Predlog ocena iz predmeta Uvod u strukturu materije možete naći ovde.
Studenti koji žele da upišu ocenu, ispit moraju prijaviti u FIS, i doneti indeks (nije obavezno lično) na ispit 6.2.2021. između 9 i 13 časova.
Studenti koji nisu dobili ocene ili nisu zadovoljni ocenom, ispit mogu polagati u ispitnim rokovima, pri čemu se tada ceo ispit polaže usmeno. Molim zainteresovane studente koji će polagati ceo ispit 6.2.2021 da se prijave u aplikaciji Teams.Prvi kolokvijum iz Uvoda u strukturu materije biće održan u petak 25.12. od 14 časova.
Molim sve studente koji žele izaći da napišu svoje ime, prezime i broj indeksa kao odgovor na poruku na Ms teams-u. To je jako važno kako bismo napravili dobar raspored polaganja.

Vežbe online

Studenti koji slušaju Uvod u strukuturu materije ipak su ručno ubačeni u MS Team. Ukoliko sam nekog izostavio, molim da se javi na mejl milanm@ffh.bg.ac.rs
U sredu od 16 časova počinjemo sa vežbama.