Наставник: др Драгомир Станисављев, редовни професор

Асистенти: др Итана Нуша Бубања, itana.bubanja@ffh.bg.ac.rs, соба 377.

                    Ана Весковић

Технички сарадник: др Даница Бајук Богдановић

Вежбаоница: 251

Број ЕСПБ: 8

Статус предмета: Обавезни


ОБАВЕШТЕЊА

Постављено 29. 06. 2022. – Списак студената који су пријавили испит из предмета Хемијска кинетика у јулском испитном року школске 2021/2022. године, као и термине доласка на испит можете наћи у следећем документу.

Постављено 16. 06. 2022. – Списак студената који су пријавили испит из предмета Хемијска кинетика у јунском испитном року школске 2021/2022. године, као и термине доласка на испит можете наћи у следећем документу.

Постављено 03.06.2022. – Предиспитни поени студената, из предмета Хемијска кинетика, остварени у школској 2021/2022. години се налазе у следећем документу. Моле се студенти да провере своје предиспитне поене и да уколико уоче било какву грешку о томе обавесте предметног асистента на mail (itana.bubanja@ffh.bg.ac.rs). 
 
У договору са предметним наставником проф. др Д. Станисављевим одлучено је да се и ове школске године због епидемиолошке ситуације број предиспитних поена потребних за излазак на испит спусти на 28 поена (уз услов да је студент радио наставне колоквијуме). 
 
Студенти који су у текућој школској години остварили 7,50 или више поена на првом наставном колоквијуму ослобођени су полагања 1. дела градива на усменом испиту.
Студенти који су у текућој школској години остварили 7,50 или више поена на другом наставном колоквијуму ослобођени су полагања 2. дела градива на усменом испиту.
 
Уколико је студент остварио 7,50 и више поена само на првом наставном колоквијуму, усмено одговара 2. и 3. део градива.
Уколико је студент остварио 7,50 и више поена само на другом наставном колоквијуму усмено одговара 1. и 3. део градива.
Уколико је студент остварио 7,50 и више поена и на првом и на другом наставном колоквијуму усмено одговара само 3. део градива.
Уколико студент има мање од 7,50 поена и на првом и на другом наставном колоквијуму усмено полаже целокупно градиво.
Овакав начин полагања важи само за студенте који су у 2021/2022. години радили наставне колоквијуме и закључно са испитним роком септембар 2.
Предиспитни поени који су остварени у школској 2021/2022. години (закључно са поенима са наставних колоквијума) важе до почетка пролећног семестра 2022/2023. године.
 
Студенти који су радили наставне колоквијуме школске 2020/2021. године и имају минимум 28 поена на испиту полажу целокупно градиво (1, 2. и 3. део), без обзира да ли су на наставним колоквијумима остварили 7,50 или више поена.
 
Постављено 31.05.2022. – Резултате првог и другог наставног колоквијума (поправни термин) из предмета Хемијска кинетика одржаних у суботу 28.05.2022. године можете наћи у следећем документу. Студенти могу направити увид у своје радове у понедељак 06.06.2022. године од 10:00 до 12:00 у просторији 377.
 
 
Постављено 26.05.2022.  – Наставни колоквијум у поправном термину из предмета Хемијска кинетика одржаће се у суботу, 28. 05. 2022. године у 9 часова у Великом хемијском амфитеатру. Списак студената који су се пријавили за полагање наставног колоквијума – поправни термин можете наћи у следећем документу.
 

Постављено 17.05.2022. – Резултате другог наставног колоквијума из предмета Хемијска кинетика одржаног у суботу 14.05.2022. године можете наћи у следећем документу. Студенти могу направити увид у своје радове у уторак 24.05.2022. године од 15:00 до 16:00 у просторији 377.

Постављено 10.05.2022.  – Други наставни колоквијум из предмета Хемијска кинетика одржаће се у суботу, 14. 05. 2022. године у 9 часова у Великом хемијском амфитеатру. Списак студената који су се пријавили за полагање наставног колоквијума можете наћи у следећем документу.

Постављено 18.04.2022. – ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА АПСОЛВЕНТЕ: Испит из предмета Хемијска кинетика у апсолвентском року ће се одржати у среду, 11.05.2022. године у 11 часова у лабораторији 276. Студенти-апсолвенти који желе да полажу испит у наведеном термину треба да о томе обавесте предметног асистента на itana.bubanja@ffh.bg.ac.rs најкасније до петка, 06.05.2022. године до 20 часова.

