Добродошли на интернет страницу Општег курса физичке хемије 2

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДМЕТУ
     Програм предмета
     Кључ бодовања
     Оцењивање
     Настави колоквијуми
     Вежбе
     Усмени испит
     Испитна питања
ПРЕДАВАЊА
ВЕЖБЕ
ОБАВЕШТЕЊА
КОРИСНИ ЛИНКОВИ
КОНТАКТИ

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДМЕТУ

Општи курс физичке хемије 2 је обавезни предмет који се слуша у другом семестру прве године. Предмет носи 7 ЕСПБ бодова. Курс се састоји из предавања и експерименталних вежби. Све активности студената током наставе се бодују и заједно са бодовима на усменом испиту одређују завршну оцену на предмету.


Програм предмета

Програм ОКФХ 2


Кључ бодовања

ОКФХ 2 – генерација 2021/2022.

Колоквијуми за вежбе: 16 бодова (сваки по 4)
Вежбе: 4 бода
Наставни колоквијуми: 20 бодова (сваки по 10)
Усмени испит: 60 бодова


Оцењивање

51-60 бодова, оцена 6
61-70 бодова, оцена 7
71-80 бодова, оцена 8
81-90 бодова, оцена 9
91-100 бодова, оцена 10


Наставни колоквијуми

У току семестра одржавају се два наставна колоквијума. Сваки од ових колоквијума носи по 10 бодова у коначној оцени.


Вежбе

У оквиру практикума ОКФХ 2 постоји 13 вежби подељених у четири целине (колоквијума).

Програме колоквијума, списак литературе за њих, као и списак одговарајућих вежби можете да видите овде.


Усмени испит

Усмени испит се полаже у једном од термина унапред предвиђених календаром. Извлачи се комбинација са три питања, са списка испитних питања. По извлачењу комбинације пише се концепт. Одговара се усмено пред предметним наставником и асистентом. По завршетку одговарања добија се број бодова за усмени део, а након тога формира се коначна оцена.


Испитна питања

ОКФХ 2


ПРЕДАВАЊА

ОКФХ 2, 2021/2022.

Литература и бодовање

1. Течно стање

2. Равнотежа фаза: једнокомпонентни системи

3. Равнотежа фаза: разблажени раствори

4. Равнотежа фаза: двокомпонентни раствори

5. Равнотежа фаза: двокомпонентни раствори са издвајањем чврсте фазе

6. Равнотежа фаза: трокомпонентни системи

Задаци – својства течног стања, колигативне особине, равнотежа фаза

7. Површински напон

8. Вискозност течности

9. Адсорпција

10. Колоиди

11. Физичке величине и структура молекула

12. Електрична својства

13. Магнетна својства

14. Апсорпција зрачења

Задаци – површински напон, вискозност, адсорпција, физичка својства молекула

15. Чврсто стање, течни кристали и стакласто стање


ВЕЖБЕ

Експерименталне вежбе из Општег курса физичке хемије 2 одржавају се у лабораторији 276 у првом подруму зграде ПМФ-а, блок Ц, по групама према истакнутом распореду. Студент стиче право да ради вежбе након положеног одговарајућег колоквијума. Колоквијум се састоји из решавања једног задатка и усменог одговарања. Колоквијуми се одржавају сваке недеље у термину вежби. Услов за излазак на усмени део испита је да су све експерименталне вежбе урађене, а сви извештаји оверени од стране асистента. Списак литературе за колоквијуме можете да погледате овде.


Програм колоквијума ОКФХ 2

ОКФХ 2, Први колоквијум: Колигативне особине и Клаузиус-Клапејронова једначина

Задаци и литература.

Клаузиус-Клапејронова једначина. Колигативне особине раствора. Повишење тачке кључања и снижење тачке мржњења разблажених раствора. Криоскопска и ебулиоскопска константа. Методе за одређивање релативне молекулске масе криоскопском и ебулиоскопском методом. Криоскопска метода одређивања релативне молекулске масе по Бекману и Расту. Бекманов термометар.

Вежбе:

1. Зависност температуре кључања течности од притиска
2. Одређивање моларне масе криоскопском методом

ОКФХ 2, Други колоквијум: Равнотежа фаза

Задаци и литература.

