Упутство за писање академских мејлова можете погледати овде.

Практични део испита планиран за уторак (11.1.) и среду (12.1.) је ОТКАЗАН због тренутне епидемиолошке ситуације. Поени са практичног дела испита (10 поена) биће пренети на поене са практичне наставе (25 поена макс.).


Наставне обавезе

Настава на предмету Увод у лабораторијски рад биће сваке недеље у четвртак од 9 до 11 ч (on-line предавања) и од 11 до 12 ч (on-line рачунске вежбе) и три сата практичне наставе према распореду на страници (https://www.ffh.bg.ac.rs/rasporedi/). Планирано је да вежбе буду у просторијама Факултета за физичку хемију у мањим групама и уз поштовање свих епидемиолошких мера. Молимо студенте да буду одговорни према свом здрављу и здрављу колега и колегиница. Такође, молимо студенте да у случају да имају неке од симптома респираторних инфекција остану код куће и о томе обавесте предметног асистента.

Прелиминарни распоред предавања и осталих обавеза на предмету за 2021/2022. годину можете погледати овде.

Текст практичног дела испита можете погледати у наставку: Prakticni deo ispita. Практични део испита биће организован у терминима вежби 11. и 12. 1. 2021. године. Максималан број поена на испиту је 10 према распореду поена који је објашњен у тексту. Практични део испита није могуће одлагати сем у случајевима када дозволи предметни наставник (уколико постоји спреченост изласка на испит, о томе обавестити предметног наставника најкасније до 10.1.2021. године, јављање након термина полагања неће бити прихваћено). Студенти треба да се упознају са формом практичног дела испита и провежбају сва израчунавања. У понедељак, 10.1.2021. године биће организован термин “отворене лабораторије” од 10 до 13 ч када студенти могу да погледају све инструменте и лабораторијску опрему и поставе питања техничком сараднику или предметном наставнику. Термину није обавезно присуствовати. Студенти су у обавези да испланирају посету лабораторији тако да то не утиче на обавезе са других предмета.

Примере другог наставног колоквијума можете погледати у наставку: probni test 1 – drugi kolokvijum. Примери треба да служе студентима да се упознају са формом наставног колоквијума.

Примере првог наставног колоквијума можете погледати у наставку: probni test – 2 и probni test – 1. Примери треба да служе студентима да се упознају са формом наставног колоквијума. На првом наставном колоквијуму биће промењене бројне вредности/примери и формула у петом задатку. Све формуле које су потребне за статистичку обраду података биће дате на тесту.

Литература

Презентације са предавања и додатни материјал

Материјали са предавања биће постављани сваке недеље након завршеног предавања:

 1.  Материјал са 1. предавања – predavanje1
 2.  Материјал са 2. предавања – predavanje2
 3.  Материјал са 3. предавања – predavanje3 (исправљен поступак код 3. задатка у материјалу са предавања)
 4. Материјал са 4. предавања – predavanje4
 5. Материјал са 5. предавања – predavanje 5
 6. Материјал са 6. предавања – predavanje 6
 7. Материјал са 7. предавања – predavanje 7
 8. Материјал са 8. предавања – predavanje 8
 9. Материјал са 9. предавања – predavanje 9
 10. Материјал са 10. предавања – predavanje 10
 11. Материјал са 11. предавања – predavanje 11
 12. Материјал са 12. предавања – predavanje 12
 13. Материјал са 13. предавања – predavanje 13

Домаћи задаци

 1. Домаћи задатак 1 – Domaci-zadatak-1
 2. Домаћи задатак 2 – Domaci-zadatak-2
 3. Домаћи задатак 3 – Domaci-zadatak-3
 4. Домаћи задатак 4 – Domaci-zadatak-4
 5. Домаћи задатак 5 – Domaci-zadatak-5
 6. Домаћи задатак 6 – Domaci-zadatak-6
 7. Домаћи задатак 7 – Domaci-zadatak-7
 8. Домаћи задатак 8 – Domaci-zadatak-8
 9. Домаћи задатак 9 – Domaci-zadatak-9

