Садржај странице


Обавештења

Oвде ће бити истакнута обавештења о терминима одржавања наставних колоквијума, резултати са наставних колоквијума, табеле са бодовима стеченим у оквиру предиспитних обавеза као и друга актуелна обавештења.

24.1.2023. Списак предиспитних бодова можете погледати на овом линку. Напомена: излазак на усмени испит је могућ само са завршеним вежбама, што подразумева предате све извештаје.

22.1.2023. Коначни резултати поправних наставних колоквијума се налазе на овом линку.

14.1.2023. Студенти из група Г3 и Г4 који нису предали извештаје могу их донети у среду у 10 часова.

11.1.2023. Вежбе за све студенте биће одржане у четвртак 12.1.2023. од 10 часова

10.01.2023. На усменом испиту важиће режим замене појединих испитних питања који можете погледати овде.

28.12.2022. – Коначни резултати другог наставног колоквијума се налазе на овом линку.

26.12.2022. – Ове недеље вежбе ће за све групе бити одржане у среду 28. децембра. Потребно је да студенти дођу у лабораторију поштујући следећи распоред:

између 8:00-8:15 да дођу студенти који имају вежбе да раде,

у 8:15 да дођу студенти који имају задатак да полажу,

у 9:00 да дођу студенти којима је остало теорију да полажу.

20.12.2022. – У понедељак 26. децембра 2022, термини предавања из УСМ и ОКФХ 1 биће замењени.

08.12.2022. – Други наставни колоквијум биће одржан у уторак 27. децембра 2022. од 14 до 15 сати. Сви студенти који први пут слушају Окфх 1 биће аутоматски пријављени. Колеге из претходних генерација које желе да полажу треба да се пријаве путем меила код предметних асистената најкасније до петка 23. децембра 2022.

23.11.2022. – Коначни резултати првог наставног колоквијума се налазе на овом линку.

9.11.2022. – Термини предавања из УСМ (14.11. од 14 до 16 сати) и ОКФХ 1 (21.11. од 12 до 14 сати) биће замењени.

24.10.2022. – Први наставни колоквијум биће одржан у уторак 15. новембра 2022. од 14 до 15 сати. Сви студенти који први пут слушају Окфх 1 биће аутоматски пријављени. Колеге из претходних генерација које желе да полажу треба да се пријаве путем меила код предметних асистената најкасније до петка 11. новембра 2022.

24.10.2022. – Упутство за вежбу “Провера важења Бојл-Мариотовог закона” можете преузети овде.

06.10.2022. – Практикум за вежбе и радна свеска могу се наћи у књижари “Службени гласник” на Студентском тргу, на адреси Чика Љубина 18-20.

02.10.2022. – Уводни термин вежби из Општег курса физичке хемије 1 биће одржане у среду 5. октобра у 10h за групе Г1 и Г2, и у четвртак 6. октобра од 10h за групе Г3 и Г4. Почевши од 10. октобра вежбе ће се одржавати по истакнутом распореду.

01.10.2022. – Прво предавање из Општег курса физичке хемије 1 биће одржано према распореду у понедељак 3.10.2022 од 12 до 14 сати.


Предавања

Презентације градива са наснимљеним звуком за школску 2020/2021. годину:

Исправке примећених грешака насталих приликом штампања другог издања уџбеника можете погледати овде.


Линкови ка сајтовима који могу бити од користи приликом припремања испита:


Вежбе

Експерименталне вежбе се одржавају лабораторији 276, по групама и према истакнутом распореду. Студент стиче право за израду вежби након положеног одговарајућег вежбовног колоквијума. Колоквијуми се састоје из решавања једног (елиминаторног) рачунског задатка и усменог одговарања. Колоквијуми се одржавају сваке недеље у термину вежби и могуће га је полагати само једном недељно у свом термину вежби. Добијене оцене на колоквијуму могуће је накнадно поправљати и то само једном пре полагања следећег колоквијума. На колоквијумима је могуће добити оцене од 6 до 10 што у бодовима износи од 1 до 5. Дакле, најнижа оцена 6 носи 1 бод а највиша оцена 10 носи 5 бодова. Извештаји вежби се сређују у Радној свесци из физичке хемије. Након положеног колоквијума, вежбе се израђују и добијени подаци сређују у датом термину, док се комплетни извештаји предметном асистенту предају наредног термина.
Услов за излазак на усмени део испита је да су све експерименталне вежбе одрађене, а сви извештаји прегледани и оверени од стране предметног асистента. Општи списак литературе за вежбовне колоквијуме можете да погледате овде.

