• Besplatna pripremna nastava za upis na FFH

  Besplatna pripremna nastava za upis na FFH

  UPIS 2024/2025. Besplatna pripremna nastava iz opšte i fizičke hemije za upis na Fakultet za fizičku hemiju (FFH) Prvi termin je 24. februar 2024. Nastavu...

  Detaljnije
 • L’Oreal UNESCO nagrade “Žene u nauci”

  L’Oreal UNESCO nagrade “Žene u nauci”

  Naša koleginica doc. dr Ana Dobrota je dobitnica L’Oreal UNESCO nagrade “Žene u nauci” za 2023. godinu. Ovom prilikom čestitamo Ani na ovoj prestižnoj nagradi...

  Detaljnije
 • Fakultet za fizičku hemiju

  Fakultet za fizičku hemiju

  Fizička hemija na Univerzitetu u Beogradu se predaje od 1903. godine. Delatnosti Fakulteta za fizičku hemiju danas su visoko obrazovanje i naučnoistraživački rad od posebnog...

  Detaljnije
 • Studentske laboratorije

  Studentske laboratorije

  Nastava fizičke hemije od početka, u skladu sa svojom fizionomijom, je sledila tendencije rastuće upotrebe elektronike u analizi hemijskog sastava i strukture. Da je to...

  Detaljnije
 • EPR laboratorija

  EPR laboratorija

  EPR laboratorija raspolaže najsavremenijim spektrometrom za elektronsku paramagnetnu rezonanciju (EPR) u regionu, opremljenim za in vitro i in vivo merenja. Moguće je snimati uzorke u...

  Detaljnije
 • Laboratorija za molekulsku spektroskopiju

  Laboratorija za molekulsku spektroskopiju

  Laboratorija za molekulsku spektroskopiju Fakulteta za fizičku hemiju raspolaže UV-VIS spektrofotometrom firme Thermo Scientific (model Evolution 220), FT-IR spektrofotometrom firme Thermo Nicolet (model Avatar 370)...

  Detaljnije
 

 

 

 

Naučna delatnost FFH

Naučna delatnost Fakulteta za fizičku hemiju obuhvata širok spektar disciplina, od čisto fundamentalnih do primenjenih. Arhiva radova Miloje Stojiljković – ARAMIS, sadrži naučne radove sa afilijacijom Fakulteta za fizičku hemiju objavljenih u periodu 1991-2022.

 

RSS FFH glasnik

 • Izveštaj Komisije – Doktoraska disertacija 29/01/2024
  Izveštaj Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije i doktorska disertacija kandidata mast. fiz.-hem. Ane Jocić pod naslovom „Sinteza ugljeničnih materijala izvedenih iz biomase i...
 • Izveštaj Komisije – Izbor u zvanje 29/01/2024
  Referat Komisije i sažetak referata Komisije o prijavljenim kandidatima na konkurs za izbor u zvanje i na radno mesto mesto jednog docenta za užu naučnu...
 • Doktorska disertacija – odbrana 19/01/2024
  Mast. fiz.-hem. Vladan Anićijević braniće doktorsku disertaciju pod nazivom „Uklanjanje organo-tiofosfatnih pesticida iz vode adsorpcijom na ugljenične kriogelove i materijale izvedene iz biomase i grafen-oksida“...
 • Specijalni kurs – odbrana 18/01/2024
  Mast. fiz.-hem. Jelica Džodić braniće temu u okviru predmeta Specijalni kurs pod nazivom„Spektroskopsko i kvantno-hemijsko ispitivanje interakcija odabranih psihodelika i benzodiazepina sa čestim puniocima: forenzički...
 • Izveštaj Komisje – izbor u zvanje 17/01/2024
  Referat Komisije o prijavljenim kandidatima na konkurs za izbor u zvanje i na radno mesto jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Fizička hemija...
 • Izveštaj Komisije – Izbor u zvanje 29/12/2023
  Izveštaj i rezime izveštaja Komisije o pregledu i oceni stručnog i naučnog rada i oceni ispunjenosti uslova za sticanje naučnog zvanja naučni saradnik kandidata dr Anke Jevremović, asistenta Fakulteta...
 • Izveštaj Komsije – Doktorska disertacija 28/12/2023
  Izveštaj Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije i doktorska disertacija kandidata mast. fiz.-hem. Dejane Jovanović pod naslovom „Adsorpciona, katalitička i antimikrobna svojstva kompozita srebro-volframofosfata...
 • Doktroska disertacija – odbrana 21/12/2023
  Mast. fiz.-hem. Ana Filipović braniće doktorsku disertaciju pod nazivom „Fotoredoks funkcionalizacija N–aril–tetrahidroizohinolina u mikrofluidnim reaktorima i ispitivanje interakcije dobijenih derivata sa enzimima acetilholinesterazom i butirilholinesterazom“...
 • Konkurs za posao 20/12/2023
  Poslovi-1071Preuzmi
 
 
 

L’Oreal UNESCO nagrade “Žene u nauci” – Ana Dobrota

 

Prof. dr Maja Milojević Rakić – intervju

 

FFH Instagram

1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
2 weeks ago