Научна делатност Факултета за физичку хемију обухвата широк спектар дисциплина, од чисто фундаменталних до примењених. Поред научних области са дугом традицијом на Факултету, као што су радиохемија, електрохемија или спектрохемија, успешно се развијају и примењују модерне дисиплине, као нпр. нуклеарна магнетна резонанција, динамика нелинарних феномена, квантна и математичка хемија, биофизичка хемија, физичка хемија материјала, контрола и заштита животне средине итд. Истраживања се врше у сарадњи са реномираним групама из земље и света.


АРИВА НАУЧНИХ РАДОВА

>> Претрага архиве (1991-2022)

>> Одабрани научни радови

>> Најновији научни радови


Извештаји