Садржај страницеОбавештења

Oвде ће бити истакнута обавештења о терминима одржавања наставних колоквијума, резултати са наставних колоквијума, табеле са бодовима стеченим у оквиру предиспитних обавеза као и друга актуелна обавештења.

25.01.2022. – Резултате поправног колоквијума одржаног 19.01. можете погледати овде.

18.01.2022. – Бодове са предиспитних обавеза можете погледати овде.

18.01.2022. – На испитима у току школске 2020/2021. године поједина испитна питања ће бити замењена на начин истакнут овде.

18.01.2022. – Поправни наставни колоквијум ће бити одржан у амфитеатру за све студенте.

11.01.2022. – Поправни наставни колоквијуми ће бити одржани 19.01.2022. (среда) од 16 до 17h у просторијама факултета према распореду који ће бити истакнут. Студенти који желе да поправе један од два наставна колоквијума обавезно треба да се пријаве овде до 17.01.2022. У коначном збиру за бодове се постигнут резултат који је бољи.

10.01.2022. – Студенти који су урадили све вежбе непотписане скениране/сликане извештаје треба да пошаљу својим предметним асистентима најкасније до 14.01.2022. (петак).

02.01.2022. – Резултате другог наставног колоквијума одржаног 29.12.2021. можете погледати овде.

13.12.2021. – Други наставни колоквијум ће бити одржан 29.12.2021. (среда) од 18 до 19h у просторијама факултета према распореду који ће бити истакнут. Студенти који желе да полажу први наставни колоквијум обавезно треба да се пријаве овде до 26.12.2021.

10.11.2021. – Резултате првог наставног колоквијума одржаног 9.11.2021. можете погледати овде.

07.11.2021. – Расподелу студената по просторијама за први наставни колоквијум можете погледати овде.

26.10.2021. – Први наставни колоквијум ће бити одржан 09.11.2021. (уторак) од 18 до 19h у просторијама факултета према распореду који ће бити истакнут. Студенти који желе да полажу први наставни колоквијум обавезно треба да се пријаве овде до 05.11.2021.

11.10.2021. – Видео упутства за експерименталне вежбе су додате у секцији Вежбе. Кликом на назив вежбе можете погледати видео упутство користећи за корисничко име: student и за лозинку: bDqdrP9u

03.10.2021. – Уводни термини за вежбе ће бити одржани у уторак од 11h у лаб. 276 за студенте са бројевима индекса од 20 до 39 и у среду од 11h у лаб. 276 за студенте са бројевима индекса од 1 до 19.
Предметни асистенти

02.10.2021. – Поштоване колеге студенти, предавањима можете приступити путем Zoom апликације сваког понедељка у 16 сати уз следеће параметре:
Meeting ID: 929 6792 4228
Passcode: 886390
Предметни наставникПредавања

Презентације градива са наснимљеним звуком за школску 2020/2021. годину:

Исправке примећених грешака насталих приликом штампања другог издања уџбеника можете погледати овде.


Линкови ка сајтовима који могу бити од користи приликом припремања испита:Вежбе

Експерименталне вежбе се одржавају лабораторији 276, по групама и према истакнутом распореду. Студент стиче право за израду вежби након положеног одговарајућег вежбовног колоквијума. Колоквијуми се састоје из решавања једног (елиминаторног) рачунског задатка и усменог одговарања. Колоквијуми се одржавају сваке недеље у термину вежби и могуће га је полагати само једном недељно у свом термину вежби. Добијене оцене на колоквијуму могуће је накнадно поправљати и то само једном пре полагања следећег колоквијума. На колоквијумима је могуће добити оцене од 6 до 10 што у бодовима износи од 1 до 5. Дакле, најнижа оцена 6 носи 1 бод а највиша оцена 10 носи 5 бодова. Извештаји вежби се сређују у Радној свесци из физичке хемије. Након положеног колоквијума, вежбе се израђују и добијени подаци сређују у датом термину, док се комплетни извештаји предметном асистенту предају наредног термина.
Услов за излазак на усмени део испита је да су све експерименталне вежбе одрађене, а сви извештаји прегледани и оверени од стране предметног асистента. Општи списак литературе за вежбовне колоквијуме можете да погледате овде.

