Упутство за писање академских мејлова можете погледати овде.


Резултате другог наставног колоквијума можете погледати овде.

Резултате првог наставног колоквијума можете погледати овде.


Наставне обавезе

Настава на предмету Увод у лабораторијски рад биће организована сваке недеље у понедељак од 8:30 до 10 ч (ФХА) (предавања), уторак од 13 до 14 ч (ФХА) (рачунске вежбе) и три сата практичне наставе према распореду на страници (https://www.ffh.bg.ac.rs/rasporedi/). Планирано је да вежбе буду у просторијама Факултета за физичку хемију у мањим групама и уз поштовање свих епидемиолошких мера. Молимо студенте да буду одговорни према свом здрављу и здрављу колега и колегиница. Такође, молимо студенте да у случају да имају неке од симптома респираторних инфекција остану код куће и о томе обавесте предметног асистента.

Прелиминарни распоред предавања и осталих обавеза на предмету за 2022/2023. годину можете погледати овде.

Литература

Презентације са предавања и додатни материјал

 1. предавање – predavanje1
 2. предавање – predavanje2
 3. предавање – Origin (предавање на страници предмета Практикум из примене рачунара у физичкој хемији)
 4. предавање – predavanje4
 5. предавање – predavanje5
 6. предавање – predavanje6
 7. предавање – predavanje7
 8. предавање – predavanje8
 9. предавање – predavanje9
 10. предавање – predavanje10
 11. предавање – predavanje11
 12. предавање – predavanje12
 13. предавање – predavanje13

Задаци са рачунских вежби

 1. термин – zadaci1
 2. термин – zadaci2
 3. термин – zadaci3
 4. термин – zadaci4
 5. термин – zadaci5
 6. термин – zadaci6
 7. термин – zadaci7
 8. термин – zadaci8
 9. термин – zadaci9

У наставку је дат пример првог наставног колоквијума (првог дела испита) – test1. Тест треба да служи студентима да се упознају са примерима задатака на колоквијуму. На наставном колоквијуму ће бити исти текстови задатака само са промењеним примерима и бројевима, сем за 5. задатак. Студенти треба да прођу задатке самостално и разјасне недоумице са асистентима и предметним наставником.

У наставку је дат пример другог наставног колоквијума (другог дела испита) – test2 (исправљена верзија). Тест треба да служи студентима да се упознају са примерима и тежином задатака на колоквијуму. За разлику од претходног колоквијума, на другом наставном колоквијуму ће текстови задатака бити промењени. Студенти треба да прођу задатке самостално и разјасне недоумице са асистентима и предметним наставником.

У наставку је дат пример практичног дела испита – Prakticni deo ispita. Текст практичног дела испита биће идентичан приказаном, што укључује сва израчунавања и питања на која је потребно одговорити. Студенти ће добити различите почетне концентрације раствора натријум хидроксида и нормалне судове различитих запремина.

Материјали са предавања биће постављани сваке недеље након завршеног предавања:

Домаћи задаци

 1. Домаћи задатак 1 – Domaci-zadatak-1
 2. Домаћи задатак 2 – Domaci-zadatak-2
 3. Домаћи задатак 3 – Domaci-zadatak-3
 4. Домаћи задатак 4 – Domaci-zadatak-4
 5. Домаћи задатак 5 – Domaci-zadatak-5
 6. Домаћи задатак 6 – Domaci-zadatak-6
 7. Домаћи задатак 7 – Domaci-zadatak-7
 8. Домаћи задатак 8 – Domaci-zadatak-8
 9. Домаћи задатак 9 – Domaci-zadatak-9

Упутства за вежбе

 1. вежба – Uputstvo-1-merenje mase
 2. вежба – Uputstvo-2-merenje temperature
 3. вежба – Uputstvo-3-merenje provodljivosti
 4. вежба – Uputstvo-4-kalibracija volumetrijskih sudova и додатни материјал Uputstvo-4-dodatno
 5. вежба – Uputstvo-5-određivanje formule kristalohidrata
 6. вежба – Uputstvo-6-priprema rastvora zadate koncentracije и додатни материјал Uputstvo-6-dodatno
 7. вежба – Uputstvo-7-određivanje koncentracije OH jona и додатни материјал Uputstvo-7-dodatno
 8. вежба – Uputstvo-8-spektrofotometrijsko određivanje pH
 9. вежба – Uputstvo-9-kvanitativno taloženje hromatnog jona
 10. вежба – Uputstvo-10-razdvajanje soli razlicitih rastvorljvosti

 Наставници и сарадници

Предметни наставник:

др Душан Димић, доцент (каб. 352, ddimic@ffh.bg.ac.rs)

Предметни асистенти:

др Александра Ракић, асистент са докторатом (каб. 261, saska@ffh.bg.ac.rs)

Александар Јовановић, асистент (каб. 358, a.jovanovic@ffh.bg.ac.rs)

Срна Стојановић, асистент (каб. 357, srna@ffh.bg.ac.rs)

Позивамо студенте да закажу термин консултација са предметним наставником или асистентима кад год постоји потреба.


Расподела поена

On-line колоквијуми са предавања – 10 поена

Домаћи задаци – 10 поена

Практична настава – 15 поена

Практични део испита – 10 поена

Први део испита – 20 поена

Други део испита – 35 поена

On-line колоквијуми са предавања – сваке недеље после завршеног предавања у четвртатк биће постављен колоквијум са десет питања на заокруживање на сајту Рачунарског центра Универзитета у Београду и са ограниченим временом за рад. Студенти ће имати два покушаја да ураде тест и рачунаће се бољи резултат. Укупни поени са тестова ће бити скалирани на 10 поена.

Домаћи задаци – сваке недеље после завршеног термина теоријских вежби биће постављен домаћи задатак на страницу предмета који ће садржати пет до десет задатака које студенти треба да предају у наредном термину својих вежби предметним асистентима. Укупни поени са домаћих задатака биће скалирани на 10 поена. Закаснели домаћи задаци неће бити бодовани.

Практична настава – сваке недеље студенти су у обавези да присуствују практичној настави у лабораторијама факултета у термину од два сата и према истакнутом распореду. Поени са вежби, максимално 15, укључују припрему за вежбу, активност, сређивање резултата и извештаја.

Практични део испита – у недељи 11-15. јануар биће одржан практични део испита који ће обухватати рад у лабораторији на практичним задацима као што су припрема раствора задате концентрације, разблаживање, мерење температуре и проводљивости, титрација. Максималан број поена за практични део испита је 10 и даваће их асистент и технички сарадник на основу рада у лабораторији и тачности попуњеног теста. Практични део испита није могуће померати и понављати.

Први део испита – обухвата заокруживање бројева и грешке мерења, извођење израза за грешку мерења, методу најмањих квадрата, израчунавање средње вредности и стандардне девијације, примену Студентове расподеле, номенклатуру неорганских једињења. Максималан број поена на првом делу испита је 20 и положио је студент који оствари 50% поена. Први део испита је могуће поново полагати у испитним роковима.

Други део испита – обухвата растворљивост, израчунавање концентрације раствора, стехиометрију, оксидо-редукцију, основне задатке из pH и пуфера. Максималан број поена на другом делу испита је 35 и положио је студент који оствари 50% поена. Други део испита је могуће поново полагати у испитним роковима.

Напомена – од фебруарског испитног рока је могуће само полагати цео писмени део испита (први део испита + други део испита) који максимално носи 55 поена.


<Табела предмета>