• Бруцоши 2020/2021.

  Бруцоши 2020/2021.

  Драги бруцоши, Добро дошли на Факултет за физичку хемију! Молимо вас да редовно пратите обавештења на сајту ФФХ и проверавате своје студентске е-маил адресе. Настава...

  Детаљније
 • Обавештења у вези епидемијом COVID-19

  Обавештења у вези епидемијом COVID-19

  Важни линкови:  Од 01.04.2020. тест самопроцене на КОВИД-19 Актуелне информације у Републици Србији у вези са КОРОНА ВИРУСОМ COVID-19 Статистика КОВИД-19 у Србији Актуелне информације...

  Детаљније
 • ФФХ гласник – научне вести

  ФФХ гласник – научне вести

  Детаљније
 • Факултет за физичку хемију

  Факултет за физичку хемију

  Физичка хемија на Универзитету у Београду се предаје од 1903. године. Делатности Факултета за физичку хемију данас су високо образовање и научноистраживачки рад од посебног...

  Детаљније
 • Студентске лабораторије

  Студентске лабораторије

  Настава физичке хемије од почетка, у складу са својом физиономијом, је следила тенденције растуће употребе електронике у анализи хемијског састава и структуре. Да је то...

  Детаљније
 • ЕПР лабораторија

  ЕПР лабораторија

  ЕПР лабораторија располаже најсавременијим спектрометром за електронску парамагнетну резонанцију (ЕПР) у региону, опремљеним за in vitro и in vivo мерења. Могуће је снимати узорке у...

  Детаљније
 • Лабораторија за молекулску спектроскопију

  Лабораторија за молекулску спектроскопију

  Лабораторија за молекулску спектроскопију Факултета за физичку хемију располаже UV-VIS спектрофотометром фирме Thermo Scientific (модел Evolution 220), FT-IR спектрофотометром фирме Thermo Nicolet (модел Avatar 370)...

  Детаљније
 

Обавештење

25.9.2020. – Препоруке МПНТР за превенцију болести COVID-19

У складу са одлуком Скупштине Републике Србије о укидању ванредног стања од 06.05.2020. године, као и на основу одлуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР) бр. 243/2020/06 од 05.05.2020. године, Факултет за физичку хемију (ФФХ) наставља са радом запослених и студената у просторијама Факултета почев од 15.05.2020. године (одлука декана ФФХ бр. 323 од 07.05.2020. године), уз поштовање обавезних превентивних мера током трајања епидемије KОВИД-19 у Републици Србији.

На основу препоруке Института за јавно здравље др Милан Јовановић Батут за превенцију болести КOВИД-19 на факултетима и у студентским домовима у оквиру поступног ублажавања мера везаних за спречавање ширења болести КОВИД-19 по окончању ванредног стања (Прилог дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 612-00-00503/2020-06 од 11.05.2020. године), на Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду од 15.05.2020. године спроводи се Процедура која дефинише начин рада запослених и студената у пословном простору Факултета у згради на Студентском тргу 12-16 у условима епидемије КОВИД-19.

Молимо студенте да редовно прате обавештења на главној страници и студентској страници веб-сајта ФФХ.

Управа Факултета

 

 

 

 

Настава на даљину

Настава на даљину

На овој страници налазе се сва предавања на ФФХ, која су одржана од почетка увођења ванредног стања. За сва додатна питања и литературу, обратите се е-поштом предметном наставнику.

 

RSS ФФХ гласник

 • Асистент едитор – МДПИ 25/09/2020
 • Специјалистички рад – одбрана 25/09/2020
  Дипломирани биолог заштите животне средине Немање Арсеновића браниће специјалистички рад под називом “Форензичка анализа трагова крви “ дана 29.09.2020. године са почетком у 11:30 часова...
 • Специјалистички рад – одбрана 25/09/2020
  Дипломирани биолог Јелена Миленковић браниће специјалистички рад под називом “Примена физичкохемијских метода у анализи биолошких трагова људског порекла“ дана 29.09.2020. године са почетком у 11:00...
 • Мастер рад – одбрана 25/09/2020
  Дипл. физ.-хeм. Милош Јанковић брaнићe мaстeр рaд пoд нaзивoм „Антимикробна активност хибридних материјала на бази сребра“, дaнa 30.09.2019. гoдинe, сa пoчeткoм у 12.00 чaсoвa, у...
 • Мастер рад – одбрана 25/09/2020
  Дипл. физ.-хeм. Ана Станојковић брaнићe мaстeр рaд пoд нaзивoм „Оптимизација хетерогеног Фентоновог система за каталитичко разлагање пестицида“, дaнa 30.09.2019. гoдинe, сa пoчeткoм у 10.00 чaсoвa,...
 • Мастер рад – одбрана 25/09/2020
  Дипл. физ.-хeм. Милица Првуловић брaнићe мaстeр рaд пoд нaзивoм „Прегледна анализа акумулације радионуклида у биљном и животињском свету Јапана након акцидента у нуклеарној централи Фукушима...
 • Мастер рад – одбрана 25/09/2020
  Дипл. физ.-хeм. Андријана Павловићбрaнићe мaстeр рaд пoд нaзивoм „Липидна пероксидација и cis-trans изомеризација Дипалмитоилфосфатидилхолин (DPPC)/ Палмитоилолеоилфосфатидилхолин (POPC)/ Холестерол липозома “, дaнa 30.09.2019. гoдинe, сa пoчeткoм...
 • Докторски рад – одбрана 24/09/2020
  Maст. физ.-хeм. Марко Митић брaнићe дoктoрску дисeртaциjу пoд нaзивoм „Проучавање Ренер-Телеровог ефекта у вишеатомским линеарним молекулима применом варијационе методе“, дaнa 30.09.2020. гoдинe сa пoчeткoм у...
 • Мастер рад – одбрана 24/09/2020
  Дипл. физ.-хeм. Марко Јовановић брaнићe мaстeр рaд пoд нaзивoм „Анализа земљишта спектроскопијом ласерски индуковане плазме – израчунавање кривих раста за спектралну емисију атома и јона...
 • Мастер рад – одбрана 24/09/2020
  Дипл. физ.-хeм. Катарина Миљковић брaнићe мaстeр рaд пoд нaзивoм „LIBS техника за анализу угљева – равнотежни састав плазме и температурска расподела емисије аналита“ дaнa 29.09.2020....
 

ФФХ Инстаграм

4 weeks ago
2 months ago
2 months ago
2 months ago
2 months ago
2 months ago
 
 

Научна делатност ФФХ

Научна делатност Факултета за физичку хемију обухвата широк спектар дисциплина, од чисто фундаменталиних до примењених. Архива радова Милоје Стојиљковић – АРАМИС, садржи научне радове са афилијацијом Факултета за физичку хемију објављених у периоду 1991-2020.

 
 

ФФХ Твитер

2 days ago
Распоред наставе | Студентска страна https://t.co/pCrKHOaioG
2 days ago
Конкурс за помоћног едитора-MDPI | Студентска страна https://t.co/6UfGDOSxla
2 days ago
Упис на више године ОАС | Студентска страна https://t.co/1hFIrY6zmH
3 days ago
Хемијска термодинамика | Студентска страна https://t.co/1PvJt79Hrs
3 days ago
Јесењи семестар-MS Teams апликација | Студентска страна https://t.co/fYoau5YE7r
3 days ago
Атомистика | Студентска страна https://t.co/O3XyLu8EEu