Шеф катедре

др Љиљана Дамјановић-Василић, редовни професор
Е-пошта: ljiljana@ffh.bg.ac.rs


Чланови катедре

 • др Драгомир Станисављев, редовни професор
 • др Гордана Ћирић-Марјановић, редовни професор
 • др Љиљана Дамјановић-Василић, редовни професор
 • др Љубиша Игњатовић, редовни профессор
 • др Милена Петковић, редовни професор
 • др Биљана Шљукић Паунковић, редовни професор
 • др Ивана Стојковић Симатовић, ванредни професор
 • др Немања Гаврилов, ванредни професор
 • др Бојана Недић Васиљевић, ванредни професор
 • др Маја Милојевић-Ракић, ванредни професор
 • др Мирослав Ристић, доцент
 • др Милан Миловановић, доцент
 • др Душан Димић, доцент
 • др Ана Доброта, доцент
 • др Драган Ранковић, асистент са докторатом
 • др Бранислав Станковић, асистент са докторатом
 • др Ђорђе Цвјетиновић, асистент
 • др Анка Јевремовић, асистент

Знање које стичу студенти кроз предмете катедре

Предмети на овој катедри дају студентима опште образовање из физичке хемије, кроз уводне курсеве „Општи курс физичке хемије 1 и 2“, „Увод у лабораторијски рад“ и „Атомистика“ за студенте физичке хемије, као и основна знања из математике кроз курс „Практикум из математике за физикохемичаре“. Катедра организује и курсеве физичке хемије за студенте других факултета којима је основно познавање појмова и разумевање закона физичке хемије неопходно за изучавање матичних дисциплина. Предмети „Физичкохемијска анализа“ и „Математичке методе у физичкој хемији“ намењени су студентима завршне године основних студија физичке хемије. Овој катедри припадају и предмети мастер и докторских студија смера Физичка хемија животне средине.


Предмети

Обавезни предмети на основним академским студијама физичке хемије

 • Општи курс физичке хемије (I и II)
 • Увод у лабораторијски рад
 • Увод у структуру материје
 • Атомистика
 • Физичкохемијска анализа
 • Математичке методе у физичкој хемији

Изборни предмети на основним академским студијама физичке хемије

 • Практикум из математике за физикохемичаре
 • Увод у физичку хемију животне средине
 • Хроматографија и сепарационе методе
 • Физичка хемија макромолекула
 • Физичка хемија флуида
 • Инструментална анализа

Предмети на другим факултетима за које катедра обезбеђује наставу

 • Физичка хемија I и II (Хемијски факултет, студ. програм Хемија)
 • Физичка хемија I и II (Хемијски факултет, студ. програм Настава хемије)
 • Физичка хемија I и II (Хемијски факултет, студ. програм Хемија животне средине)
 • Физичка хемија (Хемијски факултет, студ. програм Биохемија)
 • Општа и физичка хемија (Биолошки факултет, студ. група Молекуларна биологија и физиологија)
 • Физичка хемија (изборни предмет, Биолошки факултет, студ. групе Биологија, Професор хемије и биологије, Екологија и заштита животне средине)

Предмети мастер академских студија физичке хемије – физичка хемија животне средине

 • Физичкохемијски процеси и трансформације у животној средини
 • Контрола стања животне средине
 • Референтне методе и стандарди
 • Моделирање и процена утицаја на животну средину

Предмети докторских академских студија физичке хемије

 • Физичка хемија животне средине – стање, утицаји и ризици
 • Физичкохемијске методе контроле животне средине