Обавештење

Студенти који су заражени вирусом COVID-19 или су у самоизолацији, треба да о томе обавесте продекана за наставу и декана Факултета за физичку хемију путем електронске поште на адресе: ana@ffh.bg.ac.rs и miroslav@ffh.bg.ac.rs

25.9.2020. – Препоруке МПНТР за превенцију болести COVID-19

 

 

 

 

UniSafe – Ending Gender Based Violence

 

Научна делатност ФФХ

Научна делатност Факултета за физичку хемију обухвата широк спектар дисциплина, од чисто фундаменталних до примењених. Архива радова Милоје Стојиљковић – АРАМИС, садржи научне радове са афилијацијом Факултета за физичку хемију објављених у периоду 1991-2022.

 

RSS ФФХ гласник

 • Специјални курс – Одбрана 16/05/2022
  Маст. физ.-хем. Тамарa Петровић брaнићe тeму у oквиру прeдмeтa Спeциjaлни курс пoд нaзивoм„Утицај услова синтезе на кулонски капацитет метаванадата CaV2O6, МgV2O6 и ZnV2O6 у воденим...
 • Извeштaj Кoмисиje – Докторска дисертација 12/05/2022
  Извeштaj Кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрскe дисeртaциje и дoктoрскa дисeртaциja кaндидaтa мaст. физ.-хем. Јелене Петровић пoд нaслoвoм „Спектроскопско испитивање угљеничне плазме индуковане зрачењем импулсног...
 • COIN2022 – Contemporary batteries and supercapacitors: International Symposium Belgrade 2022 10/05/2022
  Одржава се у Српској акадеимији наука и уметности, 1-2. јуна 2022. године www.coin2022.org Рок за пријаву абстракта за постер презентације продужен је до 20. маја...
 • Извeштaj Кoмисиje – Докторска дисертација 09/05/2022
  Извeштaj Кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрскe дисeртaциje и дoктoрскa дисeртaциja кaндидaтa мaст. физ.-хем. Зоране Рогић Миладиновић пoд нaслoвoм „Испитивање температурне осетљивости радијационо синтетисаних кополимерних...
 • Оглас за закуп стана – Светогорска 29/04/2022
  Oglas-za-zakup-stana-Svetogorska-46-Преузми
 • Извeштaj Кoмисиje – Докторска дисертација 21/04/2022
  Извeштaj Кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрскe дисeртaциje и дoктoрскa дисeртaциja кaндидaтa мaст. физ.-хем. Марка Бошковића пoд нaслoвoм „Развој, физичкохемијска карактеризација и оптимизација самонапајајућег електрохемијског...
 • Извештај Комисије – Избор у звање 15/04/2022
  Реферат Комисије o приjaвљeним кaндидaтимa нa кoнкурс зa избoр у звaњe и на радно место једног асистента за ужу научну област Физичка хемија – контрола...
 • Извештај Комисије – избор у звање 13/04/2022
  Реферат Комисије и сажетак реферата Комисијe о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање и на радно место једног доцента за ужу научну област...
 

ФФХ Инстаграм

2 weeks ago
3 weeks ago
1 month ago
1 month ago
2 months ago
3 months ago
 
 

Припремна настава за полагање пријемног испита

ПРЕУЗМИТЕ МАТЕРИЈАЛ са бесплатне припремне наставе који ће вам користити за полагање пријемног испита.

За све информације писати на адресу: maja@ffh.bg.ac.rs

 

Проф. др Маја Милојевић Ракић – интервју

 

ФФХ Твитер

BASF Innovation Hub 2022 | Студентска страна https://t.co/nCvHfUJw2q
Органска хемија | Студентска страна https://t.co/UmGOZiGHZl
Молекулскa спектрохемијa | Студентска страна https://t.co/FXFuNJ2Vm2
Уговори и обавештења о студентским стипендијама/кредитима | Студентска страна https://t.co/o3g7QFWzsr
Кадар да будем кадар | Студентска страна https://t.co/y11wezf0k2
COIN2022 | Студентска страна https://t.co/QwFgoRlOwg