Школска 2021/22. година

ВАЖНО: Ради лакше комуникације одлучено је да се настава одржава преко Skype-a. Линк за групу је: https://join.skype.com/On4piJjtmtX0. Овај линк ће бити активан током целог семестра. Можете га користити и за комуникацију са наставником и асистентима, за време RCUB тестова или било када ако имате неко питање. Одговори ће бити слати директно у групу, тако да сви имају увид у дискусију. Такође, преко истог линка биће дељени материјали за учење. Студенти треба да приступе групи са пуним именом и презименом.   

EH_Plan nastave i kalendar 2022

EH_timeline_i_literatura_2022

Моле се сви студенти који ће у предстојећем семестру похађати курс Електрохемије да се упишу на курс „Elektrohemija 2021/22“ на eLearning RCUB платформи (moodle). Шифра за упис на курс је FFH_EH_2021-22.

Студенти који слушају Електрохемију у пролећном семестру школске 2021/22. треба да се определе за групе, по којима ће радити експериментални део курса. Линк: ПОДЕЛА_ГРУПЕ. Студенти треба да се определе за групу до петка 25.02. ВАЖНО: Иста подела важиће и за групе на Молекулској спектрохемији и Хемијској кинетици. 

Све даље информације биће дељене путем eLearning RCUB обавештења која ће студентима стизати на емејл са којим су се пријавили на курс, а могу се пронаћи и у секцији „Обавештења“ на moodle страници курса.

Студенти који су завршили вежбе у некој од претходних школских година не треба поново да полажу вежбовне колоквијуме, али се могу уписати на eLearning курс ради праћења обавештења у случају да поново слушају предавања.


Предавања (школска 2020/21)

 • Предавање Увод и основни појмови, Фарадејеви закони електролизе, кулометрија (03.03.2021, PDF)
 • Предавање П3. Електролити, равнотежни процеси у електролитичким растворима и П4. Равнотежни процеси у електролитичким растворима, јон-јон интеракције (10.03.2021, PDF)
 • Предавање П5. Неравнотежни процеси у електролитима и П6. Моларна проводљивост, примене кондуктометрије (17.03.2021, PDF)
 • Предавање П7. Пренос масе због градијента концентрације (24.03.2021, PDF)
 • Предавање П8. Термодинамика галванског елемента и П9. Концентрациони галвански елементи (31.03.2021, PDF)
 • Предавање П10. Реакције у хемијским изворима струје и П11. Мерење стандардне ЕМС (07.04.2021, PDF)
 • Предавање П12. Конценпт електродног потенцијала, референтне електроде и П13. Потенциометријска мерења (14.04. 2021, PDF)
 • Предавање П14. Нефарадејски процеси, основни појмови и П15. Модели структуре двојног електричног слоја 1 (21.04.2021, PDF)
 • Предавање П16. Модели структуре двојног електричног слоја 2 (ЕХ кондензатори) (28.04.2021, PDF) и П17. Неравнотежни електродни процеси, основни појмови (28.04.2021, PDF). 
 • Предавање П18. Једноставни електродни процеси, спора размена електрона и П19. Једноставни електродни процеси 2 (05.05.2021, PDF).
 • Предавање П20. Сложени електродни процеси, преглед; Кинетика водоничне електроде и П21. Електрохемијски аспекти корозије (12.05.2021, PDF)
 • Предавање П22. Испитивање електродне кинетике: стационарна метода, поларографија, хроноамперметрија (19.05.2021, PDF).

Опште информације

Програм колоквијума 

Испитна питањаПредметни наставник:
др Игор Пашти, редовни професор (лаб. 358, е-mail: igor@ffh.bg.ac.rs)
Предметни асистенти:
др Ана Доброта, доцент (лаб. 358, е-mail: ana.dobrota@ffh.bg.ac.rs)
Александар Јовановић, асистент (лаб. 358, е-mail: a.jovanovic@ffh.bg.ac.rs)

Лабораторија: лаб. за Електрохемију и Хемијску термодинамику ФФХ (бр. 268)

Програм колоквијума и вежби

Поени
Укупно 100 поена
(активности на предавањима + колоквијуми вежбе + практични рад + усмени испит):

1. Активности на предавањима
5 „ТОК“ тестова са отвореном књигом (30 мин), укупно 5 × 2 поена = 10 поена.
Обавезан излазак на минимум 3 „ТОК“ теста.
2. Колоквијуми вежбе (4 × 5 поена = 20 поена)
3. Практични део испита (10 поена)
4. Усмени испит (60 поена)

 • ОПЦИЈА А: први део писмено (наставни колоквијум 20 поена) + 2 питања (40 поена) усмено у испитним роковима од јуна на даље; или:
 • ОПЦИЈА Б: извлаче се сва три питања, усмени испит носи свих 60 поена, бодови са наставног колоквијума се поништавају (тј. може да се „поквари“).