Предметни наставник: доц. др Иван Димитријевић, ivand@math.rs

Предметни асистент: Ђорђе Коцић, djordje_kocic@matf.bg.ac.rs

Информације о предмету

Табела предмета