Наставници:

др Катарина Анђелковић, редовни професор, kka@chem.bg.ac.rs

др Божидар Чобељић, доцент, bozidar@chem.bg.ac.rs


Табела предмета:

Предавања:


Структура предмета:

  • Предавања: 10 поена
  • Писмени испит: 90 поена
  • Писмени испит се састоји од 10 питања: седам теоријских питања (одговоре образложити у кратким цртама) и три рачунска задатка (одређивање молекулских формула, стехиометрија, гасни закони, раствори и изједначавање окс-ред).
  • Испит се полаже у термину од 2h.

За све додатне информације, као и договор за полагање у предроку обратити се предметним наставницима на:

bozidar@chem.bg.ac.rs

и

kka@chem.bg.ac.rs