Logo
english

Fakultet je školske 2006/2007. godine započeo sa primenom studijskih programa koji su prilagođeni Bolonjskoj deklaraciji i studijama u zemljama EU. Zemlje potpisnice deklaracije, pa i naša zemlja, na taj način omogućavaju svojim svršenim studentima priznavanje diploma u svim zemljama Unije i mobilnost tokom studija i posle njih.

Dr Slavko Mentus, profesor Fakulteta za fizičku hemiju u penziji i dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti, izabran je za redovnog člana SANU na izborima održanim 4.11.2015. godine. Više o izboru možete pročitati ovde.

informator ffhnet mapa sajta webmail linkovi festivali izdavaštvo
eduroam elektronska citaonica 110 godina
forenzika kobson tempus
razvoj karijere

© 2014 Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju