Предметни наставник од школске 2020/21. године:

доц. др Ана Доброта

(✉︎ ana.dobrota@ffh.bg.ac.rs, 📍лаб. 358)


Нисте сигурни у своје математичко предзнање из средње школе? Нису Вам баш сасвим јасни тригонометрија, логаритми, изводи и интеграли? Практикум из математике је прави курс за Вас! Математика је језик и логика физике, а физика језик и логика физичке хемије. Похађање овог курса ће Вам олакшати праћење свих осталих предмета у првој години студија.


Одржавање наставе у школској 2021/22. години:
Предавања и рачунске вежбе одржаваће се у online-режиму, путем MS Teams платформе, према распореду наставе.
Први термини предавања и вежби биће одржани 8. октобра, према распореду наставе.


Садржај предмета
Теоријска и практична настава
Програм се прилагођава се математичком предзнању бруцоша. Основу чине одабрана поглавља математике која се обрађују у гимназијама, а често се користе у физичкој хемији:

 • Линеарна функција, једначина и неједначина;
 • Степен и корен;
 • Комплексни бројеви – основе;
 • Квадратна функција, једначина и неједначина;
 • Експоненцијална функција, једначина и неједначина;
 • Логаритамска функција, једначина и неједначина;
 • Тригонометрија оштрог угла;
 • Тригонометрија ма ког угла;
 • Тригонометријска функција, једначина и неједначина;
 • Извод функције и његова примена за испитивање тока функција;
 • Парцијални извод;
 • Неодређени интеграл;
 • Одређени интеграл.

Уз сваку од области дају се и примери коришћења истих у физичкој хемији.

Бодовање

 • Активност на предавањима: 15 п.
 • Активност на вежбама: 15 п.
 • Писмени испит: 70 п. (или два положена наставна колоквијума: први 40 п, други 30 п.)

Литература

 • Скрипте које обезбеђује предметни наставник;
 • Ж. Ивановић, С. Огњановић, Математика 1-4 – Збиркe задатака и тестова за 1-4. разред гимназија и техничких школа, Kруг Београд, 2019;
 • В. Богославов – Збирке решених задатака из математике 1-4, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2019.


Одржавање наставе у школској 2020/21. години:

Предавања: online – презентације са снимљеним аудио садржајем;
Рачунске вежбе:  MS Teams