Обавештења

 • 16.05. – Студенти који су положили трећи колоквијум у недељи од 10.05. до 14.05. могу да полажу испит у предроку који ће бити одржан 31.5. (понедељак). Време и место одржавања испита у предроку ће накнадно бити истакнуто.
 • 14.05. – Резултате колоквијума (RCUB теста) одржаног 14.05. можете погледати овде.
 • 06.05. – Да би приступили полагању трећег колоквијума неопходно је имати израђене и послате (оверене) све извештаје са првог и другог колоквијума.
 • 23.04. – Резултате колоквијума (RCUB теста) одржаног 23.04. можете погледати овде.
 • 22.04. – Студенти који нису положили други колоквијум треба да се јаве предметном асистенту најкасније до 25.04. ради усменог полагања колоквијума у додатном термину 29.04. (четвртак).
 • 22.04. – Постављено је додатно упутство за Вежбу II-2: Одређивање активности и коефицијента активности
 • 22.04. – Студенти који су положили први део вежбовног колоквијума (задатак) у току ове недеље треба да приступе полагању RCUB теста сутра (23.04.) од 9h. Шифра за приступ тесту је HTD23
 • 16.04. – Упутство за обликовање извештаја је постављено у оквиру секције Извештаји за вежбе.
 • 16.04. – Резултате колоквијума (RCUB теста) одржаног 09.04. можете погледати овде.
 • 15.04. – Студенти који су положили први део вежбовног колоквијума (задатак) у току ове недеље треба да приступе полагању RCUB теста сутра (16.04.) од 9h. Шифра за приступ тесту је HTD22
 • 09.04. – Резултате колоквијума (RCUB теста) одржаног 09.04. можете погледати овде.
 • 08.04. – Студенти који су положили први део вежбовног колоквијума (задатак) у току ове недеље треба да приступе полагању RCUB теста сутра (09.04.) од 9h. Шифра за приступ тесту је HTD21
 • 02.04. – Резултате колоквијума (RCUB теста) одржаног 02.04. можете погледати овде. Студенти који нису положили први колоквијум треба да се јаве предметном асистенту најкасније до 04.04. ради усменог полагања колоквијума у додатном термину који ће бити организовано у току следеће недеље.
 • 01.04. – Студенти који су положили први део вежбовног колоквијума (задатак) у току ове недеље треба да приступе полагању RCUB теста сутра (02.04.) од 9h. Шифра за приступ тесту је HTD13
 • 26.03. – Резултате колоквијума (RCUB теста) одржаног 26.03. можете погледати овде.
 • 25.03. – Студенти који су положили први део вежбовног колоквијума (задатак) у току ове недеље треба да приступе полагању RCUB теста сутра (26.03.) од 9h. Шифра за приступ тесту је HTD12
 • 19.03. – Резултате колоквијума (RCUB теста) одржаног 19.03. можете погледати овде.
 • 18.03. – Студенти који су положили први део вежбовног колоквијума (задатак) у току ове недеље треба да приступе полагању RCUB теста сутра (19.03.) од 9h. Шифра за приступ тесту је HTD11
 • 01.03. – Шифра приступа RCUB курсу “Хемијска термодинамика, школска 2020/21.” је HTD2021
 • 01.03. – Уводни термини за вежбе ће се одржати наредне недеље од 08.03. до 12.03. према распореду.Предавања

Унапред припремљена предавања (снимци предавања) ће бити постављана у складу са распоредом за пролећни семестар.

Материјал за предавања:

I. Парцијалне моларне величине

II. Фугасност и активност

III. Хемијска равнотежа


Вежбе

Материјал за вежбе:

Поред постављеног материјала погледати и упутство за извођење вежбе које се налази у одговарајућем поглављу у књизи.

Вежба III-1 – Спектрофотометријско (колориметријско) одређивање константе равнотеже за реакцију дисоцијације једнобојног индикатора фенолфталеина

Вежба III-2 – Утицај температуре на константу равнотеже – реакција димеризације азот-диоксида

Вежба III-3 – Утицај температуре на константу равнотеже – реакција разлагања калцијум-карбоната

Вежба II-1 – Одређивање фугасности гаса

Вежба II-2 – Одређивање активности и коефицијента активности

Вежба I-1 – Одређивање парцијалних моларних запремина методом одсечка

Вежба I-2 – Интегрална и диференцијална топлота растварања

Skype линкови за вежбе:Полагање испита

Испит из предмета Хемијска термодинамика ће се полагати у терминима предвиђеним распоредом испитa у писменој форми.

Испитна питања ће накнадно бити постављена.

