Logo
english

Fakultet je školske 2006/2007. godine započeo sa primenom studijskih programa koji su prilagođeni Bolonjskoj deklaraciji i studijama u zemljama EU. Zemlje potpisnice deklaracije, pa i naša zemlja, na taj način omogućavaju svojim svršenim studentima priznavanje diploma u svim zemljama Unije i mobilnost tokom studija i posle njih.

Prijem dokumenata u trećem upisnom roku na osnovnim akademskim studijama vršiće se 21.09. i 22.09.2016. od 9 do 15 časova u Službi za studentska pitanja Fakulteta. Polaganje prijemnog iz Hemije održaće se 23.09.2016. od 10 časova, soba 144a.

Svečani prijem studenata prve godine će se održati u ponedeljak, 3. oktobra 2016. godine od 12 časova u Amfiteatru fakulteta za fizičku hemiju.

Konkurs za upis studenata na doktorske akademske studije u školskoj 2016/2017 je objavljen.

Opšti uslovi konkursa mogu se naći ovde. Podaci o konkursu za upis na doktorske akademske studije na Fakultetu za fizičku hemiju mogu se naći u sekciji Upis. Prijavljivanje kandidata u prvom upisnom roku vršiće se od 15.09.2016. do 05.10.2016.

Fakultet za fizičku hemiju, u saradnji sa Institutom za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo i Biološkim fakultetom, organizuje Naučnu kombi-naciju. O samom projektu i kako se prijaviti, pročitajte ovde..

Slika banera

Društvo fizikohemičara Srbije u saradnji sa Fakultetom za fizičku hemiju i drugim institucijama organizuje

13th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry

Physical Chemistry 2016

September 26 - 30, Belgrade

Fakultet za fizičku hemiju u saradnji sa KTH Royal Institute of Technology. Strocholm, Švedska i Društvom fizikohemičara Srbije organizuje

2nd International Meeting

on Materials Science for Energy Related Application

September 29 - 30, Belgrade

Slika profesorke

Tijana Rajh

PhD Faculty od Physical Chemistry University of Belgrade.

Deputy Director

center for Nanoscience Materials. Argonne National Laboratory Chicago, USA.

odrzaće u utorak 27.09.2016. predavanje manipulating the interface between Nanoparticles and Living Systems

informator ffhnet mapa sajta webmail linkovi festivali izdavaštvo
eduroam elektronska citaonica 110 godina
forenzika kobson tempus
razvoj karijere

© 2014 Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju