Физичка хемија на Универзитету у Београду се предаје од 1903. године. Делатности Факултета за физичку хемију данас су високо образовање и научноистраживачки рад од посебног значаја за Републику Србију, а који су усклађени са међународним, посебно европским образовним и научним простором. Основна делатност Факултета се обавља у складу са законима о високом образовању и о научноистраживачком раду, као и са статутима Универзитета у Београду и Факултета.

Знања и дипломе које се стичу на Факултету за физичку хемију омогућавају студентима рад и напредовање у различитим областима физичке хемије и наукама са којима се физичка хемија граничи. Факултет је матичан за физичку хемију и уже области: спектрохемију, електрохемију, нуклеарну хемију и радиохемију, хемијску кинетику, хемијску термодинамику, квантну хемију, биофизичку хемију и динамику неравнотежних процеса, физичку хемију материјала и физичку хемију у контроли и заштити животне средине.

На факултету се стичу дипломе:

  • Дипломирани физикохемичар
  • Мастер физикохемичар
  • Доктор наука-физичкохемијске науке
  • Специјалиста струковних студије – форензика

До сада је на факултету дипломирало преко 1300 студената. Од тог броја њих око 200 је докторирало, а специјалистичке и магистарске студије је завршило преко 300 дипломираних физикохемичара.

 

Share This