Добродошли на интернет страницу Општег курса физичке хемије 2

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДМЕТУ
ПРЕДАВАЊА
ВЕЖБЕ
ОБАВЕШТЕЊА
КОРИСНИ ЛИНКОВИ
КОНТАКТИ

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДМЕТУ

Општи курс физичке хемије 2 је обавезни предмет који се слуша у другом семестру прве године. Предмет носи 7 ЕСПБ бодова. Курс се састоји из предавања и експерименталних вежби. Све активности студената током наставе се бодују и заједно са бодовима на усменом испиту одређују завршну оцену на предмету.


Програм предмета

Програм ОКФХ 2


Кључ бодовања

ОКФХ 2 – генерација 2023/2024.

Колоквијуми за вежбе: 16 бодова (сваки по 4)
Вежбе: 4 бода
Наставни колоквијуми: 20 бодова (сваки по 10)
Усмени испит: 60 бодова


Оцењивање

51-60 бодова, оцена 6
61-70 бодова, оцена 7
71-80 бодова, оцена 8
81-90 бодова, оцена 9
91-100 бодова, оцена 10


Наставни колоквијуми

У току семестра одржавају се два наставна колоквијума. Сваки од ових колоквијума носи по 10 бодова у коначној оцени.


Вежбе

У оквиру практикума ОКФХ 2 постоји 11 вежби подељених у четири целине (колоквијума).

Програме колоквијума, списак литературе за њих, као и списак одговарајућих вежби можете да видите овде.


Усмени испит

Усмени испит се полаже у једном од термина унапред предвиђених календаром. Извлачи се комбинација са три питања, са списка испитних питања. По извлачењу комбинације пише се концепт. Одговара се усмено пред предметним наставником и асистентом. По завршетку одговарања добија се број бодова за усмени део, а након тога формира се коначна оцена.


Испитна питања

Испитна питања ОКФХ 2ПРЕДАВАЊА

ОКФХ 2, 2022/2023.

Литература и бодовање

01 – Течно стање

02 – Једнокомпонентни системи

03 – Разблажени раствори

04 – Двокомпонентни раствори

05 – Двокомпонентни раствори са издвајањем чврсте фазе

06 – Трокомпонентни раствори

07 – Површински напон

08 – Адсорпција

09 – Колоиди

10 – Вискозност

11 – Физичка својства и структура молекула

Задаци за први наставни колоквијумВЕЖБЕ

Експерименталне вежбе из Општег курса физичке хемије 2 одржавају се у лабораторији 276 у првом подруму зграде ПМФ-а, блок Ц, по групама према истакнутом распореду. Студент стиче право да ради вежбе након положеног одговарајућег колоквијума. Колоквијум се састоји из решавања једног задатка и усменог одговарања. Колоквијуми се одржавају сваке недеље у термину вежби. Услов за излазак на усмени део испита је да су све експерименталне вежбе урађене, а сви извештаји оверени од стране асистента. Списак литературе за колоквијуме можете да погледате овде.

Оптимални крајњи рокови за полагање вежбовних колоквијума:

I вежбовни колоквијум: 18.03.2024. – 20.03.2024.

II вежбовни колоквијум: 08.04.2024. – 10.04.2024.

III вежбовни колоквијум: 29.04.2024. – 08.05.2024.

IV вежбовни колоквијум: 27.05.2024. – 29.05.2024.

додатне вежбе: 13.05.2024. – 15.05.2024.


Програм колоквијума ОКФХ 2

ОКФХ 2, Први колоквијум: Колигативне особине и Клаузиус-Клапејронова једначина

Задаци и литература.

Клаузиус-Клапејронова једначина. Колигативне особине раствора. Повишење тачке кључања и снижење тачке мржњења разблажених раствора. Криоскопска и ебулиоскопска константа. Методе за одређивање релативне молекулске масе криоскопском и ебулиоскопском методом. Криоскопска метода одређивања релативне молекулске масе по Бекману и Расту. Бекманов термометар.

Вежбе:

1. Зависност температуре кључања течности од притиска
2. Одређивање моларне масе криоскопском методом

ОКФХ 2, Други колоквијум: Равнотежа фаза

Задаци и литература.

Компоненте, фазе и степени слободе. Правило фаза. Фазни дијаграм. Једнокомпонентни системи. Парцијални и укупни напон паре изнад смеше течности. Раулов и Хенријев закон. Азеотропска смеша. Крива хлађења. Еутектичка смеша. Експериментално одређивање криве хлађења бинарне смеше (термијска анализа). Парцијално мешљиве течности.

Вежбе:

3а. Одређивање састава азеотропске смеше
3б. Парцијално мешљиве течности
4. Одређивање састава еутектичке смеше
5. Одређивање коефицијента расподеле

ОКФХ 2, Трећи колоквијум: Појаве на граници фаза и колоиди

Задаци и литература.

Површински напон и површинска енергија. Угао додира. Кохезиони и адхезиони рад. Димензије и јединице површинског напона. Методе за одређивање површинског напона. Сталагмометар. Адсорпција и типови адсорпције. Адсорпционе изотерме: Гибсова, Лангмирова и Фројндлихова. Вискозност и флуидност течности. Њутнов закон вискозности. Јединице и димензије коефицијента вискозности. Поазејев и Стоксов закон. Методе за одређивање вискозности течности. Вискозиметар по Оствалду. Макромолекули. Просечна релативна молекулска маса полимера. Вискозност раствора високо полимеризованих једињења. Специфична и унутрашња вискозност. Одређивање просечне молекулске масе високо полимеризованих једињења. Колоидни раствори и карактеристике колоидних система. Лиофобни и лиофилни колоиди. Структура и грађа колоидних честица. Изоелектрична тачка колоида. Макромолекули. Танкослојна хроматографија биљних пигмената.

