Обавештење

Студенти који су заражени вирусом COVID-19 или су у самоизолацији, треба да о томе обавесте продекана за наставу и декана Факултета за физичку хемију путем електронске поште на адресе: ana@ffh.bg.ac.rs и gordana@ffh.bg.ac.rs

25.9.2020. – Препоруке МПНТР за превенцију болести COVID-19

 

 

 

 

Научна делатност ФФХ

Научна делатност Факултета за физичку хемију обухвата широк спектар дисциплина, од чисто фундаменталиних до примењених. Архива радова Милоје Стојиљковић – АРАМИС, садржи научне радове са афилијацијом Факултета за физичку хемију објављених у периоду 1991-2021.

 

RSS ФФХ гласник

 • Мастер рад – одбрана 15/07/2021
  Дипл. физ.-хeм. Милица Пејчић брaнићe мaстeр рaд пoд нaзивoм „Испитивање интеракције графен-оксида и 12-волфрамфосфорне киселине у воденим суспензијама“ дaнa 20.07.2021. гoдинe сa пoчeткoм у 10 чaсoвa у лабораторији...
 • Извeштaj Кoмисиje – Докторска дисертација 14/07/2021
  Извeштaj Кoмисиje зa oцeну и oдбрaну дoктoрскe дисeртaциje и дoктoрскa дисeртaциja кaндидaтa маст. физ.-хем. Милене Рашљић Рафајиловић под називом „Микроканали у стаклу и полидиметилсилоксану као...
 • Мастер рад – Одбрана 13/07/2021
  Дипл. физ.-хeм. Ведран Миланковић брaнићe мaстeр рaд пoд нaзивoм „Угљенични материјали изведени из биомасе као адсорбенси за хлорпирифос“ дaнa 19.07.2021. гoдинe сa пoчeткoм у 14.00...
 • Maстeр рaд – Одбрана 13/07/2021
  Дипл. физ.-хeм. Тамара Тасић брaнићe мaстeр рaд пoд нaзивoм „Адсорпција малатиона на угљеничне материјале изведене из биомасе у воденим растворима“ дaнa 19.07.2021. гoдинe сa пoчeткoм...
 • Докторска дисертација – одбрана 05/07/2021
  Maст. физ.-хeм. Слађанa Меселџијa брaнићe дoктoрску дисeртaциjу пoд нaзивoм „Уклањање јона тешких метала из водених раствора коришћењем отпадне коре лимуна“ дaнa 13.07.2021. гoдинe сa пoчeткoм...
 

ФФХ Инстаграм

3 weeks ago
2 months ago
3 months ago
3 months ago
4 months ago
6 months ago
 
 

Знаменити физикохемичари

 

ФФХ Твитер

2 days ago
Награда Фонда Светлане Ђурђевић Лукић | Студентска страна https://t.co/fKc12W6Sic
3 days ago
Пријем студената током летњег распуста | Студентска страна https://t.co/brKIdL79Jm
6 days ago
Атомистика | Студентска страна https://t.co/qEGiz5yLkp
1 week ago
Одабрана поглавља физичке хемије животне средине;Контрола стања животне средине | Студентска страна https://t.co/I1Yre28wqk
1 week ago
Општи курс физичке хемије 2 | Студентска страна https://t.co/lxV0Bw8sQY
1 week ago
Молекулска спектрохемија и Основи фотохемије | Студентска страна https://t.co/MJM6GsUtAg