Добродошли на интернет страницу Општег курса физичке хемије 2

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДМЕТУ
     Програм предмета
     Кључ бодовања
     Оцењивање
     Настави колоквијуми
     Вежбе
     Усмени испит
     Испитна питања
ПРЕДАВАЊА
ВЕЖБЕ
ОБАВЕШТЕЊА
КОРИСНИ ЛИНКОВИ
КОНТАКТИ

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДМЕТУ

Општи курс физичке хемије 2 је обавезни предмет који се слуша у другом семестру прве године. Предмет носи 7 ЕСПБ бодова. Курс се састоји из предавања и експерименталних вежби. Све активности студената током наставе се бодују и заједно са бодовима на усменом испиту одређују завршну оцену на предмету.


Програм предмета

Програм ОКФХ 2


Кључ бодовања

ОКФХ 2 – генерација 2020/2021.

Колоквијуми за вежбе: 16 бодова (сваки по 4)
Вежбе: 4 бода
Наставни колоквијуми: 20 бодова (сваки по 10)
Усмени испит: 60 бодова


Оцењивање

51-60 бодова, оцена 6
61-70 бодова, оцена 7
71-80 бодова, оцена 8
81-90 бодова, оцена 9
91-100 бодова, оцена 10


Наставни колоквијуми

У току семестра одржавају се два наставна колоквијума. Сваки од ових колоквијума носи по 10 бодова у коначној оцени.


Вежбе

У оквиру практикума ОКФХ 2 постоји 13 вежби подељених у четири целине (колоквијума).

Програме колоквијума, списак литературе за њих, као и списак одговарајућих вежби можете да видите овде.


Усмени испит

Усмени испит се полаже у једном од термина унапред предвиђених календаром. Извлачи се комбинација са три питања, са списка испитних питања. По извлачењу комбинације пише се концепт. Одговара се усмено пред предметним наставником и асистентом. По завршетку одговарања добија се број бодова за усмени део, а након тога формира се коначна оцена.


Испитна питања

ОКФХ 2


ПРЕДАВАЊА

ОКФХ 2, 2020/2021.

Предавање 1. Течно стање.

Предавање 2. Равнотежа фаза: Једнокомпонентни системи.

Предавање 3. Равнотежа фаза: Разблажени раствори.

Предавање 4. Равнотежа фаза: Потпуно мешљиве, делимично мешљиве, немешљиве течности.

Предавање 5. Двокомпонентни системи са издвајањем чврсте фазе.

Предавање 6. Трокомпонентни системи.

Задаци 1. Својства течног стања, напон паре, тачка кључања, равнотежа фаза, колигативне особине .

Предавање 7. Површински напон.

Предавање 8. Вискозност течности.

Предавање 9. Адсорпција.

Предавање 10. Колоиди.

Предавање 11. Физичке особине и структура молекула.

Предавање 12. Електричне особине. 

Предавање 13. Магнетне особине.

Предавање 14. Апсорпција зрачења. 

Предавање 15. Чврсто стање. 

Задаци 2. Површински напон, вискозност, адсорпција, физичке особине молекула. 


ВЕЖБЕ

Експерименталне вежбе из Општег курса физичке хемије 2 одржавају се у лабораторији 276 у првом подруму зграде ПМФ-а, блок Ц, по групама према истакнутом распореду. Студент стиче право да ради вежбе након положеног одговарајућег колоквијума. Колоквијум се састоји из решавања једног задатка и усменог одговарања. Колоквијуми се одржавају сваке недеље у термину вежби. Услов за излазак на усмени део испита је да су све експерименталне вежбе урађене, а сви извештаји оверени од стране асистента. Списак литературе за колоквијуме можете да погледате овде.


Програм колоквијума ОКФХ 2

ОКФХ 2, Први колоквијум: Колигативне особине и Клаузиус-Клапејронова једначина

Задаци и литература.

Клаузиус-Клапејронова једначина. Колигативне особине раствора. Повишење тачке кључања и снижење тачке мржњења разблажених раствора. Криоскопска и ебулиоскопска константа. Методе за одређивање релативне молекулске масе криоскопском и ебулиоскопском методом. Криоскопска метода одређивања релативне молекулске масе по Бекману и Расту. Бекманов термометар.

