Наставник: др Драгомир Станисављев, редовни професор

Асистенти: др Ана Станојевић (ana.stanojevic@ffh.bg.ac.rs)

                    др Итана Нуша Бубања (itana.bubanja@ffh.bg.ac.rs)

                    Ана Весковић (ana.veskovic@ffh.bg.ac.rs)

Технички сарадник: др Даница Бајук Богдановић

Вежбаоница: 251

Број ЕСПБ: 8

Статус предмета: Обавезни


Важна обавештења

Постављено 15.5.2021. – Распоред студената по просторијама за полагање II наставног колоквијума, који ће се одржати у понедељак, 17.5.2021, са почетком у 12 h, можете наћи у следећем фајлу.

Због преклапања термина наставног колоквијума са последњим термином за полагање теста 3 преко RCUB eLearning платформе, последњи термин за полагање теста 3 се помера са понедељка 17.5, на понедељак, 24.5. Такође, рок за слање домаћег задатка 3 и извештаја у оквиру III колоквијума се помера на понедељак, 24.5.2021.

Ажурирано 3.5.2021. – ПРИЈАВА ЗА МАЈСКИ ТЕРМИН ЗА ПОЛАГАЊЕ УСМЕНОГ ИСПИТА ЗА АПСОЛВЕНТЕ 2021. ПРЕКО ЛИНКА (рок за пријаву 9.5.2021). Апсолвенти могу полагати усмени испит у среду, 12.5.2021, од 9 часова у лаб. 276. Студент извлачи по једно питање из сва три дела градива (Формална кинетика, Катализа и Теорија брзина). Усмени испит у овом термину носи укупно 70 поена. Напомена: Апсолвенти који изађу на испит у мајском термину и исти не положе, за полагање испита у јунском и др. регуларним роковима морају испунити услов за излазак на испит према правилима из ове школске године (обавезан излазак на оба наставна колоквијума са остварених преко 30 од максималних 60 поена на предиспитним обавезама укупно).

Поени остварени у оквиру I и II дела градива постављени су оквиру сегмента РЕЗУЛТАТИ на дну странице. За све недоумице у вези са поенима можете се обратити предметном асистенту путем мејла.

Резултате I наставног колоквијума одржаног 22.4.2021. године можете наћи у следећем фајлу.

Консултације са предметним асистентима путем Skype-а 
Група Г1: линк https://join.skype.com/pL9xjSy86H4W, петак 16-17 h

Група Г2: линк https://join.skype.com/mZUe4wYhWJmq, четвртак 17-18 h

Студенти могу слати извештаје и домаће задатке у оквиру једног колоквијума независно од тога да ли су положили тест преко RCUBeLearning платформе или не.

Финални списак студената по групама можете наћи у следећем фајлу. 

Сви студенти који су уписали предмет школске 2020/2021. године морају полагати испит према правилима из текуће школске године без обзира на то да ли су претходних година полагали наставне колоквијуме или не. Старим студентима наставни колоквијуми у овој школској години неће бити уважени. Полагање наставних колоквијума у школској 2020/2021. години је обавезно за све студенте који нису положили предмет. Старим студентима поени остварени на вежбама и вежбовним колоквијумима претходних година биће признати. Студенти који нису задовољни поенима оствареним на вежбама и вежбовним колоквијумима у претходним школским годинама потребно је да се обрате предметном асистенту путем мејла.
Услов за излазак на испит у школској 2020/2021. години је преко 50 % остварених поена на укупним предиспитним обавезама (више од 30 поена од могућих 60 поена за вежбе, вежбовне колоквијуме и наставне колоквијуме).

Упис на курс Hemijska kinetika 2020/2021. у оквиру RCUBeLearning платформе почеће од 1. марта 2021. Шифра за приступ курсу је:  HemijskaKinetika20202021


Организација наставе у школској 2020/2021. години

Начин организације наставе и бодовања предиспитних и испитних обавеза у школској 2020/2021. години можете наћи у следећем фајлу.

Kључ бодовања

Вежбе (извештаји): 10 поена
Вежбовни колоквијуми (домаћи + тестови): 20 поена
Наставни колоквијуми: 30 поена
Испит: 40 поена

ПРЕДАВАЊА

Предавања/консултације одржаваће се понедељком од 9 h преко Skype-a. Сви заинтересовани студенти треба да испрате линк https://join.skype.com/zhMJiHKCHZwp мало пре самог термина и сачекају да професор отвори позив.
Прво предавање одржаће се у понедељак, 8. марта 2021. Пожељно присутво свих студената који су уписали предмет школске 2020/2021. године.