Компоненте, фазе и степени слободе. Правило фаза. Фазни дијаграм. Једнокомпонентни системи. Парцијални и укупни напон паре изнад смеше течности. Раулов и Хенријев закон. Азеотропска смеша. Крива хлађења. Еутектичка смеша. Експериментално одређивање криве хлађења бинарне смеше (термијска анализа). Парцијално мешљиве течности.

Вежбе:

3а. Одређивање састава азеотропске смеше
3б. Парцијално мешљиве течности
4. Одређивање састава еутектичке смеше
5. Одређивање коефицијента расподеле

ОКФХ 2, Трећи колоквијум: Појаве на граници фаза и колоиди

Задаци и литература.

Површински напон и површинска енергија. Угао додира. Кохезиони и адхезиони рад. Димензије и јединице површинског напона. Методе за одређивање површинског напона. Сталагмометар. Адсорпција и типови адсорпције. Адсорпционе изотерме: Гибсова, Лангмирова и Фројндлихова. Вискозност и флуидност течности. Њутнов закон вискозности. Јединице и димензије коефицијента вискозности. Поазејев и Стоксов закон. Методе за одређивање вискозности течности. Вискозиметар по Оствалду. Макромолекули. Просечна релативна молекулска маса полимера. Вискозност раствора високо полимеризованих једињења. Специфична и унутрашња вискозност. Одређивање просечне молекулске масе високо полимеризованих једињења. Колоидни раствори и карактеристике колоидних система. Лиофобни и лиофилни колоиди. Структура и грађа колоидних честица. Изоелектрична тачка колоида. Макромолекули. Танкослојна хроматографија биљних пигмената.

Вежбе:

6а. Гибсова адсорпциона изотерма
6б. Фројндлихова адсорпциона изотерма
7а. Одређивање просечне релативне моларне масе полимера вискозиметријски
7б. Минимум бубрења желатина у изоелектричној тачки

ОКФХ 2, Четврти колоквијум: Физичке особине и структура молекула

Задаци и литература.

Адитивне и конститутивне величине. Индекс преламања. Поларизација атома и молекула. Специфична и моларна рефракција. Одређивање индекса преламања: Пулфрихов, Абеов и имерзиони рефрактометар. Примена рефрактометрије за одређивање процентног састава смеше и за одређивање структуре молекула. Апсорпција светлости. Апсорбанција и транспаренција. Ламбер-Беров закон. Моларни апсорпциони коефицијент. Принцип рада спектрофотометра. Одређивање концентрације раствора спектрофотометријски. Поларизована и неполаризована светлост. Оптичка активност и специфична ротација. Принцип рада и конструкција полариметра. Одређивање концентрације оптички активних супстанци.

Вежбе:

8. Одређивање концентрације раствора применом Ламбер-Беровог закона


ОБАВЕШТЕЊА

У овом делу странице биће истицана обавештења о терминима одржавања наставних колоквијума, резултати са наставних колоквијума, табеле са освојеним бодовима у предиспитним обавезама, као и друга актуелна обавештења.


09.10.2022.

Резултате поправног наставног колоквијума можете да погледате овде.


03.06.2022.

Резултате другог наставног колоквијума можете да погледате овде

Поправни наставни колоквијум биће одржан у среду, 08.06.2022. у периоду од 17-19 часова. Студенти треба да се пријаве да ли раде поправни првог или другог колоквијума на одговарајућим линковима. Пријава траје до понедељка 06.06.2022. до 20 часова.


06.05.2022.

У среду 01.06.2022. године биће одржан други наставни колоквијум. Сви студенти који желе да полажу овај колоквијум треба да се пријаве путем линка најкасније до понедељка 30.05.2022. до 20:00.


21.04.2022.

Резултате првог наставног колоквијума можете да погледате овде.


15.04.2022.