Програм колоквијума:


Први колоквијум: Основна мерења

Садржај: Опште о мерењу, квалитети мерења и врсте грешака. Густина течности. Методе за одређивање густине течности. Оптички активне супстанције. Оптичка активност и угао ротације. Принцип рада полариметра. Полариметарско одређивање угла ротације оптички активних једињења. Површински напон. Одређивање површинског напона сталагмометром. Вискозност течности. Метода за одређивање вискозности течности вискозиметром по Оствалду.

Задаци и литература. Скрипта за први колоквијум.

Вежбе:


Други колоквијум: Особине гасова

Садржај: Гасни закони: Бојл-Мариотов, Геј-Лисаков, Шарлов и Авогадроов закон. Гасни закони за смеше: Далтонов и Амагатов закон. Једначина идеалног гасног стања. Густина гасова и пара. Одређивање моларне масе из густине пара: Виктор Мајерова метода.

Задаци и литература.

Вежбе:


Трећи колоквијум: Термохемија са равнотежом

Садржај: Закони термодинамике. Термодинамички систем, околина, изоловани, затворени и отворени систем. Рад, енергија и топлота. Изотермски, изобарски, изохорски и адијабатски процеси. Екстензивне и интензивне величине. Ендотермни и егзотермни процеси. Топлотне промене при сталном притиску и запремини. Специфични и моларни топлотни капацитет. Термохемијски закони: Хесов закон и Кирхофова једначина. Реакционе топлоте: топлота настајања, неутрализације, растварања, солватације, сагоревања. Мерење реакционих топлота. Закон о дејству маса и хемијска равнотежа.

Задаци и литература.

Вежбе:Наставни колоквијуми

У току семестра се одржавају два наставна колоквијума. Оба колоквијума се полажу писмено и сачињена су од рачунских задатака и теоријских питања. Наставни колоквијуми се бодују према следећем начину бодовања.Усмени испит

Усмени испит се полаже у терминима предвиђеним распоредом испита. Усмени испит се полаже тако што се извлачи се комбинација са три питања, са списка испитних питања. По извлачењу комбинације пише се концепт у трајању од око једног часа. Одговара се усмено пред предметним наставником. По завршетку одговарања добија се број бодова за усмени део, а након тога се према начину бодовања формира коначна оцена.

Списак испитних питања за све генерације можете погледати овде.

За генерације уписане 2019/2020., 2020/2021. и 2021/2022. важи режим замене појединих испитних питања који можете погледати овде.Начин бодовања

Генерације уписане 2021/2022., 2020/2021. године

Вежбовни колоквијуми: макс. 15 поена (3 x 5 поена)
Извештаји за вежбе: макс. 5 поена
Наставни колоквијуми: макс. 20 поена (2 x 10 поена)
Усмени испит: макс. 60 поена

Генерације уписане 2019/2020., 2018/2019., 2017/2018., 2016/2017. године

Присуство предавањима: макс. 2 поена
Вежбовни колоквијуми: макс. 15 поена (3 x 5 поена)
Извештаји за вежбе: макс. 3 поена
Наставни колоквијуми: макс. 20 поена (2 x 10 поена)
Усмени испит: макс. 60 поена

Генерације уписане пре 2016/2017. године

Присуство предавањима: макс. 4 поена
Интерактивна настава и домаћи задаци: макс. 1 поен
Вежбовни колоквијуми: макс. 15 поена (3 x 5 поена)
Извештаји за вежбе: макс. 5 поена
Наставни колоквијуми: макс. 30 поена (2 x 15 поена)
Усмени испит: макс. 45 поенаНаставник, асистенти и сарадници

Предметни наставник:
др Мирослав Ристић, доцент (каб. 374, е-mail: ristic@ffh.bg.ac.rs)

Предметни асистенти:
др Бранислав Миловановић, асистент (каб. 371, е-mail: branislavm@ffh.bg.ac.rs)
Александар Јовановић, асистент (каб. 358, е-mail: a.jovanovic@ffh.bg.ac.rs)

Технички сарадници:
Дејан Вучковић, (е-mail: dejan.vuckovic@ffh.bg.ac.rs)Програм предмета

LoaderLoading...
EAD LogoTaking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Преузми документ [461.39 KB]