Вежбе:

6а. Гибсова адсорпциона изотерма
6б. Фројндлихова адсорпциона изотерма
7а. Одређивање просечне релативне моларне масе полимера вискозиметријски
7б. Минимум бубрења желатина у изоелектричној тачки

ОКФХ 2, Четврти колоквијум: Физичке особине и структура молекула

Задаци и литература.

Адитивне и конститутивне величине. Индекс преламања. Поларизација атома и молекула. Специфична и моларна рефракција. Одређивање индекса преламања: Пулфрихов, Абеов и имерзиони рефрактометар. Примена рефрактометрије за одређивање процентног састава смеше и за одређивање структуре молекула. Апсорпција светлости. Апсорбанција и транспаренција. Ламбер-Беров закон. Моларни апсорпциони коефицијент. Принцип рада спектрофотометра. Одређивање концентрације раствора спектрофотометријски. Поларизована и неполаризована светлост. Оптичка активност и специфична ротација. Принцип рада и конструкција полариметра. Одређивање концентрације оптички активних супстанци.

Вежбе:

8. Одређивање концентрације раствора применом Ламбер-Беровог законаОБАВЕШТЕЊА

У овом делу странице биће истицана обавештења о терминима одржавања наставних колоквијума, резултати са наставних колоквијума, табеле са освојеним бодовима у предиспитним обавезама, као и друга актуелна обавештења.


20.05.2024.

Други наставни колоквијум из предмета Општи курс физичке хемије 2 одржаће се у четвртак, 06. 06. 2024. године у 14 часова у ФХА.
Сви студенти који планирају да полажу наставни колоквијум у наведеном термину треба да се пријаве за полагање колоквијума попуњавањем Упитника.

Рок за пријаву је понедељак 03. 06. 2024. године до 17 часова.


17.05.2024.

У уторак 21.05.2024. године у термину од 10 до 12 часова биће одржано предавање из предмета Општи курс физичке хемије 2. Предавање из овог предмета ће тог дана такође бити одржано и у редовном термину од 12 до 14 часова.


19.04.2024.

Резултати првог наставног колоквијума се налазе на овом линку.


28.03.2024.

Први наставни колоквијум из предмета Општи курс физичке хемије 2 одржаће се у четвртак, 18. 04. 2024. године у 14:15 у ФХА.
Сви студенти који планирају да полажу наставни колоквијум у наведеном термину треба да се пријаве за полагање колоквијума попуњавањем Упитника.

Рок за пријаву је уторак 16. 04. 2024. године до 17 часова.


22.02.2024.

Студенти који претходних година нису завршили вежбе и вежбовне колоквијуме из предмета Општи курс физичке хемије 2, а желе да исте заврше у текућој школској години треба да се до недеље 25.02.2024. године путем мејла пријаве предметним асистентима са напоменом која им  група одговара у складу са осталим обавезама.


11.02.2024.

Прво предавање из предмета Општи курс физичке хемије 2, школске 2023/2024. године, биће одржано у четвртак 22.02.2024. у 14 часова у ФХА. У 15 часова ће бити одржано прво предавање из предмета Хемијска термодинамика.
У наведеном термину предавања, поред договора са предметним наставником биће организован и договор са предметним асистентима око организације вежби и вежбовних колоквијума.
Лабораторијске вежбе из предмета Општи курс физичке хемије 2 и Хемијска термодинамика почињу од понедељка 26.02.2024. године у терминима који су дати у распореду наставе за пролећни семестар школске 2023/2024. године.


23.02.2022.

Важно обавештење за студенте који су вежбе из предмета ОКФХ 2 завршили школске 2019/2020. године

Од јунског рока школске 2021/2022. године неће бити организован писмени испит за студенте који су вежбе из предмета ОКФХ 2 завршили школске 2019/2020. године. Промењен је и начин бодовања  уместо 10 поена на писменом испиту и 70 поена на усменом испиту, начин бодовања је усклађен са начином рада у текућој школској години: два наставна колоквијума по 10 поена и усмени испит од 60 поена. Да би полагали било који наставни колоквијум, студенти треба да се пријаве, због чега је неопходно да прате обавештења на сајту.


*** Исправке примећених грешака насталих при штампању другог издања уџбеника можете преузети овде.


КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Линкови ка сајтовима који могу бити од користи за спремање испита.

https://chem.libretexts.org.

http://chem240.cs.uwindsor.ca.

http://www.chem1.com/acad/webtext/thermeq/index.html.

http://mutuslab.cs.uwindsor.ca/schurko/introphyschem/notes.html.

http://ronispc.chem.mcgill.ca/ronis/chem213/Notes.html.

http://www.chem.boun.edu.tr.

http://www.docbrown.info.

http://www.docbrown.info/page13/page13c.htm.

https://www.feynmanlectures.caltech.edu.

http://www.taftan.com.КОНТАКТИ

Наставник

Проф. др Милена Петковић, milena@ffh.bg.ac.rs (кабинет 374)

Асистенти

Др Итана Нуша Бубања, itana.bubanja@ffh.bg.ac.rs (кабинет 377)
Маст. физ.-хем. Срна Стојановић, srna@ffh.bg.ac.rs (кабинет 357)

Техничари

Дејан Вучковић, dejan.vuckovic@ffh.bg.ac.rs (лаб. 257)
Вук Јовановић, vuk.jovanovic@ffh.bg.ac.rs (лаб. 276)


<Tабела предмета>