• Први додатни уписни рок

  Први додатни уписни рок

  Пријављивање кандидата за упис на основне академске студије у првом додатном уписном року (за кандидате који су полагали пријемни испит на неком од Факултета Универзитета у Београду). Пријављивање траје од 4. до 8. јула 2022. године.

  Детаљније
 • Упис на основне академске студије ФФХ

  Упис на основне академске студије ФФХ

  Детаљније
 • Факултет за физичку хемију

  Факултет за физичку хемију

  Физичка хемија на Универзитету у Београду се предаје од 1903. године. Делатности Факултета за физичку хемију данас су високо образовање и научноистраживачки рад од посебног...

  Детаљније
 • Оријентиши се на науку

  Оријентиши се на науку

  Проведи дан на Факултету за физичку хемију! Матуранти, дођите на упознавање се занимљивостима које изучава физичка хемија. Сазнајте о многобројним применама ове науке у савременом...

  Детаљније
 • ФФХ гласник – научне вести

  ФФХ гласник – научне вести

  Научна делатност Факултета за физичку хемију обухвата широк спектар дисциплина, од чисто фундаменталних до примењених. Прочитајте наше најновије научне радове и посетите базу АРАМИС.

  Детаљније
 • Студентске лабораторије

  Студентске лабораторије

  Настава физичке хемије од почетка, у складу са својом физиономијом, је следила тенденције растуће употребе електронике у анализи хемијског састава и структуре. Да је то...

  Детаљније
 • ЕПР лабораторија

  ЕПР лабораторија

  ЕПР лабораторија располаже најсавременијим спектрометром за електронску парамагнетну резонанцију (ЕПР) у региону, опремљеним за in vitro и in vivo мерења. Могуће је снимати узорке у...

  Детаљније
 • Лабораторија за молекулску спектроскопију

  Лабораторија за молекулску спектроскопију

  Лабораторија за молекулску спектроскопију Факултета за физичку хемију располаже UV-VIS спектрофотометром фирме Thermo Scientific (модел Evolution 220), FT-IR спектрофотометром фирме Thermo Nicolet (модел Avatar 370)...

  Детаљније
 

Обавештење

Студенти који су заражени вирусом COVID-19 или су у самоизолацији, треба да о томе обавесте продекана за наставу и декана Факултета за физичку хемију путем електронске поште на адресе: ana@ffh.bg.ac.rs и miroslav@ffh.bg.ac.rs

25.9.2020. – Препоруке МПНТР за превенцију болести COVID-19

 

 

 

 

Први додатни уписни рок

Пријављивање кандидата за упис на основне академске студије у првом додатном уписном року (за кандидате који су полагали пријемни испит на неком од Факултета Универзитета у Београду). Пријављивање траје од 4. до 8. јула 2022. године.

 

UniSafe – Ending Gender Based Violence

 

Научна делатност ФФХ

Научна делатност Факултета за физичку хемију обухвата широк спектар дисциплина, од чисто фундаменталних до примењених. Архива радова Милоје Стојиљковић – АРАМИС, садржи научне радове са афилијацијом Факултета за физичку хемију објављених у периоду 1991-2022.

 

RSS ФФХ гласник

 • Мастер рад – одбрана 01/07/2022
  Дипл. физ.-хем. Олга Васиљевић браниће мастер рад под називом: “Проучавање кинетике отпуштања хидрофилних и хидрофобних једињења из ХСА хидрогела – спинских проба, спински обележених масних...
 • Извeштaj Кoмисиje – Докторска дисертација 21/06/2022
  Извeштaj Кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрскe дисeртaциje и дoктoрскa дисeртaциja кaндидaтa мaст. физ.-хем. Марија Марковић пoд нaслoвoм „Функционализација филипсита цетилпиридинијум-хлоридом и хексадецилтриметиламонијум-бромидом и његова...
 • Привредна комора Србије 15/06/2022
  Obrazac-podaci-o-kandidatimaПреузми Privredna-komora-dopis-fakultetimaПреузми
 • Оглас – издавање стана – Задужбина Ђоке Влајковића 08/06/2022
  Oglas-za-zakup-stana-Zaduzbine-Djoke-VlajkovicaПреузми
 • Извештај Комисије – избор у звање 07/06/2022
  Извештај и резиме извештаја Комисије о прегледу и оцени стручног и научног рада и оцени испуњености услова за избор за стицање научног звања виши научни...
 • Оглас за закуп стана 31/05/2022
  Oglas-za-zakup-stana-Svetogorska-46-Преузми
 • Специјални курс – Одбрана 16/05/2022
  Маст. физ.-хем. Тамарa Петровић брaнићe тeму у oквиру прeдмeтa Спeциjaлни курс пoд нaзивoм„Утицај услова синтезе на кулонски капацитет метаванадата CaV2O6, МgV2O6 и ZnV2O6 у воденим...
 • Извeштaj Кoмисиje – Докторска дисертација 12/05/2022
  Извeштaj Кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрскe дисeртaциje и дoктoрскa дисeртaциja кaндидaтa мaст. физ.-хем. Јелене Петровић пoд нaслoвoм „Спектроскопско испитивање угљеничне плазме индуковане зрачењем импулсног...
 

ФФХ Инстаграм

1 day ago
2 days ago
2 days ago
6 days ago
1 week ago
1 week ago
 
 

Припремна настава за полагање пријемног испита

ПРЕУЗМИТЕ МАТЕРИЈАЛ са бесплатне припремне наставе који ће вам користити за полагање пријемног испита.

За све информације писати на адресу: maja@ffh.bg.ac.rs

 

Упознајте генијалце престонице – Милица Марковић

 

Проф. др Маја Милојевић Ракић – интервју

 

ФФХ Твитер

Конкурс за Младе лидере промена | Студентска страна https://t.co/POaw4g5ZPk
Докторске студије-Универзитет у Гетингену | Студентска страна https://t.co/mxlkHmSS5z
Фонд за науку Републике Србије расписао је Јавни позив за пријаву научноистраживачких пројеката у оквиру Програма ПРИЗМА. Пријаве пројеката трају до 15. септембра 2022. године до 15 часова.

https://t.co/2LsvTSheRw
Атомистика | Студентска страна https://t.co/laH2uOW9FG
Зум кафица | Студентска страна https://t.co/ncfBe6iQOJ
Форензика | Студентска страна https://t.co/CWSUlkrWQZ