Шеф катедре:

др Љубиша Игњатовић, редовни професор
Е-пошта: ljignjatovic@ffh.bg.ac.rs

Чланови катедре:

 • др Љубиша Игњатовић, редовни професор
 • др Милош Мојовић, редовни професор
 • др Милена Петковић, редовни професор
 • др Марко Даковић, ванредни професор
 • др Маја Милојевић – Ракић, ванредни професор
 • др Александра Павићевић, доцент
 • др Ђорђе Цвјетиновић, асистент

Знање које стичу студенти кроз предмете катедре:

У оквиру предмета који се слушају на овој катедри студенти стичу знања из врло специфичних области хемије, која се углавном односе на нуклеарне феномене као што су радиоактивни распад или нуклеарне реакције, као и на различите манифестације тих појава, нпр. емисију (јонизујућих) зрачења, дејство зрачења на средину кроз коју пролази и сл. Значајно место у нашим програмима заузимају и практични аспекти нуклеарних наука, тј. њихове бројне примене: производња енергије (реактори), нуклеарна медицина, примена нуклеарне енергије у пољопривреди итд.

Курсеви су конципирани тако да садрже најважније области из наведених домена, тј. основна знања из нуклеарно-хемијских наука, спектрометрију нуклеарних зрачења, радијациону хемију и хемију изотопа.

Предмети:

Основне студије – редовни предмети

 1. Радиохемија и нуклеарна хемија

Основне студије – изборни предмети

 1. Увод у физичку хемију животне средине

Предмети са мастер студија

 1. Радијациона хемија и физика
 2. Биосистеми и зрачења
 3. Нуклеарна спектрометрија
 4. Одабрана поглавља физичке хемије животне средине
 5. Физичкохемијски процеси и трансформације у животној средини
 6. Контрола стања животне средине
 7. Моделирање и процена утицаја на животну средину

Предмети са докторских студија

 1. Физичка хемија животне средине – стање, утицаји и ризици
 2. Физичкохемијске методе контроле животне средине
 3. Хемија изотопа
 4. Радијациона хемија и дозиметрија
 5. Детекција и спектрометрија нуклеарног зрачења
 6. Радијациона биологија
 7. Радиофармацеутика
 8. Радиоекологија