Вежбе:

1. Зависност температуре кључања течности од притиска
2. Одређивање моларне масе криоскопском методом

ОКФХ 2, Други колоквијум: Равнотежа фаза

Задаци и литература.

Компоненте, фазе и степени слободе. Правило фаза. Фазни дијаграм. Једнокомпонентни системи. Парцијални и укупни напон паре изнад смеше течности. Раулов и Хенријев закон. Азеотропска смеша. Крива хлађења. Еутектичка смеша. Експериментално одређивање криве хлађења бинарне смеше (термијска анализа). Парцијално мешљиве течности.

Вежбе:

3а. Одређивање састава азеотропске смеше
3б. Парцијално мешљиве течности
4. Одређивање састава еутектичке смеше
5. Одређивање коефицијента расподеле

ОКФХ 2, Трећи колоквијум: Појаве на граници фаза и колоиди

Задаци и литература.

Површински напон и површинска енергија. Угао додира. Кохезиони и адхезиони рад. Димензије и јединице површинског напона. Методе за одређивање површинског напона. Сталагмометар. Адсорпција и типови адсорпције. Адсорпционе изотерме: Гибсова, Лангмирова и Фројндлихова. Вискозност и флуидност течности. Њутнов закон вискозности. Јединице и димензије коефицијента вискозности. Поазејев и Стоксов закон. Методе за одређивање вискозности течности. Вискозиметар по Оствалду. Макромолекули. Просечна релативна молекулска маса полимера. Вискозност раствора високо полимеризованих једињења. Специфична и унутрашња вискозност. Одређивање просечне молекулске масе високо полимеризованих једињења. Колоидни раствори и карактеристике колоидних система. Лиофобни и лиофилни колоиди. Структура и грађа колоидних честица. Изоелектрична тачка колоида. Макромолекули. Танкослојна хроматографија биљних пигмената.

Вежбе:

6а. Гибсова адсорпциона изотерма
6б. Фројндлихова адсорпциона изотерма
7а. Одређивање просечне релативне моларне масе полимера вискозиметријски
7б. Минимум бубрења желатина у изоелектричној тачки

ОКФХ 2, Четврти колоквијум: Физичке особине и структура молекула

Задаци и литература.

Адитивне и конститутивне величине. Индекс преламања. Поларизација атома и молекула. Специфична и моларна рефракција. Одређивање индекса преламања: Пулфрихов, Абеов и имерзиони рефрактометар. Примена рефрактометрије за одређивање процентног састава смеше и за одређивање структуре молекула. Апсорпција светлости. Апсорбанција и транспаренција. Ламбер-Беров закон. Моларни апсорпциони коефицијент. Принцип рада спектрофотометра. Одређивање концентрације раствора спектрофотометријски. Поларизована и неполаризована светлост. Оптичка активност и специфична ротација. Принцип рада и конструкција полариметра. Одређивање концентрације оптички активних супстанци.

Вежбе:

8. Одређивање концентрације раствора применом Ламбер-Беровог закона


ОБАВЕШТЕЊА

У овом делу странице биће истицана обавештења о терминима одржавања наставних колоквијума, резултати са наставних колоквијума, табеле са освојеним бодовима у предиспитним обавезама, као и друга актуелна обавештења.

20. 9. 2021.

Распоред долажења студената на усмени испит из Општег курса физичке хемије 2 у септембарском 2 испитном року можете преузети овде.


20. 9. 2021. 

Резултате писменог испита из ОКФХ 2 одржаног 20. септембра 2021. можете преузети овде


13. 9. 2021.

Распоред долажења студената на усмени испит из Општег курса физичке хемије 2 у септембарском испитном року можете преузети овде.


27. 8. 2021.

Распоред долажења студената на усмени испит из Општег курса физичке хемије 2 у августовском испитном року можете преузети овде.


25. 8. 2021. 

Резултате писменог испита из ОКФХ 2 одржаног 28. августа 2021. можете преузети овде. Писмени испит су положили студенти који имају 3 или више поена. 


23. 8. 2021. 

