.2017.

Проф. др Милена Петковић

Фемтохемија


30.5.2017.

Проф. др Јелена Радић – Перић

Плазма – откиће и појам

Савремени правци истраживања у Хемији плазме – Плазма – појам, својства, настајање


1.6.2017.

Проф. др Јелена Радић – Перић

Савремени правци истраживања у Хемији плазме – Синтеза дијаманта у плазми


25.05.2017.

Проф. др Иванка Холцлајтнер-Антуновић

Масена спектрометрија-савремени трендови

Масена спектрометрија-савремени трендови – додатак предавању


08.05.2017.

Проф. др Милош Мојовић

ЕПР спектрометрија


04.05.2017.

Проф. др Ивана Радосављевић Еванс

Методе базиране на синхротронском зрачењу – дифракционе методе

Методе базиране на синхротронском зрачењу – дифракционе методе (основни појмови)


18.04.2017.

проф. др Боривој Аднађевић

Утицај микроталасног загревања на кинетику хемијских реакција и физичкохемијских процеса

Нове биообновљиве сировине и технологије за производњу моторних горива и хемикалија


12.04.2017.

проф. др Драгомир Станисављев

Микроталасно загревање


28.03 – 30.03 /2017.

проф. др Жељко Чупић и проф. др Љиљана Колар-Анић

Методе испитивања динамике сложених реакционих система

Специфичне методе испитивања динамике сложених реакционих система


26.5.2016.

проф. др Јасмина Димитрић-Марковић

Раманска спектроскопија


24.5.2016.

проф. др Милена Петковић

Фемтохемија


24.5.2016.

проф. др Јелена Радић-Перић

Савремени правци истразивања у Хемији плазме


10.5.2016.

проф. др Иванка Антуновић-Холцлајтнер

Масена спектрометрија – савремени трендови


5.5.2016.

проф. др Драгица Минић

Аморфни материјали


21.4.2016.

др Наташа Бибић

Микроструктурна карактеризација материјала применом електронских и јонских снопова


19.4.2016.

др Дана Васиљевић Радовић

Микроскопи са скенирајућом сондом


14.4.2016.

др Зоран Шапоњић

Charge Separation and Surface Reconstruction


5.4.2016.

проф. др Боривој Аднађевић

Хидродинамичка кавитација

Нове биообновљиве сировине и технологије за производњу моторних горива и хемикалија


25.3.2016.

проф. др Драгомир Станисављев

Микроталасни извори у физичкохемијским лабораторијама


17.3.2016.

др Жељко Чупић, научни саветник

Специфичне методе испитивања динамике сложених реакционих система


15.3.2016.

проф. др Љиљана Колар-Анић

Методе испитивања динамике сложених реакционих система


10.3.2016.

доц. др Биљана Шљукић Паунковић и доц. др Игор Пашти

Методе ротирајућег диска и ротирајућег прстен-диска

In situ рефелексиона инфрацрвена спектроскопија са Фуријеовом трансформацијом


8.3.2016.

проф. др Славко Ментус

EQCM – Електрохемијска кварцна микровага

XPS спектроскопија