Физичка хемија на Универзитету у Београду се предаје од 1903. године. Делатности Факултета за физичку хемију данас су високо образовање и научноистраживачки рад од посебног значаја за Републику Србију, а који су усклађени са међународним, посебно европским образовним и научним простором. Основна делатност Факултета се обавља у складу са законима о високом образовању и о научноистраживачком раду, као и са статутима Универзитета у Београду и Факултета.

Знања и дипломе које се стичу на Факултету за физичку хемију омогућавају студентима рад и напредовање у различитим областима физичке хемије и наукама са којима се физичка хемија граничи. Факултет је матичан за физичку хемију и уже области: спектрохемију, електрохемију, нуклеарну хемију и радиохемију, хемијску кинетику, хемијску термодинамику, квантну хемију, биофизичку хемију и динамику неравнотежних процеса, физичку хемију материјала и физичку хемију у контроли и заштити животне средине.

На факултету се стичу дипломе:

  • Дипломирани физикохемичар
  • Мастер физикохемичар
  • Доктор наука-физичкохемијске науке
  • Специјалиста струковних студије – форензика

До сада је на факултету дипломирало преко 1300 студената. Од тог броја њих око 200 је докторирало, а специјалистичке и магистарске студије је завршило преко 300 дипломираних физикохемичара.


Подсећање и кратки осврт на датум оснивања Факултета за физичку хемију

Године 1947. Филозофски факултет Универзитета у Београду (УБ) се раздвојио на Филозофски факултет и Природно-математички факултет (ПМФ). ПМФ је имао 10 наставних група, од којих је четврта по редоследу била наставна група Физичке хемије. ПМФ је обављао своју наставну делатност кроз Катедре наставних група и Заводе, касније Институте као њихове административне јединице. 1971. године ПМФ је трансформисан у Сложену организацију удруженог рада (СОУР) која је садржала пет ООУР-а. Један од њих је био ООУР Одсек за хемијске и физичкохемијске науке. У његов састав су ушла два института, Хемијски институт и Институт за физичку хемију (настао из предходног Физичкохемијског завода), као две посебне организационе јединице. У сваком институту је од постојеће једне катедре као основне наставне јединице, основано пет нових. 20. априла 1988. године, радни људи Института за физичку хемију су одржали референдум за издвајање из ООУР-а Одсек за хемијске и физичкохемијске науке. Тако је након процедуре од две године, 16. маја 1990. основан ООУР Факултет за физичку хемију. У октобру исте године долази до значајне реорганизације ПМФ-а. Тада од шест ООУР-а настају Математички, Физички и Хемијски факултети, Факулет за физичку хемију (ФФХ), као и Биолошки и Географски факултети. Сваки од њих, улази у састав Универзитета у Београду као самостална организација. У овом статусу се ФФХ налази и данас, 32 године од оснивања.

Текст припремила Љиљана Колар-Анић

 

Share This