Предметни наставник: доц. др Иван Димитријевић, ivand@math.rs

Предметни асистент: Кристина Мићић, kristina.micic@matf.bg.ac.rs

Информације о предмету

Табела предмета