Постављено 13.04.2022. – Резултате првог наставног колоквијума из предмета Хемијска кинетика одржаног у суботу 09.04.2022. године можете наћи у следећем документу. Студенти могу направити увид у своје радове у уторак 19.04.2022. године од 15:00 до 16:00 у просторији 377.

Постављено 06.04.2022 – Први наставни колоквијум из предмета Хемијска кинетика одржаће се у суботу, 09.04.2022. године у 12 часова у Великом хемијском амфитеатру. Списак студената који су се пријавили за полагање наставног колоквијума можете наћи у следећем документу.
 

Сви студенти који поново упишу предмет полажу испит према правилима из текуће школске године.

Због епидемиолошке ситуације је одлучено да се предиспитни поени (укључујући и поене са наставних колоквијума) које су студенти остварили у школској 2020/2021. години уваже до почетка пролећног семестра школске 2022/2023. године уз обавезу да студент полаже на испиту целокупно градиво (1, 2. и 3. део) и уз услов да је студент у школској 2020/2021. години остварио минимум 28 поена из предиспитних обавеза. Предиспитни поени студената за школску 2020/2021. годину налазе се у следећем фајлу.

Студенти који у школској 2020/2021. години нису остварили минимум 28 поена из предиспитних обавеза, али су завршили вежбе и положили вежбовне колоквијуме, у обавези су да полажу наставне колоквијуме у текућој школској години. Свим студентима који су се завршили вежбе и положили вежбовне колоквијуме у школским годинама пре 2020/2021, поени са вежби и вежбовних колоквијума се уважавају.


ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 

Начин организације наставе и бодовања предиспитних и испитних обавеза у школској 2021/2022. години можете наћи у следећем документу.

Kључ бодовања (максимални поени)

Вежбе (извештаји): 10 поена
Вежбовни колоквијуми: 20 поена (Израда преко RCUBeLearning платформе.)
Наставни колоквијуми: 30 поена (Са остварених 50% поена на наставном колоквијуму студент се може ослободити полагања тог дела градива на усменом испиту.)
Испит (усмено): 40 поена (Без обзира да ли се полаже целокупно градиво или је ослобођен дела градива захваљујући оствареним поенима на наставном колоквијуму.)

 

ПРЕДАВАЊА

Прво предавање ће бити одржано у среду, 23.02.2022. године у 10 h преко MS Teams апликације у оквиру групе у коју су сви студенти додати. Пожељно је присутво свих студената који су уписали предмет школске 2021/2022. године. Уколико неко од студената није додат у MS Teams групу потребно је да се јави предметном асистенту на mail: itana.bubanja@ffh.bg.ac.rs. 


ВЕЖБЕ 

Лабораторијске вежбе из предмета Хемијска кинетика, почињу од понедељка 07.03.2022. године у терминима који су дати у распореду наставе за пролећни семестар школске 2021/2022. године. Услов за рад лабораторијске вежбе је положен вежбовни колоквијум.

Моле се студенти да редовно прате MS Teams групу Хемијска кинетика 2021/2022. јер ће у оквиру групе бити постављени и детаљи који се односе на организацију вежби.

Остале корисне информације које се тичу вежби (упутства за вежбе и смернице у сређивању извештаја) налазе се у наставку ове странице у делу: ВЕЖБЕ – опште информације.

 

ВЕЖБОВНИ КОЛОКВИЈУМИ

Термини за полагање вежбовних колоквијума преко RCUBeLearning платформе (петком од 9 часова):

I вежбовни колоквијум: 04.03.2022, 11.03.2022, 18.03.2022.

II вежбовни колоквијум: 25.03.2022, 01.04.2022, 08.04.2022.

III вежбовни колоквијум: 15.04.2022, 29.04.2022, 06.05.2022.

Вежбовни колоквијуми који ће се одржати преко RCUBeLearning платформе састоје се из задатака и теоријских питања. I вежбовни колоквијум носи 6 поена и обухвата градиво дато у поглављу 1 Практикума. За II вежбовни колоквијум (6 поена) припрема се поглавље 2 из Практикума. За III вежбовни колоквијум припремају се поглавља 3 и 4 из Практикума. Овај вежбовни колоквијум носи 8 поена.

Студент може полагати сваки од вежбовних колоквијума до 3 пута, при чему се рачуна резултат остварен приликом последњег полагања. Сматра се да је вежбовни колоквијум положен уколико студент освоји минимум 3 од 6 поена (I и II вежбовни колоквијум), односно минимум 4 од 8 поена (III вежбовни колоквијум).

