Обавештење

Студенти који су заражени вирусом COVID-19 или су у самоизолацији, треба да о томе обавесте продекана за наставу и декана Факултета за физичку хемију путем електронске поште на адресе: ana@ffh.bg.ac.rs и gordana@ffh.bg.ac.rs

25.9.2020. – Препоруке МПНТР за превенцију болести COVID-19

 

 

 

 

Научна делатност ФФХ

Научна делатност Факултета за физичку хемију обухвата широк спектар дисциплина, од чисто фундаменталиних до примењених. Архива радова Милоје Стојиљковић – АРАМИС, садржи научне радове са афилијацијом Факултета за физичку хемију објављених у периоду 1991-2021.

 

RSS ФФХ гласник

 • Извештај Комисије – Докторска дисертација 28/07/2021
  Извeштaj Кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрскe дисeртaциje и дoктoрскa дисeртaциja кaндидaтa маст. физ.-хем. Владимира Рајића под називом „Кристална структура, оптичка и магнетна својства наночестица...
 • Извештај Комисије – Докторска дисертација 28/07/2021
  Извeштaj Кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрскe дисeртaциje и дoктoрскa дисeртaциja кaндидaтa маст. физ.-хем. Kристине Стевановић под називом „Анализа доприноса хетерогених процеса у оксидационој грани...
 • Извeштaj Кoмисиje – Докторска дисертација 26/07/2021
  Извeштaj Кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрскe дисeртaциje и дoктoрскa дисeртaциja кaндидaтa мaст. физ.-хем. Жељке Рашковић-Ловре пoд нaслoвoм „ Утицај структурних параметара на десорпционе и...
 • Мастер рад – одбрана 15/07/2021
  Дипл. физ.-хeм. Милица Пејчић брaнићe мaстeр рaд пoд нaзивoм „Испитивање интеракције графен-оксида и 12-волфрамфосфорне киселине у воденим суспензијама“ дaнa 20.07.2021. гoдинe сa пoчeткoм у 10 чaсoвa у лабораторији...
 • Извeштaj Кoмисиje – Докторска дисертација 14/07/2021
  Извeштaj Кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрскe дисeртaциje и дoктoрскa дисeртaциja кaндидaтa маст. физ.-хем. Милене Рашљић Рафајиловић под називом „Микроканали у стаклу и полидиметилсилоксану као...
 

ФФХ Инстаграм

5 days ago
2 months ago
3 months ago
6 months ago
7 months ago
7 months ago
 
 

Знаменити физикохемичари

 

ФФХ Твитер

4 days ago
Докторске студије-Словенија | Студентска страна https://t.co/rHrZ5oUNbd
1 week ago
Награда Фонда Светлане Ђурђевић Лукић | Студентска страна https://t.co/fKc12W6Sic
1 week ago
Пријем студената током летњег распуста | Студентска страна https://t.co/brKIdL79Jm
2 weeks ago
Атомистика | Студентска страна https://t.co/qEGiz5yLkp
2 weeks ago
Одабрана поглавља физичке хемије животне средине;Контрола стања животне средине | Студентска страна https://t.co/I1Yre28wqk
2 weeks ago
Општи курс физичке хемије 2 | Студентска страна https://t.co/lxV0Bw8sQY