ОБАВЕШТЕЊЕ

12.1.2021.

Тест у вези са познавањем Excel-а и C++-а ће се одржати у уторак 18.1.2022. у 13 h преко РЦУБ (Моодле) платформе у оквиру курса који можете наћи на следећем линку: https://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/enrol/index.php?id=1313

Сутра, 12.1.2021. се редовно одржавају вежбе према распореду.

16.11.2021.

Вежбе, које је требало према распореду да се одрже у среду 17.11.2021. су отказане, а следеће предавање на тему  Excel-a ће бити одржано у петак 19.11.2021. у 15 ч, преко апликације Microsoft Teams. Тест о познавању рада у Origin-у на РЦУБ платформи ће бити одржан 19.11.2021. у 17.30 ч.

11.11.2021.

Предавање из предмета “Практикум из коришћења рачунара у физичкој хемији” које је требало по распореду да се одржи 12.11.2021. је отказано, а наредне недеље, у петак 19.11.2021. ће бити одржан тест преко РЦУБ платформе, који се тиче познавања рада у Origin-u. Материјал за припрему за тест се налази у оквиру одељка “Files”, на тиму овог предмета у апликацији Microsoft Teams. Ради приступа тесту, потребно је да се студенти придруже предмету на следећем линку https://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/enrol/index.php?id=1313, за шта је потребно унети шифру која је дата у обавештењу на тиму предмета “Практикум из коришћења рачунара у физичкој хемији” у апликацији Microsoft Teams. О тачном времену почетка теста ће бити истакнуто обавештење у току наредних неколико дана. Уколико студенти буду имали било каквих проблема са приступом предмету на РЦУБ платформи, потребно је да се што пре јаве на мејл aleks.pavicevic@ffh.bg.ac.rs, како би сви евентуални проблеми били отклоњени пре почетка теста.

23.10.2021.

На следећем линку се налази списак тема семинарских радова са подсетником о томе како треба да се направи презентација и шта треба да садржи. Рок за слање семинарских радова продужен до 28.10.2021, пошто је 27.10. први дан славе, тако да студенти који славе имају довољно времена да пошаљу презентацију.

Студенти којима није додељена тема семинарског рада треба да се јаве у што краћем року предметном асистенту на мејл aleks.pavicevic@ffh.bg.ac.rs и имаће рок од недељу дана за слање презентације од момента када им буде послат наслов теме.


Прво предавање из предмета “Практикум из коришћења рачунара у физичкој хемији” одржаће се у петак 15.10.2021. године у 15.00 часова. Предавање ће се реализовати путем платформе Microsoft Teams. Моле се студенти који су одабрали овај изборни предмет да се јаве предметном асистенту на мејл  aleks.pavicevic@ffh.bg.ac.rs

Вежбе из предмета “Практикум из коришћења рачунара у физичкој хемији” почињу у среду 20.10.2021. и одржаће се у лабораторији 144а, према распореду који је дат на следећем линку: Расподела студената по групама за школску 2021/2022. годину.


Наставник: проф. Милош Мојовић

Асистент: др Александра Павићевић

Број ЕСПБ: 5

Статус предмета: Изборни

Циљ предмета: 

Овладавање базичним вештинама информатичке писмености коришћењем савремених софтверских пакета, водећи рачуна о актуелним потребама физикохемичара.

Исход предмета:

Студент ја способан да самостално састави рачунарску конфигурацију која одговара његовим потребама. Студент је оспособљен да влада савременим оперативним системима, селективно претражује научне податке на интернету као и користи базични апликативни софтвер за обраду текста и графике. Студент може самостално да врши обраду нумеричких, математичких и статистичких података и користи рачунар као помоћно средство за учење, израду и сређивање вежби. Студент може самостално да напише једноставнији програм у програмском језику C++.

Садржај предмета:

Теоријска настава

Елементи рачунарског хардвера. Оперативни системи Windows и Linux. Интернет и претраживање података. Врсте података и формати датотека. Хемијски подаци, датотеке и апликације. Софтвер за обраду текста и графике. Нумерички, математички и статистички пакети. Увод у C++ програмирање.

Практична настава

Интерактивна предавања уз коришћење рачунара усклађени са претходним нивоом знања студента.

Литература:

  1. Nenad Mitić. Osnovi računarskih sistema, CET (2003).
  2. Curtis Frye, Excel 2016 – korak po korak, CET (2016).
  3. Siddhartha Rao, Naučite samostalno C++, Kompjuter biblioteka (2017).
  4. William Stallings, Operating systems: internals and design principles, Pearskon (2018).