Пријава за ЈАНУАРСКИ РОК

Датум: 25.01.2024.

На линку се пријављују само студенти који треба да полажу први или други део испита. Потребно је нагласити који део испита се полаже.

Рок за пријаву истиче у среду, 24.01.2024. у 12 часова.


ПРЕДЛОГ ОЦЕНА

На линку можете наћи предлог оцена. За студенте који нису завршили своје предиспитне обавезе (немају урађене вежбе, немају потписане извештаје или нису положили оба наставна колоквијума), није било могуће дати предлог оцена. Полагање практичног дела испита, израда домаћих задатака и полагање on-line тестова није неопходно да би се положио испит и добила оцена на Уводу у лабораторијски рад.


2. Наставни колоквијум од 10.01.2024. – РЕШЕЊА


1. Наставни колоквијум од 15.11.2023. – РЕШЕЊА


Упутство за писање академских мејлова можете погледати овде.


Наставне обавезе

Настава на предмету Увод у лабораторијски рад биће организована сваке недеље у понедељак од 8:30 до 10 ч (ФХА) (предавања), уторак од 14 до 15 ч (ФХА) (рачунске вежбе) и три сата практичне наставе према распореду на страници (https://www.ffh.bg.ac.rs/rasporedi/). Планирано је да вежбе буду у просторијама Факултета за физичку хемију у мањим групама. Молимо студенте да буду одговорни према свом здрављу и здрављу колега и колегиница. Такође, молимо студенте да у случају да имају неке од симптома респираторних инфекција остану код куће и о томе обавесте предметног асистента.

Прелиминарни распоред предавања и осталих обавеза на предмету за 2023/2024. годину можете погледати овде.

Литература

Презентације са предавања и додатни материјал

 1. предавање – predavanje 1
 2. предавање – predavanje 2
 3. предавање – predavanje 3
 4. предавање – презентација са предавања се налази на следећем линку.
 5. предавање – predavanje 5
 6. предавање – predavanje 6
 7. предавање – predavanje 7
 8. предавање – predavanje 8
 9. предавање – prezentacija 9
 10. предавање – predavanje 10
 11. предавање – predavanje 11
 12. предавање – predavanje 12

Задаци са рачунских вежби

 1. Задаци 10.10.2023.
 2. Задаци 17.10.2023.
 3. Задаци 24.10.2023. – ажурирано 06.11.2023.
 4. Задаци 31.10.2023.
 5. Задаци 07.11.2023.
 6. Задаци 14.11.2023.
 7. Задаци 23.11.2023.
 8. Задаци 28.11.2023.
 9. Задаци 05.12.2023.
 10. Задаци 12.12.2023.
 11. 2. наставни колоквијум са решењима

Материјали са предавања биће постављани сваке недеље након завршеног предавања:

Домаћи задаци

 1. Домаћи задатак 1 – са решењима
 2. Домаћи задатак 2 – са решењима
 3. Домаћи задатак 3 – са решењима
 4. Домаћи задатак 4 – са решењима
 5. Домаћи задатак 5 – са решењима
 6. Домаћи задатак 6 – са решењима
 7. Домаћи задатак 7 – са решењима
 8. Домаћи задатак 8 – са решењима
 9. Домаћи задатак 9 – са решењима
 10. Домаћи задатак 10 – са решењима

Пример теста за први наставни колоквијум (планиран за 15.11.2023. године) се налази овде. Напомињемо да ће на тесту бити исти текстови задатака са промењеним бројевима, сем за пети задатак. Студенти треба да ураде тест за наредни термин рачунских вежби (7.11.2023. године).

Пример теста за други наставни колоквијум (планиран за 10.1.2024. године) се налази овде. Задаци приказани у примеру треба да послуже студентима за припрему колоквијума и процену тежине задатака. Напомињемо да на тесту неће бити идентични задаци и да је могуће да неки типови задатака нису укључени у приказани пример.