Сви студенти који полажу писмени испит из предмета Општи курс физичке хемије 2 у августовском испитном року треба да дођу 25. августа 2021. (среда) у 9 ч испред амфитеатра. Подсећамо студенте да писмени испит из ОКФХ 2 полажу само студенти који су вежбе завршили школске 2019/2020. године.


15. 7. 2021.

Распоред долажења студената на усмени испит из Општег курса физичке хемије 2 у јулском испитном року можете преузети овде.


14. 7. 2021. 

Резултате писменог испита из ОКФХ 2 одржаног 14. јула 2021. можете преузети овде. Писмени испит су положили студенти који имају 3 или више поена. 


12. 7. 2021. 

Сви студенти који полажу писмени испит из предмета Општи курс физичке хемије 2 у јулском испитном року треба да дођу 14. јула 2021. (среда) у 9 ч испред амфитеатра. Подсећамо студенте да писмени испит из ОКФХ 2 полажу само студенти који су вежбе завршили школске 2019/2020. године.


5. 7. 2021. 

Табелу са предиспитним поенима из ОКФХ 2 за генерацију 2020/2021. можете преузети овде. За евентуалне примедбе јавити се свом предметном асистенту. 


1. 7. 2021.

Распоред долажења студената на усмени испит из Општег курса физичке хемије 2 у јунском испитном року можете преузети овде.


28. 6. 2021. 

Сви студенти који полажу писмени испит из предмета Општи курс физичке хемије 2 у јунском испитном року треба да дођу 30. јуна 2021. (среда) у 9 ч испред амфитеатра. Подсећамо студенте да писмени испит из ОКФХ 2 полажу само студенти који су вежбе завршили школске 2019/2020. године.


16. 6. 2021.

Резултате поправног наставног колоквијума из ОКФХ 2 одржаног 16. 6. 2021. можете преузети овде. Тестове можете добити на увид у петак, 9. 7. 2021. у термину усменог испита из ОКФХ 2.


13. 6. 2021. 

Сви студенти који у среду 16. јуна 2021. полажу поправни наставни колоквијум из ОКФХ 2 треба да дођу испред амфитеатра у 9 ч.


12. 6. 2021. 

Додатни термин за полагање вежбовних колоквијума (којим се надокнађује термин који није био одржан због Ускршњих празника) за студенте из група Г3, Г4 и Г9 је петак, 18. јун 2021. у 17 ч.

Предметни асистент,
Александра Павићевић


9. 6. 2021. 

Резултате другог наставног колоквијума из ОКФХ 2 одржаног 9. 6. 2021. можете преузети овде.
Увид у тестове ће бити одржан у петак, 11. 6. 2021. од 11 до 12 ч путем Skype платформе: линк.


7. 6. 2021.

Важно обавештење у вези са организацијом другог наставног колоквијума из ОКФХ 2 у школској 2020/2021. години можете преузети овде.


11. 5. 2021.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

ДРУГИ НАСТАВНИ КОЛОКВИЈУМ из ОКФХ 2 заказан је за 9. јун 2021. (среда) у 9 ч.

СВИ студенти који ће тада полагати други наставни колоквијум су дужни да се пријаве најкасније до 6. јуна. у 23 ч, попуњавањем упитника на следећем линку: пријава.

Распоред долажења студената по просторијама ће бити објављен након завршетка пријављивања.

ПОПРАВНИ НАСТАВНИ КОЛОКВИЈУМ из ОКФХ 2 заказан је за 16. јун 2021. (среда) у 9 ч.

СВИ студенти који ће тада поправљати наставне колоквијуме су дужни да се пријаве најкасније до 13. јуна у 23 ч, попуњавањем упитника на следећем линку: пријава.
Студенти могу поправљати само један наставни колоквијум, по жељи (или први или други).

Распоред долажења студената по просторијама ће бити објављен након завршетка пријављивања.


22. 4. 2021.

Увид у тестове са првог наставног колоквијума из ОКФХ 2 биће одржан 14. 5. 2021. (петак) од 15 до 16 ч у просторији 377.
Из епидемиолошких разлога и оптималне организације долазака, студенти који желе да тада погледају своје тестове треба да се најаве мејлом на ana.stanojevic@ffh.bg.ac.rs најкасније до 11. маја 2021. у 20 ч.


21. 4. 2021.

