Предметни наставник: доц. др Александар Јовић

Е-пошта:  ajovic@matf.bg.ac.rs,

Предметни асистент: Душан Милосављевић

Е-пошта: dusan_milosavljevic@matf.bg.ac.rs

Лична страница:  http://poincare.matf.bg.ac.rs/~zdrazic/


Табела предмета од 2021.

Табела предмета до 2021.