Упутства за вежбе

 1. вежба – Uputstvo-1-merenje mase
 2. вежба – Uputstvo-2-merenje temperature
 3. вежба – Uputstvo-3-merenje provodljivosti
 4. вежба – Uputstvo-4-kalibracija volumetrijskih sudova и uputstvo-4-dodatno (додатни материјал за вежбе)
 5. вежба – Uputstvo-5-određivanje formule kristalohidrata
 6. вежба – Uputstvo-6-priprema rastvora zadate koncentracije
 7. вежба – Uputstvo-7-određivanje koncentracije OH jona
 8. вежба – Uputstvo-8-spektrofotometrijsko određivanje pH
 9. вежба – Uputstvo-9-kvanitativno taloženje hromatnog jona
 10. вежба – Uputstvo-10-razdvajanje soli razlicitih rastvorljvosti

Текст практичног дела испита (планираног за термине вежби прве радне недеље у јануару) можете погледати овде. Сваки студент ће добити различиту концентрацију раствора и запремину нормалног суда, али ће текст и задаци бити идентични као на приказаном примеру. Студенти треба да ураде тест самостално и консултују се са предметним наставником или асистентима пре термина практичног дела испита уколико постоје недоумице.


 Наставници и сарадници

Предметни наставник:

др Душан Димић, доцент (каб. 352, ddimic@ffh.bg.ac.rs)

Предметни асистенти:

др Александра Ракић, асистент са докторатом (каб. 261, saska@ffh.bg.ac.rs)

др Анка Јевремовић, асистент (каб. 363, anka@ffh.bg.ac.rs)

Позивамо студенте да закажу термин консултација са предметним наставником или асистентима кад год постоји потреба.


Расподела поена

On-line колоквијуми са предавања – 10 поена

Домаћи задаци – 10 поена

Практична настава – 15 поена

Практични део испита – 10 поена

Први део испита – 20 поена

Други део испита – 35 поена

On-line колоквијуми са предавања – сваке недеље после завршеног предавања у петак од 16 до 22 ч биће постављен колоквијум са десет питања на заокруживање на сајту Рачунарског центра Универзитета у Београду и са ограниченим временом за рад. Студенти ће имати два покушаја да ураде тест и рачунаће се бољи резултат. Укупни поени са тестова ће бити скалирани на 10 поена.

Домаћи задаци – сваке недеље после завршеног термина теоријских вежби биће постављен домаћи задатак на страницу предмета који ће садржати пет до десет задатака које студенти треба да предају у наредном термину својих вежби предметним асистентима. Укупни поени са домаћих задатака биће скалирани на 10 поена. Закаснели домаћи задаци неће бити бодовани.

Практична настава – сваке недеље студенти су у обавези да присуствују практичној настави у лабораторијама факултета у термину од два сата и према истакнутом распореду. Поени са вежби, максимално 15, укључују припрему за вежбу, активност, сређивање резултата и извештаја.

Практични део испита – у недељи 11-15. јануар биће одржан практични део испита који ће обухватати рад у лабораторији на практичним задацима као што су припрема раствора задате концентрације, разблаживање, мерење температуре и проводљивости, титрација. Максималан број поена за практични део испита је 10 и даваће их асистент и технички сарадник на основу рада у лабораторији и тачности попуњеног теста. Практични део испита није могуће померати и понављати.

Први део испита – обухвата заокруживање бројева и грешке мерења, извођење израза за грешку мерења, методу најмањих квадрата, израчунавање средње вредности и стандардне девијације, примену Студентове расподеле, номенклатуру неорганских једињења. Максималан број поена на првом делу испита је 20 и положио је студент који оствари 50% поена. Први део испита је могуће поново полагати у испитним роковима.

Други део испита – обухвата растворљивост, израчунавање концентрације раствора, стехиометрију, оксидо-редукцију, основне задатке из pH и пуфера. Максималан број поена на другом делу испита је 35 и положио је студент који оствари 50% поена. Други део испита је могуће поново полагати у испитним роковима.


<Табела предмета>