Обавештења

 • Резултате испита одржаног 28.09. (испитни рок септембар 2) можете погледати овде.
 • Резултате испита одржаног 14.09. (испитни рок септембар 1) можете погледати овде.
 • Резултате испита одржаног 31.08. (августовски испитни рок) можете погледати овде.
 • Резултате испита одржаног 20.07. (јулски испитни рок) можете погледати овде. Термин за упис оцена и увид у писмени испит је 26.07.2021. (понедељак) код предметног наставника од 10h до 12h.
 • Бодови са предиспитних обавеза из предмета Хемијска термодинамика за школску 2020/2021. годину за студенте који су положили сва три вежбовна колоквијума и послали све извештаје за вежбе можете погледати овде. За све нејасноће и питања обратити се предметном асистенту.
 • Резултате испита одржаног 06.07. (јунски испитни рок) можете погледати овде. Термин за упис оцена је 09.07.2021. код предметног наставника од 10h. Уколико сте онемогућени да дођете на упис оцена потребно је јавити се предметном наставнику.
 • Резултате испита одржаног 14.06. (предрок) можете погледати овде.
 • 02.06. – Студенти који су положили трећи колоквијум у другом и трећем термину (од 17.05. до 21.05. и 24.05. до 28.05.) могу да полажу испит у предроку који ће бити одржан 14.6. (понедељак) од 16h до 18h у ФХА. Студенти који желе да полажу испит у предроку у обавези су да се пријаве овде најкасније до 09.06.
 • 28.05. – Студенти који нису положили трећи колоквијум треба да се јаве предметном асистенту најкасније до 30.05. ради усменог полагања колоквијума у додатном термину.
 • 28.05. – Резултате колоквијума (RCUB теста) одржаног 28.05. можете погледати овде.
 • 27.05. – Студенти који су положили први део вежбовног колоквијума (задатак) у току ове недеље треба да приступе полагању RCUB теста сутра (28.05.) од 9h. Шифра за приступ тесту је Test33
 • 21.05. – Резултате колоквијума (RCUB теста) одржаног 21.05. можете погледати овде.
 • 20.05. – Студенти који су положили први део вежбовног колоквијума (задатак) у току ове недеље треба да приступе полагању RCUB теста сутра (21.05.) од 9h. Шифра за приступ тесту је Test32
 • 14.05. – Резултате колоквијума (RCUB теста) одржаног 14.05. можете погледати овде.
 • 06.05. – Да би приступили полагању трећег колоквијума неопходно је имати израђене и послате (оверене) све извештаје са првог и другог колоквијума.
 • 23.04. – Резултате колоквијума (RCUB теста) одржаног 23.04. можете погледати овде.
 • 22.04. – Студенти који нису положили други колоквијум треба да се јаве предметном асистенту најкасније до 25.04. ради усменог полагања колоквијума у додатном термину 29.04. (четвртак).
 • 22.04. – Постављено је додатно упутство за Вежбу II-2: Одређивање активности и коефицијента активности
 • 22.04. – Студенти који су положили први део вежбовног колоквијума (задатак) у току ове недеље треба да приступе полагању RCUB теста сутра (23.04.) од 9h. Шифра за приступ тесту је HTD23
 • 16.04. – Упутство за обликовање извештаја је постављено у оквиру секције Извештаји за вежбе.
 • 16.04. – Резултате колоквијума (RCUB теста) одржаног 09.04. можете погледати овде.
 • 15.04. – Студенти који су положили први део вежбовног колоквијума (задатак) у току ове недеље треба да приступе полагању RCUB теста сутра (16.04.) од 9h. Шифра за приступ тесту је HTD22
 • 09.04. – Резултате колоквијума (RCUB теста) одржаног 09.04. можете погледати овде.
 • 08.04. – Студенти који су положили први део вежбовног колоквијума (задатак) у току ове недеље треба да приступе полагању RCUB теста сутра (09.04.) од 9h. Шифра за приступ тесту је HTD21
 • 02.04. – Резултате колоквијума (RCUB теста) одржаног 02.04. можете погледати овде. Студенти који нису положили први колоквијум треба да се јаве предметном асистенту најкасније до 04.04. ради усменог полагања колоквијума у додатном термину који ће бити организовано у току следеће недеље.
 • 01.04. – Студенти који су положили први део вежбовног колоквијума (задатак) у току ове недеље треба да приступе полагању RCUB теста сутра (02.04.) од 9h. Шифра за приступ тесту је HTD13
 • 26.03. – Резултате колоквијума (RCUB теста) одржаног 26.03. можете погледати овде.
 • 25.03. – Студенти који су положили први део вежбовног колоквијума (задатак) у току ове недеље треба да приступе полагању RCUB теста сутра (26.03.) од 9h. Шифра за приступ тесту је HTD12
 • 19.03. – Резултате колоквијума (RCUB теста) одржаног 19.03. можете погледати овде.
 • 18.03. – Студенти који су положили први део вежбовног колоквијума (задатак) у току ове недеље треба да приступе полагању RCUB теста сутра (19.03.) од 9h. Шифра за приступ тесту је HTD11
 • 01.03. – Шифра приступа RCUB курсу “Хемијска термодинамика, школска 2020/21.” је HTD2021
 • 01.03. – Уводни термини за вежбе ће се одржати наредне недеље од 08.03. до 12.03. према распореду.Предавања

