Школска 2022/2023

Обавештења о почетку наставе:
Датум првог предавања: 4.10.2022.
Датум првог термина за вежбе: 17.10.2022.

Начин извођења предавања и вежби:
Уживо на факултету.

Начин оцењивања на предмету:
Вежбе – 10 поена,
Вежбовни колоквијуми – 30 поена ( 2 x 15 поена),
Испит – 60 поена.


Упутства за вежбе:

Matlab упутства: Matlab_Duze, Matlab_Kratko.

Овде можете наћи програм колоквијума.