 

НАСТАВНИ КОЛОКВИЈУМИ

I наставни колоквијум (Формална кинетика) – у недељи 4-9. април 2022.
II наставни колоквијум  (Хомогена и хетерогена катализа) – у недељи 9-14. мај 2022.
Термин за поправку једног од два наставна колоквијума – у недељи 23-28. мај 2022.


ПРЕДАВАЊА

1. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Брзина хемијских реакција

2. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Кинетички параметри

3. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Сложени кинетички системи 1

4. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Сложени системи и интермедијерне врсте 

5. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Реакције настајања халогено водоника. Ланчане реакције 

6. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Катализа – увод

7. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Катализа киселинама или базама

8. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Ензимска катализа 

9. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Хетерогене каталитичке реакције

10. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Нестационарни системи: експлозије

11. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Механизми преноса енергије

12. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Константа брзине – теорија судара

13. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Површ потенцијалне енергије хемијске реакције

14. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Константа брзине – теорија прелазног стања

15. предавање (презентација са наснимљеним гласом): Теорија реакција у раствору


ВЕЖБЕ – опште информације

 

Упутства за израду лабораторијских вежби

Вежбе из I вежбовног колоквијума:

 1. ИНВЕРЗИЈА САХАРОЗЕ
 2. РАЗЛАГАЊЕ ИНДИКАТОРА БРОМФЕНОЛ-ПЛАВО
 3. Базна хидролиза етил-ацетата
 4. РАЗЛАГАЊЕ ФЕНОЛФТАЛЕИНА У АЛКАЛНОЈ СРЕДИНИ
 5. РАЗЛАГАЊЕ МУРЕКСИДА У КИСЕЛОЈ СРЕДИНИ

Од наведених вежби студент ради две вежбе. 

 

Вежбе из II вежбовног колоквијума:

 1. Разлагање малахитног зеленог у базној средини
 2. Кинетика и механизам јод-азид реакције
 3. КИСЕЛО-БАЗНА КАТАЛИЗА (ХАЛОГЕНАЦИЈА АЦЕТОНА)

Од наведених вежби студент ради једну вежбу. 

 

Вежбе из III вежбовног колоквијума:

 1. Разлагање сахарозе ензимом
 2. Разлагање водоник-пероксида на зеолиту
 3. ОКСИДАЦИЈА МЕТИЛЕНСКО-ПЛАВОГ У ПРИСУСТВУ ЈОНСКИ ИЗМЕЊЕНОГ FeZSM-5 ЗЕОЛИТА
 4. Аутокаталитички механизам оксидације тартаратног јода водоник-пероксидом у присуству кобалта као катализатора

Од наведених вежби студент ради једну вежбу. 

Од наведених вежби, из свих вежбовних колоквијума, поједине су снимљене 2020. године и налазе се на линку https://www.ffh.bg.ac.rs/virtuelna-vezbaonica/. 

 

Сређивање извештаја за лабораторијске вежбе

Како су упутства за вежбе опширна и предвиђена за више вежби, из фајла је потребно узети само део који се односи на конретну вежбу.
Извештаје је пожељно писати у Word-у, али није неопходно. Уколико се користи неки други програм, на крају рада потребно је снимите га у формату .pdf. За извештај користити уобичајене административне фонтове (Times New Roman или Arial), величина слова би требало да буде 11 или 12, проред између редова 1 и 1,5. За текст користити Justify поравњање. Наслов и поднаслове писати истим фонтом као и остатак текста, величина слова би требало да буде 12 или 14. Наслов и поднаслове болдовати. Наслов извештаја центрирати. Поднаслове можете или центрирати или користити лево поравњање. Нумерисати странице извештаја. У заглављу сваке странице написати име и презиме студента и број индекса.
Мерени подаци морају бити сређени табеларно и графички представљени. Свака табела и график у вежби морају имати свој број и свој назив. Назив табеле пише се изнад табеле, а назив графика пише се испод графика. Графици се цртају у програмима Origin, Qtiplot, или било који сличан који има могућност линеаног фитовања резултата.
Сви израчунати резултати морају бити изражени са грешком.
Уколико се не придржавате ових правила, поени за вежбе ће бити смањени у складу са грешкама.


ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

I  део: Формална кинетика

II део: Катализа (у односу на шк. 2019/2020. год. преформулисано питање у вези са паралелама између катализе киселинама и базама)

III део: Теорија брзина (у односу на шк. 2019/2020. год. убачено додатно питање у вези са поређењем кретања преко енергетске баријере разматрањем транслаторног и вибрационог кретања)


Линк ка старом сајту предмета