Наставник од школске 2022/23. године: доц. др Илија Цвијетић
Лична страница: https://www.chem.bg.ac.rs/osoblje/97.html
Е-пошта: ilija@chem.bg.ac.rs