Ispit iz predmeta Uvod u laboratorijski rad u avgustovskom ispitnom roku biće održan u petak, 26.8., u laboratoriji 350 sa početkom u 10 h.

Упутство за писање академских мејлова можете погледати овде.


Наставне обавезе

Настава на предмету Увод у лабораторијски рад биће сваке недеље у четвртак од 9 до 11 ч (on-line предавања) и од 11 до 12 ч (on-line рачунске вежбе) и три сата практичне наставе према распореду на страници (https://www.ffh.bg.ac.rs/rasporedi/). Планирано је да вежбе буду у просторијама Факултета за физичку хемију у мањим групама и уз поштовање свих епидемиолошких мера. Молимо студенте да буду одговорни према свом здрављу и здрављу колега и колегиница. Такође, молимо студенте да у случају да имају неке од симптома респираторних инфекција остану код куће и о томе обавесте предметног асистента.

Прелиминарни распоред предавања и осталих обавеза на предмету за 2021/2022. годину можете погледати овде.

Текст практичног дела испита можете погледати у наставку: Prakticni deo ispita. Практични део испита биће организован у терминима вежби 11. и 12. 1. 2021. године. Максималан број поена на испиту је 10 према распореду поена који је објашњен у тексту. Практични део испита није могуће одлагати сем у случајевима када дозволи предметни наставник (уколико постоји спреченост изласка на испит, о томе обавестити предметног наставника најкасније до 10.1.2021. године, јављање након термина полагања неће бити прихваћено). Студенти треба да се упознају са формом практичног дела испита и провежбају сва израчунавања. У понедељак, 10.1.2021. године биће организован термин “отворене лабораторије” од 10 до 13 ч када студенти могу да погледају све инструменте и лабораторијску опрему и поставе питања техничком сараднику или предметном наставнику. Термину није обавезно присуствовати. Студенти су у обавези да испланирају посету лабораторији тако да то не утиче на обавезе са других предмета.

Примере другог наставног колоквијума можете погледати у наставку: probni test 1 – drugi kolokvijum. Примери треба да служе студентима да се упознају са формом наставног колоквијума.

Примере првог наставног колоквијума можете погледати у наставку: probni test – 2 и probni test – 1. Примери треба да служе студентима да се упознају са формом наставног колоквијума. На првом наставном колоквијуму биће промењене бројне вредности/примери и формула у петом задатку. Све формуле које су потребне за статистичку обраду података биће дате на тесту.

Литература

Презентације са предавања и додатни материјал

Материјали са предавања биће постављани сваке недеље након завршеног предавања:

 1.  Материјал са 1. предавања – predavanje1
 2.  Материјал са 2. предавања – predavanje2
 3.  Материјал са 3. предавања – predavanje3 (исправљен поступак код 3. задатка у материјалу са предавања)
 4. Материјал са 4. предавања – predavanje4
 5. Материјал са 5. предавања – predavanje 5
 6. Материјал са 6. предавања – predavanje 6
 7. Материјал са 7. предавања – predavanje 7
 8. Материјал са 8. предавања – predavanje 8
 9. Материјал са 9. предавања – predavanje 9
 10. Материјал са 10. предавања – predavanje 10
 11. Материјал са 11. предавања – predavanje 11
 12. Материјал са 12. предавања – predavanje 12
 13. Материјал са 13. предавања – predavanje 13

Домаћи задаци

 1. Домаћи задатак 1 – Domaci-zadatak-1
 2. Домаћи задатак 2 – Domaci-zadatak-2
 3. Домаћи задатак 3 – Domaci-zadatak-3
 4. Домаћи задатак 4 – Domaci-zadatak-4
 5. Домаћи задатак 5 – Domaci-zadatak-5
 6. Домаћи задатак 6 – Domaci-zadatak-6
 7. Домаћи задатак 7 – Domaci-zadatak-7
 8. Домаћи задатак 8 – Domaci-zadatak-8
 9. Домаћи задатак 9 – Domaci-zadatak-9

