Научна делатност ФФХ

Научна делатност Факултета за физичку хемију обухвата широк спектар дисциплина, од чисто фундаменталних до примењених. Архива радова Милоје Стојиљковић – АРАМИС, садржи научне радове са афилијацијом Факултета за физичку хемију објављених у периоду 1991-2022.

 

RSS ФФХ гласник

 • Докторска дисертација – одбрана 05/06/2023
  Maст. физ.-хeм. Жељкo Мравик брaнићe дoктoрску дисeртaциjу пoд нaзивoм „Физичкохемијска својства графен-оксида, 12-волфрамофосфорне киселине и њихових композита озрачених јонским сноповима средњих и високих енергија“ дaнa...
 • Конкурс 24/05/2023
  У прилогу се налази текст конкурса за избор једног сарадника у настави за ужу научну област Физичка хемија — спектрохемија на одређено време од једне...
 • Оглас за доделу новчане награде Фондације “Сестре Булајић” 16/05/2023
  Текст конкурса Пријава
 • Специјални курс – одбрана 16/05/2023
  Маст. физ.-хем. Соња Зрилић брaнићe тeму у oквиру прeдмeтa Спeциjaлни курс пoд нaзивoм„Испитивање водоничних веза између координованих аминокиселина и воде“дaнa 16.05.2023. гoдинe сa пoчeткoм у...
 • Извeштaj Кoмисиje – докторска дисертација 15/05/2023
  Извeштaj Кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрскe дисeртaциje и дoктoрскa дисeртaциja кaндидaтa мaст. физ.-хем. Анђеле Митровић Рајић пoд нaслoвoм „Механохемијска и термичка модификација пирофилита за...
 • Извeштaj Кoмисиje – Докторска дисертација 12/05/2023
  Извeштaj Кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрскe дисeртaциje и дoктoрскa дисeртaциja кaндидaтa мaст. физ.-хем. Ане Весковић пoд нaслoвoм „Примена електронске парамагнетне резонанције за проучавање албуминских...
 • Извештај Комсије – избор у звање 12/05/2023
  Извештај и резиме извештаја Комисије о прегледу и оцени стручног и научног рада и оцени испуњености услова за стицање научног звања научни саветник кандидата др...
 • Контакти за психолошку подршку 10/05/2023
  Центар за ментално здравље: Београд, Теразије 3, III спрат: 011/3612-467, 064/8652-520 Клиника Лаза Лазаревић, Национална линија за помоћ адолесцентима: 0800 309 309, https://www.lazalazarevic.rs/ Центар Срце: 0800 300 303, https://www.centarsrce.org/ Несаломиви: 0800 001 002, https://nesalomivi.rs/ Институт...
 • Академија струковних студија у Шапцу 10/05/2023
  Хитно је потребан физичар/физикохемичар – сарадник у настави/асистент, студент мастер академских или докторских студија који је претходни ниво студија завршио са оценом најмање 8. Заинтересовани...
 

ФФХ Инстаграм

2 days ago
7 days ago
3 weeks ago
3 weeks ago
3 weeks ago
4 weeks ago
 
 

ФФХ Твитер

Примена рачунара у ФХ | Студентска страна https://t.co/zrifVRANRr
Пријава теме специјалистичког рада | Студентска страна https://t.co/dMwHBTdD7l
Биосистеми и зрачења | Студентска страна https://t.co/2sLAqzWwyV
Специјалистичке студије – Форензика | Студентска страна https://t.co/11V96PMReE
Примена рачунара у физичкој хемији | Студентска страна https://t.co/Hkq4ttWQ8H
Специјалистичке студије | Студентска страна https://t.co/xc8QANjaXM
 

Упознајте генијалце престонице – Милица Марковић

 

Проф. др Маја Милојевић Ракић – интервју