[Обавештења] [Предавања] [Вежбе] [Наставни колоквијуми] [Усмени испит]
[Начин бодовања] [Особље предмета]

Предмет је обавезан, у првом семестру основних студија, вреди 7 ЕСПБ бодова. Спецификација предмета.


Обавештења

Oвде ће бити истакнута обавештења о терминима одржавања наставних колоквијума, резултати са наставних колоквијума, табеле са бодовима стеченим у оквиру предиспитних обавеза као и друга актуелна обавештења.

21.1.2024. – Табелу са бројем предиспитних бодова за генерацију 2023/24 можете преузети на овом линку. У случају нејасноћа, обратите се предметним асистентима на мејл.

19.1.2024. – Резултати наставних колоквијума од 18. јануара 2024. налазе се на овом линку.

05.01.2024. – Поштовани студенти, због нове одлуке Управе Факултета да понедељак 8. јануар буде нерадан дан, обавештавам вас да тог дана неће бити предавања из Окфх 1. Први следећи час из Окфх 1 биће одржан у амфитеатру факултета у уторак, 9. јануара 2024. у 13 сати.

28.12.2023. – Коначни резултати другог наставног колоквијума од 26. децембра 2023. налазе се на овом линку.

30.11.2023. – Коначни резултати првог наставног колоквијума од 21. новембра 2023. налазе се на овом линку.

3.10.2023. – Уводни термин за вежбе из Општег курса физичке хемије 1 за групе Г1 и Г2 биће одржан у среду, 4.10. од 12 часова, док ће за групу Г3 бити у четвртак, 5.10. од 12 часова.

20.9.2023. – Прво предавање из Општег курса физичке хемије 1 биће одржано у понедељак 2.10.2023. од 13 до 14 сати.


Предавања

Презентације градива са наснимљеним звуком за школску 2020/2021. годину:

Исправке примећених грешака насталих приликом штампања другог издања уџбеника можете погледати овде.

Исправке примећених грешака насталих приликом штампања збирке можете погледати овде.


Линкови ка сајтовима који могу бити од користи приликом припремања испита:


Вежбе

Експерименталне вежбе се одржавају лабораторији 276, по групама и према истакнутом распореду. Студент стиче право за израду вежби након положеног одговарајућег вежбовног колоквијума. Колоквијуми се састоје из решавања једног (елиминаторног) рачунског задатка и усменог одговарања. Колоквијуми се одржавају сваке недеље у термину вежби и могуће га је полагати само једном недељно у свом термину вежби. Добијене оцене на колоквијуму могуће је накнадно поправљати и то само једном пре полагања следећег колоквијума. На колоквијумима је могуће добити оцене од 6 до 10 што у бодовима износи од 1 до 5. Дакле, најнижа оцена 6 носи 1 бод а највиша оцена 10 носи 5 бодова. Извештаји вежби се сређују у Радној свесци из физичке хемије или у обичној свесци уз обавезно писање теоријског увода. Након положеног колоквијума, вежбе се израђују и добијени подаци сређују у датом термину, док се комплетни извештаји предметном асистенту предају наредног термина.
Услов за излазак на усмени део испита је да су све експерименталне вежбе одрађене, а сви извештаји прегледани и оверени од стране предметног асистента. Општи списак литературе за вежбовне колоквијуме можете да погледате овде.

Снимке експерименталних вежби можете погледати на одговарајућим линковима ниже, користећи следеће податке:
Username: student
Password: bDqdrP9u

Програм колоквијума:


Први колоквијум: Основна мерења

Садржај: Опште о мерењу, квалитети мерења и врсте грешака. Густина течности. Методе за одређивање густине течности. Оптички активне супстанције. Оптичка активност и угао ротације. Принцип рада полариметра. Полариметарско одређивање угла ротације оптички активних једињења. Површински напон. Одређивање површинског напона сталагмометром. Вискозност течности. Метода за одређивање вискозности течности вискозиметром по Оствалду.

Задаци и литература. Скрипта за први колоквијум.

Вежбе:


Други колоквијум: Особине гасова

Садржај: Гасни закони: Бојл-Мариотов, Геј-Лисаков, Шарлов и Авогадроов закон. Гасни закони за смеше: Далтонов и Амагатов закон. Једначина идеалног гасног стања. Густина гасова и пара. Одређивање моларне масе из густине пара: Виктор Мајерова метода.

Задаци и литература.

Вежбе:


Трећи колоквијум: Термохемија са равнотежом

Садржај: Закони термодинамике. Термодинамички систем, околина, изоловани, затворени и отворени систем. Рад, енергија и топлота. Изотермски, изобарски, изохорски и адијабатски процеси. Екстензивне и интензивне величине. Ендотермни и егзотермни процеси. Топлотне промене при сталном притиску и запремини. Специфични и моларни топлотни капацитет. Термохемијски закони: Хесов закон и Кирхофова једначина. Реакционе топлоте: топлота настајања, неутрализације, растварања, солватације, сагоревања. Мерење реакционих топлота. Закон о дејству маса и хемијска равнотежа.

Задаци и литература.

Вежбе:


Наставни колоквијуми

У току семестра се одржавају два наставна колоквијума. На сваком се може освојити највише 10 бодова. Колоквијуми се полажу писмено и састоје се од типова рачунских задатака који су претходно обрађени на часовима интерактивне наставе. Трајање сваког колоквијума је један школски час (45 минута).


Усмени испит

Усмени испит се полаже у терминима предвиђеним распоредом испита. Усмени испит се полаже тако што се извлачи се комбинација са три питања, са списка испитних питања. По извлачењу комбинације пише се концепт у трајању од 45 минута. Одговара се усмено пред предметним наставником. По завршетку одговарања добија се број бодова за усмени део, а након тога се према начину бодовања образује коначна оцена.

Основна литература за усмени испит је уџбеник: Општи курс физичке хемије, Иванка Холцлајтнер-Антуновић, Завод за уџбенике, Београд, 2012.

Списак испитних питања за све генерације можете погледати овде.

За генерације од 2019/2020. до 2023/2024. важи режим замене појединих испитних питања који можете погледати овде.


Начин бодовања

Вежбовни колоквијуми: макс. 15 бодова (3 x 5 бодова)
Извештаји са вежби: макс. 5 бодова
Наставни колоквијуми: макс. 20 бодова (2 x 10 бодова)
Усмени испит: макс. 60 бодова


Особље предмета

Наставник:
Мирослав Ристић, доцент (каб. 374, е-mail: ristic@ffh.bg.ac.rs)

Асистенти:
Милица Марковић, асистент (каб. 252 и 261, е-mail: milica.markovic@ffh.bg.ac.rs)
Александар Јовановић, асистент (каб. 358, е-mail: a.jovanovic@ffh.bg.ac.rs)

Технички сарадници:
Дејан Вучковић, (е-mail: dejan.vuckovic@ffh.bg.ac.rs)