Испити у јануарском и фебруарском року – промена времена

Испити из Атомистике у јануарском (29.1.) и фебруарском (19.2.) року почињу од 11:00 часова у ФХА (уместо од 13:00 часова).

Атомистика на еlearning-u

Све детаље о активностима које се односе на вежбе можете наћи на платформи elearning на курсу Атомистика
( http://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=661 ).
Шифра за приступ курсу је: demoatom21

Овде треба да се пријаве само студенти који су нису завршили вежбе и који су школске 2020/2021 уписали овај предмет.
Студенти који су завршили вежбе у претходним школским годинама биће исписани са курса.

Организација и полагање испита у школској 2020/2021. години

Бодовање
Обавезно:
Експерименталне вежбе макс. 30 поена
Наставни колоквијум макс. 24 поена
Усмени део испита макс. 36 поена
Похађање предавања макс. 6 поена
Опционо:
Земанов ефекат (домаћи) макс. 2 поена
Алфа распад (домаћи) макс. 4 поена
Укупно макс. 102 поена

Наставни колоквијум полаже се преко теста:
3, 5. и 6. поглавље уџбеника.
Усмени део испита обухвата:
Комптонов ефекат
Де Брољијева једначина, експериментална потврда
Хајзенбергов принцип неодређености, илустрације важења
Потпоглавља 8.4, 8.5 (без 8.5.5) и 8.6 (без 8.6.3)
Потпоглавље 9.1, дозвољен семинар
Потпоглавље 9.2 (без 9.2.5)
Потпоглавље 10.1, дозвољен семинар
(Поглавља из уџбеника Атомистика, Слободан Мацура, Јелена Радић-Перић, СЛ 2004)

Књига: “Атомистика”, Слободан Мацура и Јелена Радић-Перић


Школска 2019/2020. година

Предиспитне поене за вежбе из Атомиситке можете погледати овде.

Испитна питања за усмени део испита погледајте овде.

Предавања

 1. Прво предавање
 2. Друго предавање
 3. Треће предавање
 4. Четврто предавање
 5. Пето предавање
 6. Шесто предавање
 7. Седмо предавање
 8. Осмо предавање
 9. Mатеријал уз предавање 13.04.2020.
 10. Mатеријал уз предавање 15.04.2020.
 11. Материјал уз предавање 17.04.2020.
 12. Материјал уз предавање 20.04.2020.
 13. Материјал уз предавање 22.04.2020.
 14. Материјал уз предавање 27.04.2020.
 15. Материјал уз предавање 29.04.2020. 1.део,2.део.
 16. Материјал уз предавање 04.05.2020.
 17. Материјал уз предавање 06.05.2020. 1. део, 2. део, 3. део, 4. део.
 18. Материјал уз предавање 11.05.2020. 1. део, 2. део.
 19. Материјал уз предавање 13.05.2020.Материјали: