Обавезни предмет на IV години основних академских студија (ОАС), настава се одржава у јесењем семестру
– према програму ОАС до 2020. године (07ММФХ) предмет носи 5 ЕСПБ;
– према програму ОАС од 2021. године (21ОС7О03) предмет носи 6 ЕСПБ.

Предметни наставник од школске 2020/21. године:
доц. др Ана Доброта
(✉︎ ana.dobrota@ffh.bg.ac.rs, 📍лаб. 358)

Сарадник на вежбама:
Александар Јовановић, асистент
(✉︎ a.jovanovic@ffh.bg.ac.rs, 📍лаб. 358)

Школска 2023/24. година

Апсолвентски рок из ММФХ одржаће се 16. априла 2024. у 11 ч. Апсолвенти који желе да полажу испит у овом року треба да се јаве мејлом на ana.dobrota@ffh.bg.ac.rs, најкасније до 10. априла.

Подсећамо да се рачуна последњи резултат остварен на датом колоквијуму.
План предмета и обавеза на курсу
Материјали са предавања и вежби
Резултати тестова и колоквијума

Садржај предмета

Мерење и обрада резултата мерења; пропагација несигурности; регресиона анализа; статистички тестови; нумеричке методе диференцирања, интеграције и решавања диференцијалних једначина; Фуријеова и Лапласова трансформација.

Прилози

  1. Гаусова расподела: таблице интеграла вероватноће – тип 1 и тип 2
  2. t-расподела (и t-тест): критичне t-вредности
  3. Х-квадрат критичне вредности
  4. Q-тест: критичне Q-вредности
  5. G-тест: критичне G вредности
  6. F-тест: критичне F вредности


Задужени наставници у школској 2019/20. години:

  • проф. др Милена Петковић
  • в. проф. др Станка Јеросимић
  • в. проф. др Игор Пашти
  • в. проф. др Михајло Етински