Резултате првог наставног колоквијума из ОКФХ 2 одржаног 21. 4. 2021. можете преузети овде: резултати.
Студенти ће накнадно бити обавештени о термину увида у тестове.


21. 4. 2021.

Студенти који су у школској 2020/2021. години обновили четврту годину основних академских студија, могу полагати испит из предмета Општи курс физичке хемије 2 у додатном термину 14. маја 2021. (петак) у 10 ч у лаб. 276. Потребно је да се студенти који желе да изађу на испит у овом термину јаве мејлом предметном асистенту (ana.stanojevic@ffh.bg.ac.rs) најкасније до 11. маја 2021. у 20 ч.

Оцене са испита ће накнадно бити унете у индекс и електронски индекс у јунском испитном року (студент ће морати да пријави испит у јунском року преко ФИС-а). У случају да студент не изађе или не положи испит у додатном термину, има право да испит полаже у јунском року.


19. 4. 2021.

Важно обавештење у вези са организацијом првог наставног колоквијума из ОКФХ 2 у школској 2020/2021. години можете преузети овде.


6. 4. 2021.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ЗАВРШИЛИ ВЕЖБЕ ИЗ ОКФХ 2:

Студенти који су школске 2019/2020. године завршили вежбе из предмета Општи курс физичке хемије 2 могу да се определе да ли ће ове школске године полагати писмени део испита или наставне колоквијуме. Они студенти који желе да полажу наставне колоквијуме у обавези су да се до 18.04.2021. у 23 ч пријаве за полагање првог наставног колоквијума (погледати претходно обавештење од 05.04.2021.). Подразумеваће се да ће студенти који се до овог рока не пријаве за полагање првог наставног колоквијума полагати писмени испит. Такође, студенти који се пријаве за полагање наставног колоквијума не могу да полажу писмени испит.


5. 4. 2021.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ:

Први наставни колоквијум из ОКФХ 2 заказан је за 21. април 2021. (среда) у 9 ч.

СВИ студенти који ће тада полагати први наставни колоквијум су дужни да се пријаве најкасније до 18. 4. у 23 ч, попуњавањем упитника на следећем линку: пријава.

Распоред долажења студената по просторијама ће бити објављен након завршетка пријављивања.


18. 3. 2021.

Вежбе из ОКФХ 2 за групе Г1, Г2, Г5, Г6, Г7 и Г8 неће бити одржане 25.3.2021. Наредни термин вежби је 1. априла (четвртак) у редовним терминима.

Предметни асистент


8. 3. 2021.

Уводни термин вежби за предмет ОКФХ 2 за групе Г10, Г11 и Г12 ће бити одржан 9.3.2021. са почетком у 15:00 часова на линку: https://join.skype.com/bZKQzioaU2JO

Предметни асистент


25. 2. 2021.

Важно обавештење у вези са организацијом наставе из ОКФХ 2 у школској 2020/2021. години можете преузети овде.


*** Исправке примећених грешака насталих при штампању другог издања уџбеника можете преузети овде.


КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Линкови ка сајтовима који могу бити од користи за спремање испита.

https://chem.libretexts.org.

http://chem240.cs.uwindsor.ca.

http://www.chem1.com/acad/webtext/thermeq/index.html.

http://mutuslab.cs.uwindsor.ca/schurko/introphyschem/notes.html.

http://ronispc.chem.mcgill.ca/ronis/chem213/Notes.html.

http://www.chem.boun.edu.tr.

http://www.docbrown.info.

http://www.docbrown.info/page13/page13c.htm.

https://www.feynmanlectures.caltech.edu.

http://www.taftan.com.


КОНТАКТИ

Наставник

Проф. др Милена Петковић, milena@ffh.bg.ac.rs (лаб. 374)

Асистенти

др Ана Станојевић, ana.stanojevic@ffh.bg.ac.rs (лаб. 377)
Ђорђе Цвјетиновић, djordje@ffh.bg.ac.rs (лаб. 271)
др Александра Павићевић, aleks.pavicevic@ffh.bg.ac.rs (лаб. 272)

Техничари

Дејан Вучковић, dejan.vuckovic@ffh.bg.ac.rs (лаб. 257)
Вук Јовановић, vuk.jovanovic@ffh.bg.ac.rs (лаб. 276)