Табела предмета

Наставник:

др Душан Поповић, ванредни професор, dusan@ff.bg.ac.rs

Сарадник на вежбама:

др Мирјана Сарван, доцент, miras@ff.bg.ac.rs

Обавештење:

Од понедељка 16.11.2020, сви облици наставе укључујући и лабораторијске вежбе одржаваће се online до побољшања епидемиолошке ситуације.

Снимљене демонстрационе вежбе су постављене у групи у оквиру MS Teams апликације.