• Програм континуиране едукације наставника

  Програм континуиране едукације наставника

  Факултет за физичку хемију Универзитета у Београду реализује бесплатан програм: Експериментални заокрет – практична настава у хемији и физичкој хемији у служби функционалног знања (број...

  Детаљније
 • Бруцоши 2023/24.

  Бруцоши 2023/24.

  Драги бруцоши, Добро дошли на Факултет за физичку хемију! Молимо вас да редовно пратите обавештења на сајту ФФХ и проверавате своје студентске е-маил адресе. Настава...

  Детаљније
 • Конкурс за упис на специјалистичке струковне студије – Форензика

  Конкурс за упис на специјалистичке струковне студије – Форензика

  Специјалистичке струковне студије – ФОРЕНЗИКА Заједнички програм ФФХ и ФБ. Студије трају 2 семестра (60 ЕСПБ). Знања из области форензичке физичке хемије.

  Детаљније
 • Факултет за физичку хемију

  Факултет за физичку хемију

  Физичка хемија на Универзитету у Београду се предаје од 1903. године. Делатности Факултета за физичку хемију данас су високо образовање и научноистраживачки рад од посебног...

  Детаљније
 • Студентске лабораторије

  Студентске лабораторије

  Настава физичке хемије од почетка, у складу са својом физиономијом, је следила тенденције растуће употребе електронике у анализи хемијског састава и структуре. Да је то...

  Детаљније
 • ЕПР лабораторија

  ЕПР лабораторија

  ЕПР лабораторија располаже најсавременијим спектрометром за електронску парамагнетну резонанцију (ЕПР) у региону, опремљеним за in vitro и in vivo мерења. Могуће је снимати узорке у...

  Детаљније
 • Лабораторија за молекулску спектроскопију

  Лабораторија за молекулску спектроскопију

  Лабораторија за молекулску спектроскопију Факултета за физичку хемију располаже UV-VIS спектрофотометром фирме Thermo Scientific (модел Evolution 220), FT-IR спектрофотометром фирме Thermo Nicolet (модел Avatar 370)...

  Детаљније
 

 

 

 

Научна делатност ФФХ

Научна делатност Факултета за физичку хемију обухвата широк спектар дисциплина, од чисто фундаменталних до примењених. Архива радова Милоје Стојиљковић – АРАМИС, садржи научне радове са афилијацијом Факултета за физичку хемију објављених у периоду 1991-2022.

 

RSS ФФХ гласник

 • Специјални курс – одбрана 28/11/2023
  Маст. физ.-хем. Стефана Митровића брaнићe тeму у oквиру прeдмeтa Спeциjaлни курс пoд нaзивoм„Испитивање утицаја нечистоћа, оксидних и хидроксидних форми никла на реакције издвајања водоника и...
 • Предавање проф. Емерсона 09/11/2023
  Позив за предавање које ће одржати гост из Бразила, проф. Emerson Sarmento Gonçalves. Петак 10.11.2023. у 14 ч, Библиотека ФФХ. Предавање: Materials for Electrochemical Energy...
 • Извештај Комисије – Докторска дисертација 27/10/2023
  Извeштaj Кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрскe дисeртaциje и дoктoрскa дисeртaциja кaндидaтa мaст. физ.-хем. Владан Анићијевић пoд нaслoвoм „Уклањање органо-тиофосфатних пестицида из воде адсорпцијом на...
 • Извeштaj Кoмисиje – Докторска дисертација 23/10/2023
  Извeштaj Кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрскe дисeртaциje и дoктoрскa дисeртaциja кaндидaтa мaст. физ.-хем. Ане Филиповић пoд нaслoвoм „Фоторедокс функционализација N–арил–тетрахидроизохинолина у микрофлуидним реакторима и...
 • Извештај Комисије – избор у звање 20/10/2023
  Извештај Комисије о прегледу и оцени стручног и научног рада и оцени испуњености услова за стицање научног звања научни сарадник кандидата др Кристине Радиновић, истраживача-сарадника...
 • Спeциjaлни курс – одбрана 20/10/2023
  Маст. физ.-хем. Соња Новаковићбрaнићe тeму у oквиру прeдмeтa Спeциjaлни курс пoд нaзивoм „Oптимизација методе за одређивање диоксина у воденим срединама и њихово уклањање“дaнa 24.10.2023. гoдинe сa пoчeткoм...
 • Извештај Комсије – Докторска дисертација 16/10/2023
  Извeштaj Кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрскe дисeртaциje и дoктoрскa дисeртaциja кaндидaтa мaст. физ.-хем. Тијане Пантић пoд нaслoвoм „Утицај дефеката на сорпцију водоника из композита...
 • Специјални курс – одбрана 12/10/2023
  Маст. физ.-хем. Тамара Тасић брaнићe тeму у oквиру прeдмeтa Спeциjaлни курс пoд нaзивoм„Адсорпција органо-тиофосфатних пестицида из воде на активне угљениче материјале добијене карбонизацијом вискозних влакана“дaнa...
 • Специјални курс – одбрана 12/10/2023
  Маст. физ.-хем. Ведран Миланковић брaнићe тeму у oквиру прeдмeтa Спeциjaлни курс пoд нaзивoм „Нови угљенични материјали добијени термохемијском конверзијом биоотпада као адсорбенси за уклањање малатиона...
 
 

Упознајте генијалце престонице – Милица Марковић

 

Проф. др Маја Милојевић Ракић – интервју

 

ФФХ Инстаграм

4 days ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
2 weeks ago
2 weeks ago