Снимке експерименталних вежби можете погледати на одговарајућим линковима ниже, користећи следеће податке:
Username: student
Password: bDqdrP9u

Програм колоквијума:


Први колоквијум: Основна мерења

Садржај: Опште о мерењу, квалитети мерења и врсте грешака. Густина течности. Методе за одређивање густине течности. Оптички активне супстанције. Оптичка активност и угао ротације. Принцип рада полариметра. Полариметарско одређивање угла ротације оптички активних једињења. Површински напон. Одређивање површинског напона сталагмометром. Вискозност течности. Метода за одређивање вискозности течности вискозиметром по Оствалду.

Задаци и литература. Скрипта за први колоквијум.

Вежбе:


Други колоквијум: Особине гасова

Садржај: Гасни закони: Бојл-Мариотов, Геј-Лисаков, Шарлов и Авогадроов закон. Гасни закони за смеше: Далтонов и Амагатов закон. Једначина идеалног гасног стања. Густина гасова и пара. Одређивање моларне масе из густине пара: Виктор Мајерова метода.

Задаци и литература.

Вежбе:


Трећи колоквијум: Термохемија са равнотежом

Садржај: Закони термодинамике. Термодинамички систем, околина, изоловани, затворени и отворени систем. Рад, енергија и топлота. Изотермски, изобарски, изохорски и адијабатски процеси. Екстензивне и интензивне величине. Ендотермни и егзотермни процеси. Топлотне промене при сталном притиску и запремини. Специфични и моларни топлотни капацитет. Термохемијски закони: Хесов закон и Кирхофова једначина. Реакционе топлоте: топлота настајања, неутрализације, растварања, солватације, сагоревања. Мерење реакционих топлота. Закон о дејству маса и хемијска равнотежа.

Задаци и литература.

Вежбе:Наставни колоквијуми

У току семестра се одржавају два наставна колоквијума. Оба колоквијума се полажу писмено и сачињена су од рачунских задатака и теоријских питања. Наставни колоквијуми се бодују према начину бодовања приказаном ниже.Усмени испит

Усмени испит се полаже у терминима предвиђеним распоредом испита. Усмени испит се полаже тако што се извлачи се комбинација са три питања, са списка испитних питања. По извлачењу комбинације пише се концепт у трајању од око једног часа. Одговара се усмено пред предметним наставником. По завршетку одговарања добија се број бодова за усмени део, а након тога се према начину бодовања формира коначна оцена.

Списак испитних питања за све генерације можете погледати овде.

За генерације од 2019/2020. до 2022/2023. важи режим замене појединих испитних питања који можете погледати овде.Начин бодовања

Генерације уписане 2022/2023, 2019/2020., 2018/2019., 2017/2018., 2016/2017. године

Присуство предавањима: макс. 2 поена
Вежбовни колоквијуми: макс. 15 поена (3 x 5 поена)
Извештаји за вежбе: макс. 3 поена
Наставни колоквијуми: макс. 20 поена (2 x 10 поена)
Усмени испит: макс. 60 поена

Генерације уписане 2021/2022., 2020/2021. године

Вежбовни колоквијуми: макс. 15 поена (3 x 5 поена)
Извештаји за вежбе: макс. 5 поена
Наставни колоквијуми: макс. 20 поена (2 x 10 поена)
Усмени испит: макс. 60 поена

Генерације уписане пре 2016/2017. године

Присуство предавањима: макс. 4 поена
Интерактивна настава и домаћи задаци: макс. 1 поен
Вежбовни колоквијуми: макс. 15 поена (3 x 5 поена)
Извештаји за вежбе: макс. 5 поена
Наставни колоквијуми: макс. 30 поена (2 x 15 поена)
Усмени испит: макс. 45 поенаОсобље предмета

Предметни наставник:
др Мирослав Ристић, доцент (каб. 374, е-mail: ristic@ffh.bg.ac.rs)

Предметни асистенти:
Милица Марковић, асистент (каб. 252 и 261, е-mail: milica.markovic@ffh.bg.ac.rs)
Александар Јовановић, асистент (каб. 358, е-mail: a.jovanovic@ffh.bg.ac.rs)

Технички сарадници:
Дејан Вучковић, (е-mail: dejan.vuckovic@ffh.bg.ac.rs)Програм предмета

LoaderLoading...
EAD LogoTaking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Преузми документ [461.39 KB]