Садржај страницеОбавештења

 • 29.03.2023. – У оквиру секције Предавања је постављен материјал са решеним задацима за други колоквијум.
 • 02.03.2023. – У оквиру секције Предавања је постављен материјал са решеним задацима за први колоквијум.
 • 17.02.2023. – Лабораторијске вежбе почињу од од 27.02.2023. (понедељак).
 • 17.02.2023. – Уводни термин за све групе ће бити организован 23.02. (четвртак) у термину предавања.Предавања

Унапред припремљена/снимљена предавања су постављена у складу са планом и програмом предмета.

Материјал за предавања:

I. Парцијалне моларне величине

II. Фугасност и активност

III. Хемијска равнотежа

Трећи закон термодинамикеВежбе

Експерименталне вежбе се одржавају у лабораторији 268, по групама и терминима у складу са истакнутим распоредом). Студент стиче право за израду вежби након положеног одговарајућег вежбовног колоквијума. Колоквијуми се састоје из решавања једног (елиминаторног) рачунског задатка и усменог одговарања. Колоквијуми се одржавају сваке недеље у термину вежби и могуће их је полагати само једном недељно у свом термину вежби. Добијене оцене на колоквијуму није могуће накнадно поправљати. На колоквијумима је могуће добити оцене од 6 до 10 што у бодовима износи од 6 до 10. Извештаји вежби се сређују у свесци А4 формата у слободној форми* уз праћење упутства за сређивање извештаја које је дато уз сваку вежбу. Приликом сређивања извештаја поред теоријског дела из уџбеника треба пратити и упутство за сређивање извештаја које је истакнуто за сваку вежбу. Након положеног колоквијума, вежбе се израђују и добијени подаци сређују у датом термину, док се комплетни извештаји предметном асистенту предају наредног термина. Студенти који не положе сва три вежбовна колоквијума у у току семестра не могу полагати испит. Уколико је студент спречен да полаже било који вежбовни колоквијум из здравствених разлога у обавези је да о томе обавести предметног асистента најкасније дан пред полагање.

*Слободна форма подразумева и придржавање одређених правила приликом израде извештаја.

Предметни асистент др Бранислав Миловановић:

 • Група Г4: понедељак 8-12h

Предметни асистент Анка Јевремовић:

 • Група Г2: среда 8-12h
 • Група Г1: среда 12-16h
 • Група Г3: среда 10-14h

Програм колоквијума и материјали за вежбе:

Први колоквијум: Парцијалне моларне величине

Вежба I-1 – Одређивање парцијалних моларних запремина методом одсечка

Вежба I-2 – Интегрална и диференцијална топлота растварања


Други колоквијум: Фугасност и активност

Вежба II-1 – Одређивање фугасности гаса

Вежба II-2 – Одређивање активности и коефицијента активности


Трећи колоквијум: Хемијска равнотежа

Вежба III-1 – Спектрофотометријско (колориметријско) одређивање константе равнотеже за реакцију дисоцијације једнобојног индикатора фенолфталеина

Вежба III-2 – Одређивање производа растворљивости тешко растворне соли

Вежба III-3 – Утицај температуре на константу равнотеже – реакција димеризације азот-диоксида

Вежба III-4 – Утицај температуре на константу равнотеже – реакција разлагања калцијум-карбонатаПисмени испит

Испит ће садржати три рачунска задатка и три теоријска питања која обухватају целокупно градиво са предавања (I, II и III целину из књиге, 3. закон термодинамике и немогућност постизања апсолутне нуле). Сваки задатак и свако питање носе по 9 поена што укупно даје 54 поена (6 x 9 поена). Задаци и питања нису елиминаторни али како би се овај писмени испит успешно положио неопходно је комплетно урадити 1/3 писменог испита – дакле, два питања или два задатка или једно питање и један задатак. Ако одговори на питања и/или задатке нису комплетни, потребно је сакупити 20 поена како би се положио писмени испит.

Писмени испит је могуће положити и у додатном термину (предроку). Форма оваквог писменог испита ће бити накнадно дефинисана.Полагање испита и начин бодовања

Испит из предмета Хемијска термодинамика ће се полагати у терминима предвиђеним распоредом испитa у писменој форми.

Испитна питања ће накнадно бити постављена.

Оцена се формира на основу бодова стечених са:

 • писменог испита – макс. 54 поена
 • вежбовних колоквијума – макс. 30 поена (3 x 10 поена)
 • извештаја за вежбе – макс. 14 поена
 • присуство предавањима – макс. 2 поена

Да би се цео испит успешно положио неопходно је да минималан укупан збир буде 51 поен и да су сви извештаји за вежбе прегледани од стране предметних асистената. На испит треба понети све извештаје са вежби.Консултације

Консултације везане за градиво (задаци, извођења) и за вежбе (нејасноће у вези израде извештаја) је могуће остварити путем:

 • електронске поште;
 • непосредно на Факултету;


Наставник, асистенти и сарадници

Предметни наставник:
др Никола Цвјетићанин, редовни професор (каб. 351, е-mail: nikola.cvj@ffh.bg.ac.rs)

Предметни асистенти:
др Бранислав Миловановић, асистент (каб. 371, е-mail: branislavm@ffh.bg.ac.rs)
Анка Јевремовић, асистент (каб. 363, е-mail: anka@ffh.bg.ac.rs)

Технички сарадници:
Вук Јовановић, (е-mail: vuk.jovanovic@ffh.bg.ac.rs)
Невенка Поповић, (е-mail: nevenka.popovic@ffh.bg.ac.rs)Програм предмета

LoaderLoading...
EAD LogoTaking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Преузми документ [456.17 KB]