Материјал за предмет се налази на Teams групи.

За консултације у вези са материјалом и предметом, молим Вас да се обратите предметном наставнику:

др Маја Милојевић, в. проф. maja@fff.bg.ac.rs

Поштоване колеге, у оквиру РЕЛАБ пројекта стратешког партнерства ЕРАСМУС позива припремљен је низ видео садржаја који Вам може бити користан: https://www.youtube.com/channel/UCH6DOHzIpF1BUNxrJfA5sDQ
Такође на сајту https://relab.kg.ac.rs/ можете наћи и дигитални близанац раманске спектроскопије са упутством за коришћење на https://youtu.be/m0zJ6f_-gBM