Упутства за вежбе

 1. Упутство за вежбу 1 – Uputstvo-1
 2. Упутство за вежбу 2 – Uputstvo-2
 3. Упутство за вежбу 3 – Uputstvo-3
 4. Упутство за вежбу 4 – Uputstvo-4
 5. Упутство за вежбу 5 – Uputstvo-5
 6. Упутство за вежбу 6 – Uputstvo-6
 7. Упутство за вежбу 7 – Uputstvo-7
 8. Упутство за вежбу 8 – Uputstvo-8
 9. Упутство за вежбу 9 – Uputstvo-9
 10. Упутство за вежбу 10 – Uputstvo-10

Наставници и сарадници

Предметни наставник:

др Душан Димић, доцент (каб. 352, ddimic@ffh.bg.ac.rs)

Предметни асистенти:

др Александра Ракић, асистент са докторатом (каб. 261, saska@ffh.bg.ac.rs)

др Александра Павићевић, асистент са докторатом (каб. 272, aleks.pavicevic@ffh.bg.ac.rs)

Александар Јовановић, асистент (каб. 358, a.jovanovic@ffh.bg.ac.rs)

Бранислав Миловановић, асистент (каб. 371, branislavm@ffh.bg.ac.rs)

Позивамо студенте да закажу термин консултација са предметним наставником или асистентима кад год постоји потреба.


Расподела поена

On-line колоквијуми са предавања – 10 поена

Домаћи задаци – 10 поена

Практична настава – 15 поена

Практични део испита – 10 поена

Први део испита – 20 поена

Други део испита – 35 поена

On-line колоквијуми са предавања – сваке недеље после завршеног предавања у четвртатк биће постављен колоквијум са десет питања на заокруживање на сајту Рачунарског центра Универзитета у Београду и са ограниченим временом за рад. Студенти ће имати два покушаја да ураде тест и рачунаће се бољи резултат. Укупни поени са тестова ће бити скалирани на 10 поена.

Домаћи задаци – сваке недеље после завршеног термина теоријских вежби биће постављен домаћи задатак на страницу предмета који ће садржати пет до десет задатака које студенти треба да предају у наредном термину својих вежби предметним асистентима. Укупни поени са домаћих задатака биће скалирани на 10 поена. Закаснели домаћи задаци неће бити бодовани.

Практична настава – сваке недеље студенти су у обавези да присуствују практичној настави у лабораторијама факултета у термину од два сата и према истакнутом распореду. Поени са вежби, максимално 15, укључују припрему за вежбу, активност, сређивање резултата и извештаја.

Практични део испита – у недељи 11-15. јануар биће одржан практични део испита који ће обухватати рад у лабораторији на практичним задацима као што су припрема раствора задате концентрације, разблаживање, мерење температуре и проводљивости, титрација. Максималан број поена за практични део испита је 10 и даваће их асистент и технички сарадник на основу рада у лабораторији и тачности попуњеног теста. Практични део испита није могуће померати и понављати.

Први део испита – обухвата заокруживање бројева и грешке мерења, извођење израза за грешку мерења, методу најмањих квадрата, израчунавање средње вредности и стандардне девијације, примену Студентове расподеле, номенклатуру неорганских једињења. Максималан број поена на првом делу испита је 20 и положио је студент који оствари 50% поена. Први део испита је могуће поново полагати у испитним роковима.

Други део испита – обухвата растворљивост, израчунавање концентрације раствора, стехиометрију, оксидо-редукцију, основне задатке из pH и пуфера. Максималан број поена на другом делу испита је 35 и положио је студент који оствари 50% поена. Други део испита је могуће поново полагати у испитним роковима.

Напомена – од фебруарског испитног рока је могуће само полагати цео писмени део испита (први део испита + други део испита) који максимално носи 55 поена.