Основне академске студије

Школска 2023/24.

КАЛЕНДАР И ПЛАН НАСТАВЕ

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДМЕТУ И ЛИТЕРАТУРА

22.4.2024. Резултате вежбовног колоквијума можете преузети овде.
Последњи термин за полагање 3. колоквијума је 13. мај.

15.4.2024. Групна вежба Тафелова анализа одржаће се 13. и 14. маја у редовним терминима вежби.

23.3.2024. Резултате наставног колоквијума можете преузети овде.

16.3.2024. Резултате TOK 1 можете преузети овде.

21.2.2024. Пре полагања вежбовног колоквијума понедељком потребно је пријавити се у табели на следећем линку. Рок за пријаву је недеља до 21 h.

Предавања (школска 2020/21)

 • Предавање Увод и основни појмови, Фарадејеви закони електролизе, кулометрија (03.03.2021, PDF)
 • Предавање П3. Електролити, равнотежни процеси у електролитичким растворима и П4. Равнотежни процеси у електролитичким растворима, јон-јон интеракције (10.03.2021, PDF)
 • Предавање П5. Неравнотежни процеси у електролитима и П6. Моларна проводљивост, примене кондуктометрије (17.03.2021, PDF)
 • Предавање П7. Пренос масе због градијента концентрације (24.03.2021, PDF)
 • Предавање П8. Термодинамика галванског елемента и П9. Концентрациони галвански елементи (31.03.2021, PDF)
 • Предавање П10. Реакције у хемијским изворима струје и П11. Мерење стандардне ЕМС (07.04.2021, PDF)
 • Предавање П12. Конценпт електродног потенцијала, референтне електроде и П13. Потенциометријска мерења (14.04. 2021, PDF)
 • Предавање П14. Нефарадејски процеси, основни појмови и П15. Модели структуре двојног електричног слоја 1 (21.04.2021, PDF)
 • Предавање П16. Модели структуре двојног електричног слоја 2 (ЕХ кондензатори) (28.04.2021, PDF) и П17. Неравнотежни електродни процеси, основни појмови (28.04.2021, PDF). 
 • Предавање П18. Једноставни електродни процеси, спора размена електрона и П19. Једноставни електродни процеси 2 (05.05.2021, PDF).
 • Предавање П20. Сложени електродни процеси, преглед; Кинетика водоничне електроде и П21. Електрохемијски аспекти корозије (12.05.2021, PDF)
 • Предавање П22. Испитивање електродне кинетике: стационарна метода, поларографија, хроноамперметрија (19.05.2021, PDF).

Опште информације

Програм колоквијума 

Испитна питања

Упутства за вежбе

Бакарни кулометар

Кулометријска титрација

Снимак вежбе можете погледати овде.

Кондуктометријска титрација

Одређивање транспортних бројева јаких електролита методом покретне границе 

Одређивање моларне проводљивости при бесконачном разблажењу и константе дисоцијације слабог електролита

Одређивање средњег јонског коефицијента активности и средње активности електролита из мерења ЕМС

pH-метријска титрација

Тафелова анализа. Додатно упутство за обраду резултата можете преузети овде.

Исправке решења задатака

1. колоквијум

2. колоквијум

3. колоквијум

4. колоквијумПредметни наставник:
др Игор Пашти, редовни професор (лаб. 358, е-mail: igor@ffh.bg.ac.rs)
Предметни асистенти:
Александар Јовановић, асистент (лаб. 358, е-mail: a.jovanovic@ffh.bg.ac.rs)

Лабораторија: лаб. за Електрохемију и Хемијску термодинамику ФФХ (бр. 268)

Програм колоквијума и вежби

Поени
Укупно 100 поена
(активности на предавањима + колоквијуми вежбе + практични рад + усмени испит):

1. Активности на предавањима
5 „ТОК“ тестова са отвореном књигом (30 мин), укупно 5 × 2 поена = 10 поена.
Обавезан излазак на минимум 3 „ТОК“ теста.
2. Колоквијуми вежбе (4 × 5 поена = 20 поена)
3. Практични део испита (10 поена)
4. Усмени испит (60 поена)

 • ОПЦИЈА А: први део писмено (наставни колоквијум 20 поена) + 2 питања (40 поена) усмено у испитним роковима од јуна на даље; или:
 • ОПЦИЈА Б: извлаче се сва три питања, усмени испит носи свих 60 поена, бодови са наставног колоквијума се поништавају (тј. може да се „поквари“).

Табела предмета

Акредитација 2021

ОАС Табела 5.2. Електрохемија

Акредитација до 2021