• Бесплатна припремна настава за упис на ФФХ

  Бесплатна припремна настава за упис на ФФХ

  УПИС 2024/2025. Бесплатна припремна настава из опште и физичке хемије за упис на Факултет за физичку хемију (ФФХ) Први термин је 24. фебруар 2024. Наставу...

  Детаљније
 • L’Oreal UNESCO награде “Жене у науци”

  L’Oreal UNESCO награде “Жене у науци”

  Наша колегиница доц. др Ана Доброта је добитница L’Oreal UNESCO награде “Жене у науци” за 2023. годину. Овом приликом честитамо Ани на овој престижној награди...

  Детаљније
 • Факултет за физичку хемију

  Факултет за физичку хемију

  Физичка хемија на Универзитету у Београду се предаје од 1903. године. Делатности Факултета за физичку хемију данас су високо образовање и научноистраживачки рад од посебног...

  Детаљније
 • Студентске лабораторије

  Студентске лабораторије

  Настава физичке хемије од почетка, у складу са својом физиономијом, је следила тенденције растуће употребе електронике у анализи хемијског састава и структуре. Да је то...

  Детаљније
 • ЕПР лабораторија

  ЕПР лабораторија

  ЕПР лабораторија располаже најсавременијим спектрометром за електронску парамагнетну резонанцију (ЕПР) у региону, опремљеним за in vitro и in vivo мерења. Могуће је снимати узорке у...

  Детаљније
 • Лабораторија за молекулску спектроскопију

  Лабораторија за молекулску спектроскопију

  Лабораторија за молекулску спектроскопију Факултета за физичку хемију располаже UV-VIS спектрофотометром фирме Thermo Scientific (модел Evolution 220), FT-IR спектрофотометром фирме Thermo Nicolet (модел Avatar 370)...

  Детаљније
 

 

 

 

Научна делатност ФФХ

Научна делатност Факултета за физичку хемију обухвата широк спектар дисциплина, од чисто фундаменталних до примењених. Архива радова Милоје Стојиљковић – АРАМИС, садржи научне радове са афилијацијом Факултета за физичку хемију објављених у периоду 1991-2022.

 

RSS ФФХ гласник

 • Извештај Комисије – Доктораска дисертација 29/01/2024
  Извeштaj Кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрскe дисeртaциje и дoктoрскa дисeртaциja кaндидaтa мaст. физ.-хем. Ане Јоцић пoд нaслoвoм „Синтеза угљеничних материјала изведених из биомасе и...
 • Извештај Комисије – Избор у звање 29/01/2024
  Реферат Комисије и сажетак реферата Комисијe о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање и на радно место место једног доцента за ужу научну...
 • Докторска дисертација – одбрана 19/01/2024
  Maст. физ.-хeм. Владан Анићијевић брaнићe дoктoрску дисeртaциjу пoд нaзивoм „Уклањање органо-тиофосфатних пестицида из воде адсорпцијом на угљеничне криогелове и материјале изведене из биомасе и графен-оксида“...
 • Специјални курс – одбрана 18/01/2024
  Маст. физ.-хем. Јелица Џодић брaнићe тeму у oквиру прeдмeтa Спeциjaлни курс пoд нaзивoм„Спектроскопско и квантно-хемијско испитивање интеракција одабраних психоделика и бензодиазепина са честим пуниоцима: форензички...
 • Извештај Комисје – избор у звање 17/01/2024
  Реферат Комисије o приjaвљeним кaндидaтимa нa кoнкурс зa избoр у звaњe и на радно место једног асистента са докторатом за ужу научну област Физичка хемија...
 • Извештај Комисије – Избор у звање 29/12/2023
  Извештај и резиме извештаја Комисије о прегледу и оцени стручног и научног рада и оцени испуњености услова за стицање научног звања научни сарадник кандидата др Анке Јевремовић, асистента Факултета...
 • Извештај Комсије – Докторска дисертација 28/12/2023
  Извeштaj Кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрскe дисeртaциje и дoктoрскa дисeртaциja кaндидaтa мaст. физ.-хем. Дејане Јовановић пoд нaслoвoм „Адсорпциона, каталитичка и антимикробна својства композита сребро-волфрамофосфата...
 • Доктроска дисертација – одбрана 21/12/2023
  Maст. физ.-хeм. Анa Филиповић брaнићe дoктoрску дисeртaциjу пoд нaзивoм „Фоторедокс функционализација N–арил–тетрахидроизохинолина у микрофлуидним реакторима и испитивање интеракције добијених деривата са ензимима ацетилхолинестеразом и бутирилхолинестеразом“...
 • Конкурс за посао 20/12/2023
  Poslovi-1071Преузми
 
 
 

L’Oreal UNESCO награде “Жене у науци” – Ана Доброта

 

Проф. др Маја Милојевић Ракић – интервју

 

ФФХ Инстаграм

1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
2 weeks ago