Обавештења


Белешке са вежби

21.10.2021.
14.10.2021.


Први наставни колоквијум

Области које су обухваћене првим наставним колоквијумом су:

 • Термодинамика,
 • Ансамбли
 • Максвелова расподела брзина и молекулски судари;

Други наставни колоквијум

Области које су обухваћене другим наставним колоквијумом су:

 • Примена квантних статистика на идеалне гасове,
 • Примена Болцманове статистике на атомске и молекулске гасове,
 • Константа равнотеже хемијских реакција идеалних гасова,
 • Топлотне особине чврстих тела и адсорпција гасова;


Настава на даљину

Током периода одржавања наставе на даљину вежбе ће бити организоване за све студенте који прате предмет путем Skype линка: https://join.skype.com/N7mbhcEemcalРасподела бодова на предмету за школску 2021/2022. годину:

 • Наставни колоквијуми: 2x15p
 • Извештаји рачунарских вежби: 10p
 • Испит: 60p
 • Додатни колоквијум из рачунарских метода: +5p

Предиспитне обавезе и испит нису међусобно условљене, осим поена који се односе на додатни колоквијум из рачунарских метода који се може полагати само уколико су сви извештаји за вежбе послати и оцењени. Све предиспитне обавезе се поништавају након почетка наредне школске године. Код полагања колоквијума се рачунају бодови освојени приликом последњег полагања.Предметни наставник:
др Михајло Етински, ванредни професор (каб. 371, е-mail: etinski@ffh.bg.ac.rs)

Предметни асистент:
Бранислав Миловановић, асистент (каб. 371, е-mail: branislavm@ffh.bg.ac.rs)“Nothing is more practical than a good theory”
-Ludwig Boltzmann