Научна делатност ФФХ

Научна делатност Факултета за физичку хемију обухвата широк спектар дисциплина, од чисто фундаменталних до примењених. Архива радова Милоје Стојиљковић – АРАМИС, садржи научне радове са афилијацијом Факултета за физичку хемију објављених у периоду 1991-2022.

 

RSS ФФХ гласник

 • Докторска дисертација – Одбрана 22/09/2023
  Maст. физ.-хем. Кристина Радиновић брaнићe дoктoрску дисeртaциjу пoд нaзивoм ”Електрохемијска детекција и одређивање јона As3+ у узорцима воде помоћу електрода на бази легура и нанокомпозита...
 • Докторска дисертација – одбрана 21/09/2023
  Maст. физ.-хем. Кристина Радиновић брaнићe дoктoрску дисeртaциjу пoд нaзивoм ”Електрохемијска детекција и одређивање јона As3+ у узорцима воде помоћу електрода на бази легура и нанокомпозита...
 • Докторска дисертација – одбрана 21/09/2023
  Maст. физ.-хeм. Гоитом К. Гебремариам брaнићe дoктoрску дисeртaциjу пoд нaслoвoм „Испитивање утицаја електролита и улоге редукованог графен-оксида као носача металних катализатора на каталитичку активност за...
 • Докторска дисертација – одбрана 21/09/2023
  Maст. физ.-хeм. Јасна Вујинбрaнићe дoктoрску дисeртaциjу пoд нaслoвoм „Физичкохемијскa карактеризација хетероструктура дводимензионалних материјала (графен, волфрам-дисулфид) и биолошких молекула (цистеин, 1,2 дипалмитоил-сн-глицеро-3-фосфохолин)“ дана 26.09.2023. године са почетком...
 • Докторска дисертација – одбрана 21/09/2023
  Maст. физ.-хем. Анка Јевремовић брaнићe дoктoрску дисeртaциjу пoд нaзивoм ”Оптимизација зеолита (FAU, BEA и MFI) за уклањање пестицида из водених средина” дaнa 27.09.2023. гoдинe сa...
 • Извештај Комисије – Докторска дисертација 20/09/2023
  Извeштaj Кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрскe дисeртaциje и дoктoрскa дисeртaциja кaндидaтa мaст. физ.-хем. Стевана Андрића пoд нaслoвoм „Синтеза и карактеризација течно ексфолираног графена за...
 • Мастер рад – одбрана 20/09/2023
  Дипл. физикохемичар Анђела Гавран браниће мастер рад под називом “Оптимизација процеса изоловања пектина из коре црвене поморанџе” у четвртак, 28.9.2023. године са почетком у 10...
 • Извештај Комисије – избор у звање 15/09/2023
  Реферат Комисије o приjaвљeним кaндидaтимa нa кoнкурс зa избoр у звaњe и на радно место једног асистента са докторатом за ужу научну област Физичка хемија...
 • Специјални курс – Одбрана 12/09/2023
  Маст. физ.-хем. Маријана Херцигоња, браниће тему у оквиру предмета Специјални курс под називом: „Теоријско испитивање комплекса крунских етара са јонима Na+ i K+“, дaнa 15.09.2023....
 

ФФХ Инстаграм

4 days ago
6 days ago
2 weeks ago
3 weeks ago
3 weeks ago
3 weeks ago
 
 

ФФХ Твитер

Rate Limited Exceeded. Please go to the Feed Them Social Plugin then the Twitter Options page for Feed Them Social and follow the instructions under the header Twitter API Token.No Tweets available. Login as Admin to see more details.
 

Упознајте генијалце престонице – Милица Марковић

 

Проф. др Маја Милојевић Ракић – интервју