ОБАВЕШТЕЊЕ

13.1.2021.

ВАЖНО: ИЗМЕНА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Тест у вези са познавањем Excel-а и C++-а ће се одржати у уторак 18.1.2022. у 18 h преко РЦУБ (Моодле) платформе у оквиру курса који можете наћи на следећем линку: https://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/enrol/index.php?id=1313

До промене у времену одржавања теста је дошло због тога што студенти прве године имају друге обавезе на Факултету у 11 h истог дана.

12.1.2021.

Тест у вези са познавањем Excel-а и C++-а ће се одржати у уторак 18.1.2022. у 13 h преко РЦУБ (Моодле) платформе у оквиру курса који можете наћи на следећем линку: https://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/enrol/index.php?id=1313

Сутра, 12.1.2021. се редовно одржавају вежбе према распореду.

16.11.2021.

Вежбе, које је требало према распореду да се одрже у среду 17.11.2021. су отказане, а следеће предавање на тему  Excel-a ће бити одржано у петак 19.11.2021. у 15 ч, преко апликације Microsoft Teams. Тест о познавању рада у Origin-у на РЦУБ платформи ће бити одржан 19.11.2021. у 17.30 ч.

11.11.2021.

Предавање из предмета “Практикум из коришћења рачунара у физичкој хемији” које је требало по распореду да се одржи 12.11.2021. је отказано, а наредне недеље, у петак 19.11.2021. ће бити одржан тест преко РЦУБ платформе, који се тиче познавања рада у Origin-u. Материјал за припрему за тест се налази у оквиру одељка “Files”, на тиму овог предмета у апликацији Microsoft Teams. Ради приступа тесту, потребно је да се студенти придруже предмету на следећем линку https://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/enrol/index.php?id=1313, за шта је потребно унети шифру која је дата у обавештењу на тиму предмета “Практикум из коришћења рачунара у физичкој хемији” у апликацији Microsoft Teams. О тачном времену почетка теста ће бити истакнуто обавештење у току наредних неколико дана. Уколико студенти буду имали било каквих проблема са приступом предмету на РЦУБ платформи, потребно је да се што пре јаве на мејл aleks.pavicevic@ffh.bg.ac.rs, како би сви евентуални проблеми били отклоњени пре почетка теста.

23.10.2021.

На следећем линку се налази списак тема семинарских радова са подсетником о томе како треба да се направи презентација и шта треба да садржи. Рок за слање семинарских радова продужен до 28.10.2021, пошто је 27.10. први дан славе, тако да студенти који славе имају довољно времена да пошаљу презентацију.

Студенти којима није додељена тема семинарског рада треба да се јаве у што краћем року предметном асистенту на мејл aleks.pavicevic@ffh.bg.ac.rs и имаће рок од недељу дана за слање презентације од момента када им буде послат наслов теме.


Прво предавање из предмета “Практикум из коришћења рачунара у физичкој хемији” одржаће се у петак 15.10.2021. године у 15.00 часова. Предавање ће се реализовати путем платформе Microsoft Teams. Моле се студенти који су одабрали овај изборни предмет да се јаве предметном асистенту на мејл  aleks.pavicevic@ffh.bg.ac.rs

Вежбе из предмета “Практикум из коришћења рачунара у физичкој хемији” почињу у среду 20.10.2021. и одржаће се у лабораторији 144а, према распореду који је дат на следећем линку: Расподела студената по групама за школску 2021/2022. годину.

 

Наставник: проф. Милош Мојовић

Асистент: др Александра Павићевић

Број ЕСПБ: 4

Статус предмета: Изборни

 

Циљ предмета: 

Овладавање базичним вештинама информатичке писмености коришћењем савремених софтверских пакета, водећи рачуна о актуелним потребама физикохемичара. Упознавање са актуелним хардверским компонентама рачунара. Основе савременог објектно-орјентисаног програмирања.

Исход предмета:

Студент је оспособљен да влада савременим оперативним системима, селективно претражује научне податке на интернету као и користи базични апликативни софтвер за обраду текста и графике. Студент може самостално да врши обраду нумеричких, математичких и статистичких података и користи рачунар као помоћно средство за учење, израду и сређивање вежби. Студент је оспособљен да самостално састави рачунарску конфигурацију која одговара његовим потребама. Студент је упознат са различитим типовима програмских језика, зна који програмски језик је адекватан за коју сврху, зна да постави платформу и напише једноставан програм у програмском језику C++.

Садржај предмета:

Оперативни системи (Windows, Linux). Интернет и претраживање података. Врсте података и формати датотека. Хемијски подаци, датотеке и апликације. Софтвер за обраду текста и графике (Ms Word, GIMP). Нумерички, математички и статистички пакети (Ms Excel, QtiPlot). Платформе за програмирање (MATLAB, Python, C, C++, Octave).

Прaктична настава:

Рад на рачунару који је усклађен са претходним нивоом знања студената.

Расподела студената по групама за вежбе за школску 2021/2022. годину

Литература:

  1. Windows 7 за неупућене (Woody Leonhard)
  2. Microsoft Office 2010 за неупућене (Peter Weverka)
  3. Интернет за неупућене (John Levine, Carol Baroudi, Margaret Levine Young)
  4. C++ (Siddhartha Rao)
  5. Origin – предавање

Предавања:

  •