nauka_300x160

Научна делатност Факултета за физичку хемију обухвата широк спектар дисциплина, од чисто фундаменталиних до примењених. Поред научних области са дугом традицијом на Факултету, као што су радиохемија, електрохемија или спектрохемија, успешно се развијају и примењују модерне дисиплине, као нпр. нуклеарна магнетна резонанција, динамика нелинарних феномена, квантна и математичка хемија, биофизичка хемија, физичка хемија материјала, контрола и заштита животне средине итд. Истраживања се врше у сарадњи са реномираним групама из земље и света.


Архива научних радова са афилијацојом Факултета за физичку хемију

>> Претрага архиве (1991-2019)

>> Одабрани научни радови

>> Најновији научни радови