ВЕЖБЕ И ВЕЖБОВНИ КОЛОКВИЈУМИ

Обавезе у оквиру I колоквијума: тест 1 преко RCUBeLearning платформе (3 поена) + домаћи задатак 1 (3 поена) + два извештаја (I.1. и I.2) за одговарајуће вежбе базиране на подацима доступним на страници предмета (2 x 2 поена) – рок 29. март 2021.

Обавезе у оквиру II колоквијума: тест 2 преко RCUBeLearning платформе (3 поена) + домаћи задатак 2 (3 поена) + извештај (II.1) за одговарајућу вежбу базиран на подацима доступним на страници предмета (2 поена) – рок 19. април 2021.

Обавезе у оквиру III колоквијума: тест 3 преко RCUBeLearning платформе (4 поена) + домаћи задатак 3 (4 поена) + два извештаја (III.1. и III.2) за одговарајуће вежбе базиране на подацима доступним на страници предмета (2 x 2 поена) – рок 17. мај 2021.

Студент може прећи на обавезе у оквиру наредног колоквијума тек пошто успешно изврши све oбавезе у оквиру претходног дела градива.

Тестови преко RCUBeLearning платформе

Полагање понедељком од 12 h – термини:

I колоквијум – тест 1: 15.3, 22.3, 29.3.2021. 
II колоквијум – тест 2: 5.4, 12.4, 19.4.2021.
III колоквијум – тест 3: 26.4, 10.5, 17.5.2021. 24.5.2021.

Тестови преко RCUBeLearning платформе састоје се из задатака и теоријских питања. Обратити пажњу и на све вежбе (без обзира на групу), које је планирано да се раде ове године (користити Практикум/упутства на сајту за учење за разумевање принципа на којем се вежба базира). За тест 1 припрема се поглавље 1 из Практикума. За тест 2 припрема се поглавље 2 из Практикума. За тест 3 припремају се поглавља 3 и 4 из Практикума.

Студент може полагати сваки од тестова до 3 пута, при чему се рачуна резултат остварен на тесту приликом последњег полагања. Сматра се да је тест положен уколико студент освоји минимум 1,5 од 3 поена, односно минимум 2 од 4 поена (тест 3).

Домаћи задаци

I колоквијум – домаћи задатак 1:  Практикум, поглавље 1.2.2, задаци: 6, 7, 10, 11, 14, 16, 22, 23, 26. и 30. – послати предметном асистенту најкасније до 29.3.2021. у 20 h
II колоквијум – домаћи задатак 2:  Практикум, поглавље 2.3.2, задаци: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. и 30; напомена: изразе који се користе за решавање задатака потребно је претходно извести – послати предметном асистенту најкасније до 19.4.2021. у 20 h
III колоквијум – домаћи задатак 3: Практикум, поглавље 3.3.2, задаци: 10, 15, 17, 18, 33, 34 и 37, поглавље 4.2.2, задаци: 1, 2, 3, 20 и 21); напомена: изразе који се користе за решавање задатака потребно је претходно извести – послати предметном асистенту најкасније до 17.5.2021. 24.5.2021. у 20 h

Израда домаћих задатака је обавезна. Домаћи задаци послати по истеку рока биће прихваћени, али оцењени са 0 поена.

Извештаји за вежбе

Подаци за сређивање извештаја

I колоквијум – извештаји I.1. и I.2:

Извештаје послати предметном асистенту најкасније до 29.3.2021. у 20 h.

II колоквијум – извештај II.1:

Извештај послати предметном асистенту најкасније до 19.4.2021. у 20 h.

III колоквијум – извештаји III.1. и III.2:

Извештаје послати предметном асистенту најкасније до 17.5.2021. 24.5.2021. у 20 h.

Израда извештаја за вежбе је обавезна. Извештаји послати по истеку рока биће прихваћени, али аутоматски оцењени мањим бројем поена: за кашњење до недељу дана максималан број поена који се може добити на вежби се умањује за 25 %. Свако следеће кашњење (до недељу дана) односи још по 10 % од укупног броја поена предвиђених за ту вежбу.