Упутства за вежбе

 1. Упутство за вежбу 1 – Uputstvo-1
 2. Упутство за вежбу 2 – Uputstvo-2
 3. Упутство за вежбу 3 – Uputstvo-3
 4. Упутство за вежбу 4 – Uputstvo-4
 5. Упутство за вежбу 5 – Uputstvo-5
 6. Упутство за вежбу 6 – Uputstvo-6
 7. Упутство за вежбу 7 – Uputstvo-7
 8. Упутство за вежбу 8 – Uputstvo-8
 9. Упутство за вежбу 9 – Uputstvo-9
 10. Упутство за вежбу 10 – Uputstvo-10

Наставници и сарадници

Предметни наставник:

др Душан Димић, доцент (каб. 352, ddimic@ffh.bg.ac.rs)

Предметни асистенти:

др Александра Ракић, асистент са докторатом (каб. 261, saska@ffh.bg.ac.rs)

др Александра Павићевић, асистент са докторатом (каб. 272, aleks.pavicevic@ffh.bg.ac.rs)

Александар Јовановић, асистент (каб. 358, a.jovanovic@ffh.bg.ac.rs)

Бранислав Миловановић, асистент (каб. 371, branislavm@ffh.bg.ac.rs)

Позивамо студенте да закажу термин консултација са предметним наставником или асистентима кад год постоји потреба.


Расподела поена

On-line колоквијуми са предавања – 10 поена

Домаћи задаци – 10 поена

Практична настава – 15 поена

Практични део испита – 10 поена

Први део испита – 20 поена

Други део испита – 35 поена

On-line колоквијуми са предавања – сваке недеље после завршеног предавања у четвртатк биће постављен колоквијум са десет питања на заокруживање на сајту Рачунарског центра Универзитета у Београду и са ограниченим временом за рад. Студенти ће имати два покушаја да ураде тест и рачунаће се бољи резултат. Укупни поени са тестова ће бити скалирани на 10 поена.

Домаћи задаци – сваке недеље после завршеног термина теоријских вежби биће постављен домаћи задатак на страницу предмета који ће садржати пет до десет задатака које студенти треба да предају у наредном термину својих вежби предметним асистентима. Укупни поени са домаћих задатака биће скалирани на 10 поена. Закаснели домаћи задаци неће бити бодовани.

Практична настава – сваке недеље студенти су у обавези да присуствују практичној настави у лабораторијама факултета у термину од два сата и према истакнутом распореду. Поени са вежби, максимално 15, укључују припрему за вежбу, активност, сређивање резултата и извештаја.

Практични део испита – у недељи 11-15. јануар биће одржан практични део испита који ће обухватати рад у лабораторији на практичним задацима као што су припрема раствора задате концентрације, разблаживање, мерење температуре и проводљивости, титрација. Максималан број поена за практични део испита је 10 и даваће их асистент и технички сарадник на основу рада у лабораторији и тачности попуњеног теста. Практични део испита није могуће померати и понављати.

Први део испита – обухвата заокруживање бројева и грешке мерења, извођење израза за грешку мерења, методу најмањих квадрата, израчунавање средње вредности и стандардне девијације, примену Студентове расподеле, номенклатуру неорганских једињења. Максималан број поена на првом делу испита је 20 и положио је студент који оствари 50% поена. Први део испита је могуће поново полагати у испитним роковима.

Други део испита – обухвата растворљивост, израчунавање концентрације раствора, стехиометрију, оксидо-редукцију, основне задатке из pH и пуфера. Максималан број поена на другом делу испита је 35 и положио је студент који оствари 50% поена. Други део испита је могуће поново полагати у испитним роковима.

Напомена – од фебруарског испитног рока је могуће само полагати цео писмени део испита (први део испита + други део испита) који максимално носи 55 поена.