Предметни наставник од школске 2020/21. године:

доц. др Ана Доброта

(✉︎ ana.dobrota@ffh.bg.ac.rs, 📍лаб. 358)


Нисте сигурни у своје математичко предзнање из средње школе? Нису Вам баш сасвим јасни тригонометрија, логаритми, изводи и интеграли? Практикум из математике је прави курс за Вас! Математика је језик и логика физике, а физика језик и логика физичке хемије. Похађање овог курса ће Вам олакшати праћење свих осталих предмета у првој години студија.


Одржавање наставе у школској 2022/23. години:
Предавања и скрипте

Додатни поправни термин за полагање једног од два наставна колоквијума из ПМФХ биће одржан у петак, 13.1.2023. 10-12 ч. у ФХА. За полагање колоквијума у овом термину пријавите се овде.

Предавања и вежбе из ПМФХ су завршена закључно са 23.12.2022. У случају потребе за консултацијама, студенти се могу јавити мејлом на ana.dobrota@ffh.bg.ac.rs, ради договора.

Студенти који су положили оба наставна колоквијума треба да пријаве испит из ПМФХ за јануарски испитни рок, ради уписа оцене. 

Студенти који нису положили оба наставна колоквијума треба да се јаве мејлом на ana.dobrota@ffh.bg.ac.rs, ради договора око додатног поправног термина наставног колоквијума.


Садржај предмета
Теоријска и практична настава
Програм се прилагођава математичком предзнању бруцоша. Основу чине одабрана поглавља математике која се обрађују у гимназијама, а често се примењују у физичкој хемији:

 • Линеарна функција, једначина и неједначина;
 • Степен и корен;
 • Комплексни бројеви – основе;
 • Квадратна функција, једначина и неједначина;
 • Експоненцијална функција, једначина и неједначина;
 • Логаритамска функција, једначина и неједначина;
 • Тригонометрија оштрог угла;
 • Тригонометрија ма ког угла – уопштавање;
 • Тригонометријска функција, једначина и неједначина;
 • Гранична вредност функције – лимес;
 • Извод функције и његова примена за испитивање тока функција;
 • Парцијални извод;
 • Неодређени интеграл;
 • Одређени интеграл.

Уз сваку од области дају се и примери коришћења истих у физичкој хемији.

Бодовање

 • Активност на предавањима: 15 п.
 • Активност на вежбама: 15 п.
 • Писмени испит: 70 п. (или два положена наставна колоквијума: први 40 п, други 30 п.)

Литература

 • Скрипте које обезбеђује предметни наставник;
 • Ж. Ивановић, С. Огњановић, Математика 1-4 – Збиркe задатака и тестова за 1-4. разред гимназија и техничких школа, Kруг Београд, 2019;
 • В. Богославов – Збирке решених задатака из математике 1-4, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2019.

Одржавање наставе у школској 2021/22. години:
Предавања и рачунске вежбе одржаваће се у online-режиму, путем MS Teams платформе, према распореду наставе.


Одржавање наставе у школској 2020/21. години:
Предавања: online – презентације са снимљеним аудио садржајем;
Рачунске вежбе:  MS Teams


<Табела предмета>