Предметни наставник од школске 2020/21. године:

доц. др Ана Доброта

(✉︎ ana.dobrota@ffh.bg.ac.rs, 📍лаб. 358)

Сарадник на вежбама:

др Бранислав Станковић, асистент

(✉︎ branislav.stankovic@ffh.bg.ac.rs, 📍лаб. 257)

Одржавање наставе у школској 2020/21. години

 • Предавања: online – презентације са снимљеним аудио садржајем. Прво предавање ће бити објављено током прве недеље семестра.
 • Вежбе: online рачунске вежбе путем Skype-a.
 • Консултације: online путем Skype-a сваког четвртка у 14ч.
 • Моле се сви студенти који ће похађати овај курс у школској 2020/21. години да се на платформи RCUB eLearning упишу на курс “Математичке методе у физичкој хемији“.

Предиспитни поени из ММФХ стечени у претходним школским годинама се не преносе у школску 2020/21. годину.

Резултати испита одржаног 06.07.2021.

Резултати испита одржаног 17.02.2021.

Резултати испита одржаног 01.02.2021.

Предавања
05.10.2020. Предавање 1
12.10.2020. Предавање 2
19.10.2020. Предавање 3
26.10.2020. Предавање 4
02.11.2020. Предавање 5
16.11.2020. Предавање 6
23.11.2020. Предавање 7
30.11.2020. Предавање 8
07.12.2020. Предавање 9

Резултати наставног колоквијума одржаног 11.01.2021.

Резултати наставног колоквијума одржаног 22.12.2020.

Предиспитни поени остварени у шк. 2020/21. години

Резултати наставног колоквијума одржаног 10.11.2020.

Вежбе
09.10.2020. Уводни термин вежби

Табеле и прилози:

 1. Гаусова расподела: таблице интеграла вероватноће – тип 1 и тип 2
 2. t-расподела (и t-тест): критичне t-вредности
 3. Х-квадрат критичне вредности
 4. Q-тест: критичне Q-вредности
 5. G-тест: критичне G вредности
 6. F-тест: критичне F вредности

Задужени наставници у школској 2019/20. години:

 • проф. др Милена Петковић
 • в. проф. др Станка Јеросимић
 • в. проф. др Игор Пашти
 • в. проф. др Михајло Етински

Табела предмета: