Школска 2023/2024. година

Обавештења о почетку наставе:
Датум првог предавања: 3.10.2023.
Датум првог термина за вежбе: 23.10.2023.

Начин оцењивања на предмету:
Вежбе – 10 поена,
Вежбовни колоквијуми – 30 поена ( 2 x 15 поена),
Испит – 60 поена.


Упутства за вежбе:

Matlab упутства: Matlab_Duze, Matlab_Kratko.Табела предмета