Оцена се формира на основу бодова стечених са:

 • писменог испита – макс. 54 поена
 • вежбовних колоквијума – макс. 30 поена (3 x 10 поена)
 • извештаја за вежбе – макс. 14 поена
 • присуство предавањима – макс. 2 поена

Да би се цео испит успешно положио неопходно је да минималан укупан збир буде 51 поен и да су сви извештаји за вежбе послати предметним асистентима. На испит треба одштампати и донети све извештаје за вежбе.

Писмени испит

Испит ће садржати три рачунска задатка и три теоријска питања која обухватају целокупно градиво са предавања (I, II и III целину из књиге, 3. закон термодинамике и немогућност постизања апсолутне нуле). Сваки задатак и свако питање носе по 9 поена што укупно даје 54 поена (6 x 9 поена). Задаци и питања нису елиминаторни али како би се овај писмени испит успешно положио неопходно је комплетно урадити 1/3 писменог теста – дакле, два питања или два задатка или једно питање и један задатак. Ако одговори на питања и/или задатке нису комплетни потребно је сакупити 20 поена како би се положио писмени испит.

Писмени истип је могуће положити и у додатном термину (предроку). Форма оваквог писменог испита ће бити накнадно дефинисана.

Вежбовни колоквијуми

Вежбовни колоквијуми ће се полагати из два дела:

 1. У термину предвиђеном за вежбе студенти ће полагати задатак и једно теоријско питање/извођење путем Skype линк-а. Задатак и питање/извођење су елиминаторног типа. Приликом полагања овог дела колоквијума студенти су у обавези да им камера и микрофон буду непрестано укључени.
 2. У термину за RCUB тест који је предвиђен распоредом студенти ће полагати остатак вежбовног колоквијума. Овај део колоквијума ће садржати само теоријска питања и на основу њега ће се формирати оцена за вежбовни колоквијум.

Вежбовних колоквијума има укупно три и термини за полагања су следећи:

I. Парцијалне моларне величине

 • 15.03.2021.-19.03.2021.
 • 22.03.2021.-26.03.2021.
 • 29.03.2021.-02.04.2021.

II. Фугасност и активност

 • 05.04.2021.-09.04.2021.
 • 12.04.2021.-16.04.2021.
 • 19.04.2021.-23.04.2021.

III. Хемијска равнотежа

 • 10.05.2021.-14.05.2021.
 • 17.05.2021.-21.05.2021.
 • 24.05.2021.-28.05.2021.

Оцена добијена на вежбовном колоквијуму се не може поправљати.

Студенти који не положе сва три вежбовна колоквијума у предвиђеним терминима не могу полагати писмени део испита.

Уколико је студент спречен да полаже било који део вежбовног колоквијума из техничких или здравствених разлога у обавези је да о томе обавести предметног асистента најкасније дан пред полагање.

Извештаји за вежбе

Након положеног вежбовног колоквијума студентима се додељује вежбa за коју треба да израде извештај у прописаном року.

Сређени извештаји у слободној електронској форми* се шаљу предметном асистенту (у .pdf формату**) у прописаном року. Приликом сређивања извештаја поред теоријског дела из уџбеника треба пратити и упутство за сређивање извештаја које ће бити истакнуто за сваку вежбу. Сви извештаји заједно носе максимално 14 поена.

* Уз праћење упутства за сређивање извештаја и Упутства за обликовање вежби.

** Уколико се извештај израђује уз помоћ софтвера MS-Word могуће је сачувати га у .pdf формату уз помоћ опције Save As.Консултације

Консултације везане за градиво (задаци, извођења) и за вежбе (нејасноће у вези израде извештаја) је могуће остварити путем:

 • електронске поште – код предметних асистената;
 • Skype видео/аудио линка (упутство за приступање Skype конференцијском позиву) – код предметних асистената у термину вежби по распореду за пролећни семестар 2020/2021. године. Овакав вид консултација је неопходно заказати код предметног асистента путем електронске поште како би се добио линк за Skype видео/аудио позив и тачно време консултација.


Предметни наставник:
др Никола Цвјетићанин, редовни професор (каб. 351, е-mail: nikola.cvj@ffh.bg.ac.rs)

Предметни асистенти:
Бранислав Миловановић, асистент (каб. 371, е-mail: branislavm@ffh.bg.ac.rs)
Анка Јевремовић, асистент (каб. 363, е-mail: anka@ffh.bg.ac.rs)Табела предметаРезултати испита

Фебруарски рок – 24.02.2021.

Укупни поени са испита одржаног 24.02.2021. за студенте који су положили испит можете погледати овде. Термин за упис оцене је по договору са предметним наставником.

Јануарски рок – 09.02.2021.

Укупни поени са испита одржаног 09.02.2021. за студенте који су положили испит можете погледати овде. Термин за упис оцене је по договору са предметним наставником.