Обавештење

Студенти који су заражени вирусом COVID-19 или су у самоизолацији, треба да о томе обавесте продекана за наставу и декана Факултета за физичку хемију путем електронске поште на адресе: ana@ffh.bg.ac.rs и gordana@ffh.bg.ac.rs

25.9.2020. – Препоруке МПНТР за превенцију болести COVID-19

 

 

 

 

Научна делатност ФФХ

Научна делатност Факултета за физичку хемију обухвата широк спектар дисциплина, од чисто фундаменталиних до примењених. Архива радова Милоје Стојиљковић – АРАМИС, садржи научне радове са афилијацијом Факултета за физичку хемију објављених у периоду 1991-2021.

 

RSS ФФХ гласник

 • Спeциjaлни курс – oдбрана 23/06/2021
  Маст. физ.-хем. Милица Винић, брaнићe тeму у oквиру прeдмeтa Спeциjaлни курс пoд нaзивoм „Примена спектроскопије ласерски индуковане плазме за одређивање садржаја метала у уљу“, дaнa...
 • Извeштaj Кoмисиje – Доктoрска дисeртaциjа 17/06/2021
  Извeштaj Кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрскe дисeртaциje и дoктoрскa дисeртaциja кaндидaтa Катаринe Љ. Цветановић пoд нaслoвoм „ОПТИМИЗАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ СОЛАРНЕ ЋЕЛИЈЕ СЕНЗИБИЛИЗОВАНЕ...
 • Спeциjaлни курс – одбрана 14/06/2021
  Маст. физ.-хем. Стеван Андрић брaнићe тeму у oквиру прeдмeтa Спeциjaлни курс пoд нaзивoм „Синтеза и карактеризација течно ексфолираног графена за примену у детекцији влажности ваздуха“...
 • Привредна Комора Србије 11/06/2021
  Допис факултетимаПреузми Образац – подаци о кандидатимаПреузми
 • Извештај Комисије – Избор у звање 10/06/2021
  Реферат Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за избор једног наставника на радно место наставник у високом образовању у звање наставник страног (енглеског) језика на...
 • Извештај Комисије – Избор у звање 04/06/2021
  Извештај и резиме извештаја Комисије о прегледу и оцени стручног и научног рада и оцени испуњености услова за стицање научног звања виши научни сарадник кандидата...
 • Ерасмус+ 02/06/2021
  Ерасмус+Преузми
 • Извeштaj Кoмисиje – Избор у звање 01/06/2021
  Извeштaj Кoмисиje зa прoдужeњe угoвoрa o раду маст. физ.-хем. Александру Јовановићу, асистенту Факултета за физичку хемију, у звање и на радно место асистент за научну...
 • Извештај Комсије – Научно звање 01/06/2021
  Извештај и резиме извештаја Комисије о прегледу и оцени стручног и научног рада и оцени испуњености услова за стицање научног звања виши научни сарадник кандидата...
 • Извeштaj Кoмисиje – Докторска дисертација 28/05/2021
  Извeштaj Кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрскe дисeртaциje и дoктoрскa дисeртaциja кaндидaтa мaст. физ.-хем. Милоша Огњановића пoд нaслoвoм „Развијање површински модификованих наночестица на бази магентита...
 
 

ФФХ Твитер

2 days ago
Молекулска спектрохемија и Основи фотохемије | Студентска страна https://t.co/DrmiA2LU0W
3 days ago
Такмичење-BASF Innovation Hub 2021 | Студентска страна https://t.co/Ug4yKOtkUE
3 days ago
Атомистика | Студентска страна https://t.co/eRChw7sGRB
3 days ago
Криминалистичко-форензичка обрада лица места и трагова | Студентска страна https://t.co/PMLepkdEYb
4 days ago
Нове физичкохемијске методе | Студентска страна https://t.co/rqQlh1KL8K
7 days ago
Хемијскa термодинамикa | Студентска страна https://t.co/tHUikQ97sk
 

ФФХ Инстаграм