Предавања за студенте прве године почињу 7. марта 2023. у 8.30 h у ФХА.

Материјал се налаѕи на https://classroom.google.com/c/NTk4NzAwMzcxNjAy?cjc=plj24ow

За консултације у вези са материјалом и предметом, молим Вас да се обратите предметном наставнику:

др Маја Милојевић, в. проф. maja@fff.bg.ac.rs

Поштоване колеге, у оквиру РЕЛАБ пројекта стратешког партнерства ЕРАСМУС позива припремљен је низ видео садржаја који Вам може бити користан: https://www.youtube.com/channel/UCH6DOHzIpF1BUNxrJfA5sDQ
Такође на сајту https://relab.kg.ac.rs/ можете наћи и дигитални близанац раманске спектроскопије са упутством за коришћење на https://youtu.be/m0zJ6f_-gBM


<Tабела предмета>