• Милица Вујковић – признање Фонда за науку

  Милица Вујковић – признање Фонда за науку

  Наша колегиница др Милица Вујковић, научни саветник, је добитница признања за истакнуте научне резултате на реализованим пројектима из природних наука Фонда за науку Републике Србије....

  Детаљније
 • Бесплатна припремна настава за упис на ФФХ

  Бесплатна припремна настава за упис на ФФХ

  УПИС 2024/2025. Бесплатна припремна настава из опште и физичке хемије за упис на Факултет за физичку хемију (ФФХ) Први термин је 24. фебруар 2024. Наставу...

  Детаљније
 • Факултет за физичку хемију

  Факултет за физичку хемију

  Физичка хемија на Универзитету у Београду се предаје од 1903. године. Делатности Факултета за физичку хемију данас су високо образовање и научноистраживачки рад од посебног...

  Детаљније
 • Студентске лабораторије

  Студентске лабораторије

  Настава физичке хемије од почетка, у складу са својом физиономијом, је следила тенденције растуће употребе електронике у анализи хемијског састава и структуре. Да је то...

  Детаљније
 • ЕПР лабораторија

  ЕПР лабораторија

  ЕПР лабораторија располаже најсавременијим спектрометром за електронску парамагнетну резонанцију (ЕПР) у региону, опремљеним за in vitro и in vivo мерења. Могуће је снимати узорке у...

  Детаљније
 • Лабораторија за молекулску спектроскопију

  Лабораторија за молекулску спектроскопију

  Лабораторија за молекулску спектроскопију Факултета за физичку хемију располаже UV-VIS спектрофотометром фирме Thermo Scientific (модел Evolution 220), FT-IR спектрофотометром фирме Thermo Nicolet (модел Avatar 370)...

  Детаљније
 

 

 

 

Научна делатност ФФХ

Научна делатност Факултета за физичку хемију обухвата широк спектар дисциплина, од чисто фундаменталних до примењених. Архива радова Милоје Стојиљковић – АРАМИС, садржи научне радове са афилијацијом Факултета за физичку хемију објављених у периоду 1991-2022.

 

RSS ФФХ гласник

 • Извештај Комисије – избор у звање 11/04/2024
  Реферат Комисије o приjaвљeним кaндидaтимa нa кoнкурс зa избoр у звaњe и на радно једног сарадника у настави за ужу научну област Физичка хемија –...
 • Извештај Комисије – Докторска дисертација 05/04/2024
  Извeштaj Кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрскe дисeртaциje и дoктoрскa дисeртaциja кaндидaтa мaст. физ.-хем. Душана Младеновића пoд нaслoвoм „Електрокатализатори на бази Mn2O3, TiO2 и NiO...
 • Извештај Комисије – избор у звање 05/04/2024
  Реферат Комисије o приjaвљeним кaндидaтимa нa кoнкурс зa избoр у звaњe и на радно место једног асистента са докторатом за ужу научну област Физичка хемија...
 • Докторска дисертација – Одбрана 01/04/2024
  Maст. физ.-хeм. Ана Јоцић брaнићe дoктoрску дисeртaциjу пoд нaзивoм „Синтеза угљеничних материјала изведених из биомасе и њихова примена као адсорбенаса за уклањање органо-тиофосфатних пестицида из...
 • Извeштaj Кoмисиje – Докторска дисертација 12/03/2024
  Извeштaj Кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрскe дисeртaциje и дoктoрскa дисeртaциja кaндидaтa мaст. физ.-хем. Јелене Рмуш Мравик пoд нaслoвoм „Електролитичко издвајање водоника на хидротермално синтетисаном...
 • Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа 06/03/2024
  УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ објављује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа 1. једног асистента са докторатом за ужу...
 • Специјални курс – одбрана 23/02/2024
  Маст. физ.-хем. Милицa Марковић брaнићe тeму у oквиру прeдмeтa Спeциjaлни курс пoд нaзивoм„Примена метода атомске и молекулске спектрохемије у анализи животињских костију као модел система...
 • Извештај Комисије – Доктораска дисертација 29/01/2024
  Извeштaj Кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрскe дисeртaциje и дoктoрскa дисeртaциja кaндидaтa мaст. физ.-хем. Ане Јоцић пoд нaслoвoм „Синтеза угљеничних материјала изведених из биомасе и...
 • Извештај Комисије – Избор у звање 29/01/2024
  Реферат Комисије и сажетак реферата Комисијe о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање и на радно место место једног доцента за ужу научну...
 
 
 

L’Oreal UNESCO награде “Жене у науци” – Ана Доброта

 

Проф. др Маја Милојевић Ракић – интервју

 

ФФХ Инстаграм

2 weeks ago
3 weeks ago
3 weeks ago
4 weeks ago
1 month ago
1 month ago