Моле се студенти да сва документа која се тичу обавеза у оквиру једног вежбовног колоквијума шаљу у истом мејлу. Извештаје је потребно слати у .doc, .docx или .pdf формату. Домаће задатке, писане руком, потребно је сликати и пожељно спојити и послати као један .pdf документ (за помоћ, ићи на линк https://jpg2pdf.com/). Уколико нисте у могућности да то урадите, можете слике домаћих задатака слати у .jpg, .jpeg, .png или .tiff формату.

НАСТАВНИ КОЛОКВИЈУМИ

I наставни колоквијум (Формална кинетика) – у недељи 19-23. април 2021.
II наставни колоквијум  (Хомогена и хетерогена катализа) – у недељи 17-21. мај 2021.
Термин за поправку једног од два наставна колоквијума – у недељи 7-11. јун 2021.


ПРЕДАВАЊА 2020/2021.

1. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Брзина хемијских реакција

2. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Кинетички параметри

3. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Сложени кинетички системи 1

4. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Сложени системи и интермедијерне врсте 

5. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Реакције настајања халогено водоника. Ланчане реакције 

6. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Катализа – увод

7. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Катализа киселинама или базама

8. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Ензимска катализа

9. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Хетерогене каталитичке реакције

10. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Нестационарни системи: експлозије

11. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Механизми преноса енергије

12. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Константа брзине – теорија судара

13. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Површ потенцијалне енергије хемијске реакције

14. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Константа брзине – теорија прелазног стања

15. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Теорија реакција у раствору


ВЕЖБЕ 2021/2022.

Вежбе снимљене 2020. године, које ће се радити и у школској 2021/2022. се налазе на линку https://www.ffh.bg.ac.rs/virtuelna-vezbaonica/ . Уколико неком недостаје username и password може се обратити асистенту путем мејла. За вежбу Аутокаталитички механизам оксидације тартаратног јода водоник-пероксидом у присуству кобалта као каталлизатора се не пише извештај али је снимак потребно погледати јер се ради о показној вежби. 

Упутства за израду лабораторијских вежби (наснимљених)

Упутства за издраду лабораторијских вежби (ненаснимљених)

За вежбу Инверзија сахарозе погледати снимак вежбе Разлагање сахарозе ензимом ради подсећања на начин рада на полариметру. 

За вежбе Разлагање индикатора бромфенол-плаво и Разлагање фенолфталеина у алкалној средини погледати снимак вежбе Разлагање малахитног зеленог у базној средини ради подсећања на нашин рада на спектрофотометру.

Упутства за издраду лабораторијских вежби (ненаснимљених) које се не раде у школској 2021/2022. – само за заинтересоване студенте

Сређивање извештаја за лабораторијске вежбе

Како су упутства за вежбе опширна и предвиђена за више вежби, из фајла је потребно узети само део који се односи на конретну вежбу.
Извештаје је пожељно писати у Word-у, али није неопходно. Уколико се користи неки други програм, на крају рада потребно је снимите га у формату .pdf. За извештај користити уобичајене административне фонтове (Times New Roman или Arial), величина слова би требало да буде 11 или 12, проред између редова 1 и 1,5. За текст користити Justify поравњање. Наслов и поднаслове писати истим фонтом као и остатак текста, величина слова би требало да буде 12 или 14. Наслов и поднаслове болдовати. Наслов извештаја центрирати. Поднаслове можете или центрирати или користити лево поравњање. Нумерисати странице извештаја. У заглављу сваке странице написати име и презиме студента и број индекса.
Мерени подаци морају бити сређени табеларно и графички представљени. Свака табела и график у вежби морају имати свој број и свој назив. Назив табеле пише се изнад табеле, а назив графика пише се испод графика. Графици се цртају у програмима Origin, Qtiplot, или било који сличан који има могућност линеаног фитовања резултата.
Сви израчунати резултати морају бити изражени са грешком.
Уколико се не придржавате ових правила, поени за вежбе ће бити смањени у складу са грешкама.


ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

I  део: Формална кинетика

II део: Катализа

III део: Теорија брзина


РЕЗУЛТАТИ

Поене остварене у оквиру I и II дела градива можете наћи у следећем фајлу.

 


Линк ка старом сајту предмета