Садржај странице

| Обавештења
| Предавања
| Вежбе
| Испит
| Молекулска спектрохемија
| Наставник, асистенти и сарадници
| Очекивани исходиОбавештења

Oвде ће бити истакнута обавештења о терминима одржавања наставних колоквијума, резултати са наставних колоквијума, табеле са бодовима стеченим у оквиру предиспитних обавеза као и друга актуелна обавештења.

  • 20.05.2024. – Вежбе из ЕПР резонантне спектроскопске методе за ову недељу ће бити одржане 22.05. (среда) од 12 до 14h у термину предавања. Састанак у амфитеатру.
  • 20.05.2024. – Други наставни колоквијум ће бити одржан 23.05. (четвртак) од 10 до 12h у термину предавања у амфитеатру.
  • 12.04.2024. – Резултате првог наставног колоквијума одржаног 11.04. можете погледати овде.
  • 12.04.2024. – Наредне недеље група Г1А уместо у четвртак (18.04.) од 12h има вежбе у петак (19.04.) od 14h.
  • 22.03.2024. – Студенти који нису положили први колоквијум треба да дођу у свој термин за вежбе 28.3. (четвртак). Назначени термин вежби је последњи за полагање првог колоквијума. Све вежбе за први колоквијум морају бити оверене у практикуму како би се сматрало да је студент положио први колоквијум. Студенти који су положили колоквијум такође треба да дођу и донесу све сређене вежбе.
  • 13.03.2024. – Апсолвентски испитни рок ће бити организован 15.04. (понедељак) са почетком у 12h. Студенти који желе да полажу испит у овом испитном року обавезно треба да се јаве предметном асистенту на email (branislavm@ffh.bg.ac.rs) до 11.04. (четвртак).
  • 19.02.2024.. – Студенти који планирају да похађају вежбе у шк. 2023/2024 треба да попуне следећу табелу са распоредом по групама водећи рачуна о преклапању термина са вежбама на осталим предметима. Такође, у групама треба да буде распоређен једнак број студената.

Предавања

Презентације са предавања:

Презентације су заштићене шифром. За приступ/шифру се обратити предметном асистенту на е-mail: branislavm@ffh.bg.ac.rs

Вежбе

Експерименталне вежбе се одржавају у лабораторији 350, по групама и терминима у складу са истакнутим распоредом).
Програм израде вежби по групама можете погледати овде.
Програм и литературу за припрему колоквијума за вежбе можете погледати овде.

Материјал из радне свеске:

Подаци за сређивање вежби:

Задаци за припрему колоквијума за вежбе:


Испит

Испитна питања за 2022/2023. годину можете погледати овде.

Испитна питања за 2021/2022. годину можете погледати овде.

Правила за полагање колоквијума и испита из Молекулске спектрохемије, и начин бодовања можете погледати овде.

Литературу за припрему испита можете погледати овде.


Молекулска спектрохемија

У савременим истраживањима која су по својој концепцији интердисциплинарна и мултидисциплинарна молекулска спектроскопија заузима изузетно важно место. Као научна
дисциплина молекулска спектрохемија је нашла примену како у фундаменталним тако и примењеним истраживањима у областима физичке хемије, физике, биофизике, хемије, биохемије, медицине, фармације, биологије и других природних наука и дисциплина.
Молекулска спектрохемија је један од обавезних специјалистичких предмета који се предају
на Факултету за физичку хемију. Настава из Молекуске спектрохемије, прво на природноматематичком факултету – одсеку за физичкохемијске науке а потом и на Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду, се изводи од раних 50-тих година прошлог века. Авангардна идеја да се у наставу уведе овакав предмет проистекла је из визионарског става професора Слободана Ристића са циљем да се дипломирани физикохемичари оспособе за мултидисциплинарно повезивање и примену стечених знања из области спектрохемије.


Наставник, асистенти и сарадници

Предметни наставник:
др Јасмина Димитрић Марковић, редовни професор (каб. 351, е-mail: markovich@ffh.bg.ac.rs)

Асистенти:
др Бранислав Миловановић, асистент (каб. 371, е-mail: branislavm@ffh.bg.ac.rs)

Технички сарадник:
Александра Шајић, маст. физ-хем. (aleksandra.sajic@ffh.bg.ac.rs)


Очекивани исходи

Очекивани исходи су да студент разуме основне појмове и законитости, да је у стању да пренесе, објасни, повеже и образложи добијене резултате, примени стечено знање у практичном раду, односно руководи, oрганизује, осмисли, развије и спроведе истраживања из одређене области молекулске спектрохемије.