Садржај странице

Обавештења
Предавања
Вежбе
Испит
Наставник, асистенти и сарадници
ЛитератураОбавештења

Oвде ће бити истакнута обавештења о терминима одржавања наставних колоквијума, резултати са наставних колоквијума, табеле са бодовима стеченим у оквиру предиспитних обавеза као и друга актуелна обавештења.

  • Резултати вежбовних колоквијума. Резултати колоквијума ће бити постављани у секцији Вежбе.

Предавања

План предвања за школску 2022/2023.

Присуство на предавањима, за студенте који први пут слушају Атомистику, биће бодовано на следећи начин: за присуство на 70 % и више предавања 6 поена, на 50 % 4 поена, на 30 % 2 поена.

Студенти који су слушали предмет Атомистка у претходним школским годинама нису у обавези да долазе на предавања ове 2022/2023 школске године. Наравно, као професор охрабрујем их да ипак посећују предавања, како би што боље спремили испит.
Студенти који су завршили вежбе у претходним школским годинама, не морају поново да их раде. Такође, увек имају могућност да поново ураде све вежбе и вежбовне колоквијуме.


Вежбе

  • Додатни термин за полагање 1. колоквијума биће на крају семестра. Студенти настављају да полажу и раде вежбе за 2. и 3. колоквијум.
  • Како је у уторак 4. априла Дан студената, термин колоквијума се помера на среду 5. априла од 17:15 у ФХА.

Први колоквијум резултати:

  1. термин – 07. март 2023. – Резултати А2311
  2. термин – 14. март 2023. – Резултати А2312
  3. термин – 21. март 2023. – Резултати А2313
  4. термин – 28. март 2023. – Резултати А2314

Други колоквијум резултати:

  1. термин – 28. март 2023. – Резултати А232-1
  2. термин – 05. април 2023. –

Испит

Бодовање:
Обавезно:
Похађање наставе
Експерименталне вежбе
Наставни колоквијум
Усмени испит
Опционо:
РТ ефекат
Домаћи
Укупно6
30
24
36

4
4
104

Оцене: 51-60 шест, 61-70 седам, 71-80 осам, 81-90 девет, преко 91 десет.

Детаљна објашења можете видети овде. Највећа промена је да се, почевши од јунског рока 2023, укида коришћење семинарског (који садржи решавање Шредингерове једначине за атом водоника) на испиту.


Наставник, асистенти и сарадници

Предметни наставник:
др Милан Миловановић, доцент (каб. 3720, е-mail: milanm@ffh.bg.ac.rs)

Асистенти:
др Марко Митић, асистент (каб. 3720, е-mail: marko.mitic@ffh.bg.ac.rs)
Милица Марковић, асистент (каб. 352, е-mail: milica.markovic@ffh.bg.ac.rs)

Технички сарадник:
Ана Туфегџић (каб. 361, е-mail: ana.tufegdzic@ffh.bg.ac.rs)


Литература

Књига: “Атомистика”, Слободан Мацура и Јелена Радић-Перић


Табела предмета