Aктуелне информације и материјал могу се наћи на MS Teams групи Физичке хемије макромолекула.

***************************************************************************************************************

Примери питања за први наставни колоквијум

Праг знања

Примери питања за други наставни колоквијум

Вежбе:
Питања за вежбовне колоквијуме
Упутства за лабораторијске вежбе


Табела предмета: