Предметни наставник од школске 2020/21. године:
доц. др Ана Доброта
(✉︎ ana.dobrota@ffh.bg.ac.rs, 📍лаб. 358)

Сарадник на вежбама:
др Марко Митић, асистент
(✉︎ marko.mitic@ffh.bg.ac.rs, 📍лаб. 372-0)

Настава се одвија у јесењем семестру.

Школска 2022/23. година

Додатни термин за полагање наставног колоквијума из ММФХ (за макс. 12 п) биће одржан у петак, 21. априла 2023. године, 10-12 ч. у лаб. 144а. Тест за колоквијум ће садржати задатке из целокупног градива (оба наставна колоквијума) и на њему ће моћи да се оствари максимално 12 п.

Апсолвентски рок из ММФХ биће одржан у уторак, 9. маја 2023. године, 10-12 ч. у лаб. 144а. Апсолвенти који желе да полажу испит у овом термину треба да се пријаве мејлом на ana.dobrota@ffh.bg.ac.rs до 3. маја.

Резултати првог наставног колоквијума одржаног 19.11.2022.
Резултати првог наставног колоквијума одржаног 26.11.2022.
Резултати другог наставног колоквијума одржаног 17.12.2022.
Резултати другог наставног колоквијума одржаног 24.12.2022.
Резултати првог наставног колоквијума одржаног 10.01.2023.
Резултати другог наставног колоквијума одржаног 12.01.2023. и свих наставних колоквијума збирно
Резултати поправног наставног колоквијума одржаног 1.2.2023.
Резултати испита у јануарском року – упис оцена и увид у радове 3.2.2023. у 11 ч, лаб. 358
Резултати испита у фебруарском року – упис оцена и увид у радове 13.2.2023. у 11 ч, лаб. 358

Распоред активности на курсу и материјали са предавања
Materijali sa vežbi
Rezultati testova aktivnosti

Одржавање наставе у школској 2020/21. години

 • Предавања: online – презентације са снимљеним аудио садржајем. Прво предавање ће бити објављено током прве недеље семестра.
 • Вежбе: online рачунске вежбе путем Skype-a.
 • Консултације: online путем Skype-a сваког четвртка у 14ч.

Садржај предмета

Мерење и обрада резултата мерења; пропагација несигурности; регресиона анализа; статистички тестови; нумеричке методе диференцирања, интеграције и решавања диференцијалних једначина; Фуријеова и Лапласова трансформација.

Прилози

 1. Гаусова расподела: таблице интеграла вероватноће – тип 1 и тип 2
 2. t-расподела (и t-тест): критичне t-вредности
 3. Х-квадрат критичне вредности
 4. Q-тест: критичне Q-вредности
 5. G-тест: критичне G вредности
 6. F-тест: критичне F вредности


Задужени наставници у школској 2019/20. години:

 • проф. др Милена Петковић
 • в. проф. др Станка Јеросимић
 • в. проф. др Игор Пашти
 • в. проф. др Михајло Етински