Унапред припремљена предавања (снимци предавања) ће бити постављана у складу са распоредом за пролећни семестар.

Материјал за предавања:

Трећи закон термодинамике

I. Парцијалне моларне величине

II. Фугасност и активност

III. Хемијска равнотежа


Вежбе

Материјал за вежбе:

Поред постављеног материјала погледати и упутство за извођење вежбе које се налази у одговарајућем поглављу у књизи.

Вежба III-1 – Спектрофотометријско (колориметријско) одређивање константе равнотеже за реакцију дисоцијације једнобојног индикатора фенолфталеина

Вежба III-2 – Утицај температуре на константу равнотеже – реакција димеризације азот-диоксида

Вежба III-3 – Утицај температуре на константу равнотеже – реакција разлагања калцијум-карбоната

Вежба II-1 – Одређивање фугасности гаса

Вежба II-2 – Одређивање активности и коефицијента активности

Вежба I-1 – Одређивање парцијалних моларних запремина методом одсечка

Вежба I-2 – Интегрална и диференцијална топлота растварања

Skype линкови за вежбе:Полагање испита

Испит из предмета Хемијска термодинамика ће се полагати у терминима предвиђеним распоредом испитa у писменој форми.

Испитна питања ће накнадно бити постављена.

Оцена се формира на основу бодова стечених са:

 • писменог испита – макс. 54 поена
 • вежбовних колоквијума – макс. 30 поена (3 x 10 поена)
 • извештаја за вежбе – макс. 14 поена
 • присуство предавањима – макс. 2 поена

Да би се цео испит успешно положио неопходно је да минималан укупан збир буде 51 поен и да су сви извештаји за вежбе послати предметним асистентима. На испит треба одштампати и донети све извештаје за вежбе.

Писмени испит

Испит ће садржати три рачунска задатка и три теоријска питања која обухватају целокупно градиво са предавања (I, II и III целину из књиге, 3. закон термодинамике и немогућност постизања апсолутне нуле). Сваки задатак и свако питање носе по 9 поена што укупно даје 54 поена (6 x 9 поена). Задаци и питања нису елиминаторни али како би се овај писмени испит успешно положио неопходно је комплетно урадити 1/3 писменог теста – дакле, два питања или два задатка или једно питање и један задатак. Ако одговори на питања и/или задатке нису комплетни потребно је сакупити 20 поена како би се положио писмени испит.

