Obaveštenje

Studenti koji su zaraženi virusom COVID-19 ili su u samoizolaciji, treba da o tome obaveste prodekana za nastavu i dekana Fakulteta za fizičku hemiju putem elektronske pošte na adrese: ana@ffh.bg.ac.rs i gordana@ffh.bg.ac.rs

25.9.2020. – Preporuke MPNTR za prevenciju bolesti COVID-19

 

 

 

 

Naučna delatnost FFH

Naučna delatnost Fakulteta za fizičku hemiju obuhvata širok spektar disciplina, od čisto fundamentalinih do primenjenih. Arhiva radova Miloje Stojiljković – ARAMIS, sadrži naučne radove sa afilijacijom Fakulteta za fizičku hemiju objavljenih u periodu 1991-2021.

 

RSS FFH glasnik

 • Specijalni kurs – odbrana 23/06/2021
  Mast. fiz.-hem. Milica Vinić, braniće temu u okviru predmeta Specijalni kurs pod nazivom „Primena spektroskopije laserski indukovane plazme za određivanje sadržaja metala u ulju“, dana...
 • Izveštaj Komisije – Doktorska disertacija 17/06/2021
  Izveštaj Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije i doktorska disertacija kandidata Katarine LJ. Cvetanović pod naslovom „OPTIMIZACIJA MATERIJALA ZA POVEĆANJE EFIKASNOSTI SOLARNE ĆELIJE SENZIBILIZOVANE...
 • Specijalni kurs – odbrana 14/06/2021
  Mast. fiz.-hem. Stevan Andrić braniće temu u okviru predmeta Specijalni kurs pod nazivom „Sinteza i karakterizacija tečno eksfoliranog grafena za primenu u detekciji vlažnosti vazduha“...
 • Privredna Komora Srbije 11/06/2021
  Dopis fakultetimaPreuzmi Obrazac – podaci o kandidatimaPreuzmi
 • Izveštaj Komisije – Izbor u zvanje 10/06/2021
  Referat Komisije o prijavljenim kandidatima na konkurs za izbor jednog nastavnika na radno mesto nastavnik u visokom obrazovanju u zvanje nastavnik stranog (engleskog) jezika na...
 • Izveštaj Komisije – Izbor u zvanje 04/06/2021
  Izveštaj i rezime izveštaja Komisije o pregledu i oceni stručnog i naučnog rada i oceni ispunjenosti uslova za sticanje naučnog zvanja viši naučni saradnik kandidata...
 • Erasmus+ 02/06/2021
  Erasmus+Preuzmi
 • Izveštaj Komisije – Izbor u zvanje 01/06/2021
  Izveštaj Komisije za produženje ugovora o radu mast. fiz.-hem. Aleksandru Jovanoviću, asistentu Fakulteta za fizičku hemiju, u zvanje i na radno mesto asistent za naučnu...
 • Izveštaj Komsije – Naučno zvanje 01/06/2021
  Izveštaj i rezime izveštaja Komisije o pregledu i oceni stručnog i naučnog rada i oceni ispunjenosti uslova za sticanje naučnog zvanja viši naučni saradnik kandidata...
 • Izveštaj Komisije – Doktorska disertacija 28/05/2021
  Izveštaj Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije i doktorska disertacija kandidata mast. fiz.-hem. Miloša Ognjanovića pod naslovom „Razvijanje površinski modifikovanih nanočestica na bazi magentita...
 
 

FFH Tviter

2 days ago
Molekulska spektrohemija i Osnovi fotohemije | Studentska strana https://t.co/DrmiA2LU0W
3 days ago
Takmičenje-BASF Innovation Hub 2021 | Studentska strana https://t.co/Ug4yKOtkUE
4 days ago
Kriminalističko-forenzička obrada lica mesta i tragova | Studentska strana https://t.co/PMLepkdEYb
4 days ago
Nove fizičkohemijske metode | Studentska strana https://t.co/rqQlh1KL8K
7 days ago
Hemijska termodinamika | Studentska strana https://t.co/tHUikQ97sk
 

FFH Instagram