<Табела предмета>

ОБАВЕШТЕЊА

19.1.2024. Коригована табела 22.1.2024. На следећем линку се налази табела са поенима оствареним на предиспитним обавезама у току 2023/2024 школске године: ЛИНК.

4.1.2024. Одбрана семинарских радова из предмета “Практикум из коришћења рачунара у физичкој хемији” одлаже се за понедељак  15.1.2024. у 10 ч у лабораторији 144а.

31.12.2023. Одбрана семинарских радова из предмета “Практикум из коришћења рачунара у физичкој хемији” ће бити одржана у понедељак  8.1.2024. у 10 ч у лабораторији 144а.

27.10.2023. Због гужве у саобраћају и малог броја присутних студената, вежбе из предмета Практикум из коришћења рачунара у физичкој хемији која се тичу програма “Origin”, одржаће се у понедељак 30.10.2023. у 10 ч у лабораторији 144а.


Наставник: проф. Милош Мојовић

Асистент: др Александра Павићевић

Број ЕСПБ: 5

Статус предмета: Изборни


Циљ предмета: 

Овладавање базичним вештинама информатичке писмености коришћењем савремених софтверских пакета, водећи рачуна о актуелним потребама физикохемичара.

Исход предмета:

Студент ја способан да самостално састави рачунарску конфигурацију која одговара његовим потребама. Студент је оспособљен да влада савременим оперативним системима, селективно претражује научне податке на интернету као и користи базични апликативни софтвер за обраду текста и графике. Студент може самостално да врши обраду нумеричких, математичких и статистичких података и користи рачунар као помоћно средство за учење, израду и сређивање вежби. Студент може самостално да напише једноставнији програм у програмском језику C++.

Садржај предмета:

Теоријска настава

Елементи рачунарског хардвера. Оперативни системи Windows и Linux. Интернет и претраживање података. Врсте података и формати датотека. Хемијски подаци, датотеке и апликације. Софтвер за обраду текста и графике. Нумерички, математички и статистички пакети. Увод у C++ програмирање.

Практична настава

Интерактивна предавања уз коришћење рачунара усклађени са претходним нивоом знања студента.

Литература:

  1. Nenad Mitić. Osnovi računarskih sistema, CET (2003).
  2. Curtis Frye, Excel 2016 – korak po korak, CET (2016).
  3. Siddhartha Rao, Naučite samostalno C++, Kompjuter biblioteka (2017).
  4. William Stallings, Operating systems: internals and design principles, Pearskon (2018).

Материјал са предавања: