Садржај странице

| Обавештења
| Предавања
| Вежбе
| Испит
| Молекулска спектрохемија
| Наставник, асистенти и сарадници
| Очекивани исходиОбавештења

Oвде ће бити истакнута обавештења о терминима одржавања наставних колоквијума, резултати са наставних колоквијума, табеле са бодовима стеченим у оквиру предиспитних обавеза као и друга актуелна обавештења.

  • 25.03.2023. – Распоред за полагање првог колоквијума за вежбе за групе Г1 и Г2 можете погледати овде.
  • 16.03.2023. – У оквиру секције Вежбе је постављен материјал из радне свеске за вежбе 2.4., 2.11. и 2.8.
  • 09.03.2023. – У оквиру секције Вежбе је постављен материјал из радне свеске за вежбе 2.2., 2.3., 3.1. и 3.2.
  • 02.03.2023. – У оквиру секције Вежбе је постављен материјал из радне свеске за вежбу 2.1.
  • Студенти који планирају да похађају вежбе у шк. 2022/2023 треба да попуне следећу табелу са распоредом по групама водећи рачуна о преклапању термина са вежбама на осталим предметима.

Предавања

Вежбе

Експерименталне вежбе се одржавају у лабораторији 350, по групама и терминима у складу са истакнутим распоредом).
Програм израде вежби по групама можете погледати овде.
Програм и литературу за припрему колоквијума за вежбе можете погледати овде.

Материјал из радне свеске:

Подаци за сређивање вежби

Распоред студената групе Г4 за одговарање првог вежбовног колоквијума

Задаци за припрему колоквијума за вежбе:


Испит

Испитна питања за 2021/2022. годину можете погледати овде.

Правила за полагање колоквијума и испита из Молекулске спектрохемије, и начин бодовања можете погледати овде.

Литературу за припрему испита можете погледати овде.


Молекулска спектрохемија

У савременим истраживањима која су по својој концепцији интердисциплинарна и мултидисциплинарна молекулска спектроскопија заузима изузетно важно место. Као научна
дисциплина молекулска спектрохемија је нашла примену како у фундаменталним тако и примењеним истраживањима у областима физичке хемије, физике, биофизике, хемије, биохемије, медицине, фармације, биологије и других природних наука и дисциплина.
Молекулска спектрохемија је један од обавезних специјалистичких предмета који се предају
на Факултету за физичку хемију. Настава из Молекуске спектрохемије, прво на природноматематичком факултету – одсеку за физичкохемијске науке а потом и на Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду, се изводи од раних 50-тих година прошлог века. Авангардна идеја да се у наставу уведе овакав предмет проистекла је из визионарског става професора Слободана Ристића са циљем да се дипломирани физикохемичари оспособе за мултидисциплинарно повезивање и примену стечених знања из области спектрохемије.


Наставник, асистенти и сарадници

Предметни наставник:
др Јасмина Димитрић Марковић, редовни професор (каб. 351, е-mail: markovich@ffh.bg.ac.rs)

Асистенти:
др Душан Димић, доцент (каб. 351, е-mail: ddimic@ffh.bg.ac.rs)
др Марко Митић, асистент (каб. 3720, е-mail: marko.mitic@ffh.bg.ac.rs)
др Бранислав Миловановић, асистент (каб. 371, е-mail: branislavm@ffh.bg.ac.rs)

Технички сарадник:
Александра Шајић, маст. физ-хем. (aleksandra.sajic@ffh.bg.ac.rs)


Очекивани исходи

Очекивани исходи су да студент разуме основне појмове и законитости, да је у стању да пренесе, објасни, повеже и образложи добијене резултате, примени стечено знање у практичном раду, односно руководи, oрганизује, осмисли, развије и спроведе истраживања из одређене области молекулске спектрохемије.