Logo
english

Fakultet je školske 2006/2007. godine započeo sa primenom studijskih programa koji su prilagođeni Bolonjskoj deklaraciji i studijama u zemljama EU. Zemlje potpisnice deklaracije, pa i naša zemlja, na taj način omogućavaju svojim svršenim studentima priznavanje diploma u svim zemljama Unije i mobilnost tokom studija i posle njih.

Konkurs za upis studenata na master, doktorske i specijalističke strukovne studije - forenzika u školskoj 2014/2015, objavljen je u sekciji Upis

Dodatni upis na master i dotorske akademske studije:
Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na konkurs za upis na master i doktorske akademske studije u školskoj 2014/15. godini do 29. oktobra 2014. godine.

informator ffhnet mapa sajta webmail linkovi festivali izdavaštvo
eduroam elektronska citaonica 110 godina
forenzika kobson tempus

© 2014 Univerzitet u Beogradu - Fakultet za fizičku hemiju