У складу са одлуком ННВ-а од 14.04.2022. године, испит из предмета Општи курс физичке хемије 2 ће у апсолвентском року бити одржан 19.05.2022. године у лабораторији 276 са почетком у 12 часова. Испит могу да полажу само апсолвенти, односно студенти који су обновили четврту годину. Студенти који желе да полажу испит у овом термину треба да се јаве предметном наставнику (milena@ffh.bg.ac.rs) до 08.05.2022.


28.03.2022.

У среду 20.04.2022. године биће одржан први наставни колоквијум. Сви студенти који желе да полажу овај колоквијум треба да се пријаве путем линка најкасније до понедељка 18.04.2022. до 23:00.


23.02.2022.

Важно обавештење за студенте који су вежбе из предмета ОКФХ 2 завршили школске 2019/2020. године

Од јунског рока школске 2021/2022. године неће бити организован писмени испит за студенте који су вежбе из предмета ОКФХ 2 завршили школске 2019/2020. године (списак студената можете погледати овде). Промењен је и начин бодовања  уместо 10 поена на писменом испиту и 70 поена на усменом испиту, начин бодовања је усклађен са начином рада у текућој школској години: два наставна колоквијума по 10 поена и усмени испит од 60 поена. Да би полагали било који наставни колоквијум, студенти треба да се пријаве, због чега је неопходно да прате обавештења на сајту. 


23.02.2022.

У уторак 01.03.2022. године биће одржан први вежбовни колоквијум. Студенти ће о детаљима бити обавештени у термину предавања 25.02.2022. године. 


21.02.2022.

У складу са одлуком декана бр. 1233 од 01.10.2021. године, настава на предмету Општи курс физичке хемије 2 у пролећном семестру школске 2021/2022. године одржаваће се удаљеним приступом (online) до даљег.

Прво предавање ће бити одржано 25.02.2022. (петак) од 10:15 путем MS Teams платформе. Студенти су у обавези да провере своје факултетске мејлове које су користили за регистрацију MS Teams налога, јер им је на њих послат позив за приступ групи. Студенти су већ додати у групу предмета под називом „OKFH2-2021“, преко које ће бити одржавана предавања. Уколико постоје проблеми у вези са приступом овој групи, неопходно је да о томе студенти у што краћем року (пре првог предавања) обавесте предметног наставника (milena@ffh.bg.ac.rs).

Студенти који су ранијих година слушали предавања из овог предмета, али нису завршили вежбе, треба да се јаве најкасније до 25.02.2022. мејлом др Александри Павићевић (aleks.pavicevic@ffh.bg.ac.rs) ради даљег договора. Студенти који су у школској 2020/2021. радили вежбе, али нису оверили све извештаје (студенти чији су бројеви индекса 2020/0032 и 2020/0053) треба такође да се јаве мејлом др Александри Павићевић до 25.02.2022.

Обавештење за студенте који су наставу из овог предмета слушали школске 2019/2020. године: писмени испити из овог предмета више неће бити организовани.


*** Исправке примећених грешака насталих при штампању другог издања уџбеника можете преузети овде.


КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Линкови ка сајтовима који могу бити од користи за спремање испита.

https://chem.libretexts.org.

http://chem240.cs.uwindsor.ca.

http://www.chem1.com/acad/webtext/thermeq/index.html.

http://mutuslab.cs.uwindsor.ca/schurko/introphyschem/notes.html.

http://ronispc.chem.mcgill.ca/ronis/chem213/Notes.html.

http://www.chem.boun.edu.tr.

http://www.docbrown.info.

http://www.docbrown.info/page13/page13c.htm.

https://www.feynmanlectures.caltech.edu.

http://www.taftan.com.


КОНТАКТИ

Наставник

Проф. др Милена Петковић, milena@ffh.bg.ac.rs (лаб. 374)

Асистенти

др Ђорђе Цвјетиновић, djordje@ffh.bg.ac.rs (лаб. 271)
др Александра Павићевић, aleks.pavicevic@ffh.bg.ac.rs (лаб. 272)
др Драган Ранковић, ranko@ffh.bg.ac.rs (лаб. 261)

Техничари

Дејан Вучковић, dejan.vuckovic@ffh.bg.ac.rs (лаб. 257)
Вук Јовановић, vuk.jovanovic@ffh.bg.ac.rs (лаб. 276)