Предметни наставник од школске 2020/21. године:
доц. др Ана Доброта
(✉︎ ana.dobrota@ffh.bg.ac.rs, 📍лаб. 358)

Сарадник на вежбама:
др Марко Митић, асистент
(✉︎ marko.mitic@ffh.bg.ac.rs, 📍лаб. 372-0)

Настава се одвија у јесењем семестру.

Резултати испита сe објављују на MS Teams групи MMFH2021.

АПСОЛВЕНТСКИ РОК

У складу са одлуком ННВ о одржавању апсолвентског рока у пролећном семестру 2021/22. школске године, испит из Математичких метода у физичкој хемији ће се одржати у уторак, 10. маја 2022. године, 10-12 ч. у лаб. 276. У овом термину испит могу да полажу само апсолвенти, тј. студенти који су обновили IV годину ОАС. Обавезна је пријава мејлом на ana.dobrota@ffh.bg.ac.rs, најкасније до 6. маја 2022. у подне.

Одржавање наставе у школској 2021/22. години

Први наставни колоквијум биће одржан 15.11.2021., 18-20 ч.
Други наставни колоквијум биће одржан 27.12.2021., 18-20 ч.
Додатни термин за полагање једног од два наставна колоквијума биће одржан 10.01.2022., 18-20 ч.
Додатни термин за полагање једног од два наставна колоквијума померен је на 19.01.2022.

Предиспитни поени из ММФХ стечени у претходним школским годинама се не преносе у школску 2021/22. годину.
Предавања и рачунске вежбе из ММФХ ће се одржавати у online-режиму, према распореду наставе, путем MS Teams платформе.
Прво предавање (увод и договор) биће одржано у среду, 13. октобра 2021. године, у термину предвиђеном за вежбе. Друго предавање ће бити одржано у петак, 15. октобра 2021. године, према распореду. Од тог термина на даље сва предавања и вежбе на курсу биће одржавана према распореду наставе.
Приступ тиму на MS Teams платформи
Уколико нисте додати у одговарајући тим јавите се предметном наставнику на ana.dobrota@ffh.bg.ac.rs.

Одржавање наставе у школској 2020/21. години

 • Предавања: online – презентације са снимљеним аудио садржајем. Прво предавање ће бити објављено током прве недеље семестра.
 • Вежбе: online рачунске вежбе путем Skype-a.
 • Консултације: online путем Skype-a сваког четвртка у 14ч.

Садржај предмета

Мерење и обрада резултата мерења; пропагација несигурности; регресиона анализа; статистички тестови; нумеричке методе диференцирања, интеграције и решавања диференцијалних једначина; Фуријеова и Лапласова трансформација.

Бодовање

Активност на предавањима: 10 п.
Наставни колоквијум 1: 15 п.
Наставни колоквијум 2: 20 п.
Писмени испит: 55 п.

Прилози

 1. Гаусова расподела: таблице интеграла вероватноће – тип 1 и тип 2
 2. t-расподела (и t-тест): критичне t-вредности
 3. Х-квадрат критичне вредности
 4. Q-тест: критичне Q-вредности
 5. G-тест: критичне G вредности
 6. F-тест: критичне F вредности


Задужени наставници у школској 2019/20. години:

 • проф. др Милена Петковић
 • в. проф. др Станка Јеросимић
 • в. проф. др Игор Пашти
 • в. проф. др Михајло Етински