Писмени истип је могуће положити и у додатном термину (предроку). Форма оваквог писменог испита ће бити накнадно дефинисана.

Вежбовни колоквијуми

Вежбовни колоквијуми ће се полагати из два дела:

 1. У термину предвиђеном за вежбе студенти ће полагати задатак и једно теоријско питање/извођење путем Skype линк-а. Задатак и питање/извођење су елиминаторног типа. Приликом полагања овог дела колоквијума студенти су у обавези да им камера и микрофон буду непрестано укључени.
 2. У термину за RCUB тест који је предвиђен распоредом студенти ће полагати остатак вежбовног колоквијума. Овај део колоквијума ће садржати само теоријска питања и на основу њега ће се формирати оцена за вежбовни колоквијум.

Вежбовних колоквијума има укупно три и термини за полагања су следећи:

I. Парцијалне моларне величине

 • 15.03.2021.-19.03.2021.
 • 22.03.2021.-26.03.2021.
 • 29.03.2021.-02.04.2021.

II. Фугасност и активност

 • 05.04.2021.-09.04.2021.
 • 12.04.2021.-16.04.2021.
 • 19.04.2021.-23.04.2021.

III. Хемијска равнотежа

 • 10.05.2021.-14.05.2021.
 • 17.05.2021.-21.05.2021.
 • 24.05.2021.-28.05.2021.

Оцена добијена на вежбовном колоквијуму се не може поправљати.

Студенти који не положе сва три вежбовна колоквијума у предвиђеним терминима не могу полагати писмени део испита.

Уколико је студент спречен да полаже било који део вежбовног колоквијума из техничких или здравствених разлога у обавези је да о томе обавести предметног асистента најкасније дан пред полагање.

Извештаји за вежбе

Након положеног вежбовног колоквијума студентима се додељује вежбa за коју треба да израде извештај у прописаном року.

Сређени извештаји у слободној електронској форми* се шаљу предметном асистенту (у .pdf формату**) у прописаном року. Приликом сређивања извештаја поред теоријског дела из уџбеника треба пратити и упутство за сређивање извештаја које ће бити истакнуто за сваку вежбу. Сви извештаји заједно носе максимално 14 поена.

* Уз праћење упутства за сређивање извештаја и Упутства за обликовање вежби.

** Уколико се извештај израђује уз помоћ софтвера MS-Word могуће је сачувати га у .pdf формату уз помоћ опције Save As.Консултације

Консултације везане за градиво (задаци, извођења) и за вежбе (нејасноће у вези израде извештаја) је могуће остварити путем:

 • електронске поште – код предметних асистената;
 • Skype видео/аудио линка (упутство за приступање Skype конференцијском позиву) – код предметних асистената у термину вежби по распореду за пролећни семестар 2020/2021. године. Овакав вид консултација је неопходно заказати код предметног асистента путем електронске поште како би се добио линк за Skype видео/аудио позив и тачно време консултација.


Предметни наставник:
др Никола Цвјетићанин, редовни професор (каб. 351, е-mail: nikola.cvj@ffh.bg.ac.rs)

Предметни асистенти:
Бранислав Миловановић, асистент (каб. 371, е-mail: branislavm@ffh.bg.ac.rs)
Анка Јевремовић, асистент (каб. 363, е-mail: anka@ffh.bg.ac.rs)

Технички сарадници:
Вук Јовановић, (е-mail: vuk.jovanovic@ffh.bg.ac.rs)
Невенка Поповић, (е-mail: nevenka.popovic@ffh.bg.ac.rs)Табела предметаРезултати испита

Фебруарски рок – 24.02.2021.

Укупни поени са испита одржаног 24.02.2021. за студенте који су положили испит можете погледати овде. Термин за упис оцене је по договору са предметним наставником.

Јануарски рок – 09.02.2021.

Укупни поени са испита одржаног 09.02.2021. за студенте који су положили испит можете погледати овде. Термин за упис оцене је по договору са предметним наставником.