др Милош Мојовић
ванредни професор
Curriculum Vitae
Табела наставника

ПРЕДМЕТИ:

 • Практикум из коришћења рачунара (ФФХ)
 • Примена рачунара у физичкој хемији (ФФХ)
 • Биофизичка хемија 2 (ФФХ)
 • Биофизичка хемија и динамика неравнотежних процеса (ФФХ)
 • Методе и методологија физичкохемијских истраживања – учесник (ФФХ)
 • Транспорт кроз мембране (ФФХ)
 • Физичкохемијске методе у биомедицини (ФФХ)
 • Радијациона хемија и дозиметрија (ФФХ)
 • Физичкохемјске основе биофизике (Универзитет у Београду)
 • Моделирање биофизичких процеса и појава (Универзитет у Београду)
 • Примењена хемија (ФПУ)

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ: