Коначан број бодова са предиспитних обавеза можете погледати овде.


Распоред предстојећих вежби и колоквијума:

 • 25.12.2020. од 18h – рачунарска вежба бр. 1Вероватноћа и увод у Монте Карло методу (рок за слање извештаја до 8.1.2021., до краја дана) – податке за вежбу можете преузети овде.
 • 11.1.2021. од 16h – рачунарска вежба бр. 2Једначина стања аргона симулирана Монте-Карло методом (рок за слање извештаја до 18.1.2021., до краја дана) – податке за вежбу можете преузети овде.
 • 12.1.2021. од 18h – Други наставни колоквијум.
 • 15.1.2021. од 10h – Поправни колоквијум – студент бира наставни колоквијум који жели да поправља.
 • 15.1.2021. од 18h – рачунарска вежба бр. 3Молекулска динамика аргона у микроканонском ансамблу (рок за слање извештаја до 24.1.2021., до краја дана) – податке за вежбу можете преузети овде.
 • 18.1.2021. од 16h – додатни термин за израду рачунарских вежби (рок за слање извештаја до 24.1.2021., до краја дана)
 • 22.1.2021. од 10h – Наставни колоквијум (цело градиво).
 • 22.1.2021. од 12h – Додатни колоквијум из рачунарских метода.

Распоред је подложан променама. Евентуалне промене ће благовремено бити истакнуте овде, на страници предмета.


Резултати колоквијума

Резултате додатног колоквијума одржаног 22.1.2021. можете погледати овде.

Резултате наставног колоквијума одржаног 22.1.2021. можете погледати овде.

Резултате поправног колоквијума одржаног 15.1.2021. можете погледати овде.

Резултате другог наставног колоквијума одржаног 12.1.2021. можете погледати овде.

Резултате првог наставног колоквијума одржаног 18.12.2020. можете погледати овде.


Други наставни колоквијум

Области које су обухваћене другим наставним колоквијумом су:

 • Примена квантних статистика на идеалне гасове,
 • Примена Болцманове статистике на атомске и молекулске гасове,
 • Константа равнотеже хемијских реакција идеалних гасова,
 • Топлотне особине чврстих тела и адсорпција гасова;

Пример другог наставног колоквијума можете видети овде.

Први наставни колоквијум

Области које су обухваћене првим наставним колоквијумом су:

 • Термодинамика,
 • Ансамбли
 • Максвелова расподела брзина и молекулски судари;

Пример првог наставног колоквијума можете видети овде.


Белешке са вежби


Настава на даљину

Током периода одржавања наставе на даљину вежбе ће бити организоване за све студенте који прате предмет путем Skype линка: https://join.skype.com/dxwFP2Yvr8WyРасподела бодова на предмету за школску 2020/2021. годину:

 • Наставни колоквијуми: 2x15p
 • Извештаји рачунарских вежби: 10p
 • Испит: 60p
 • Додатни колоквијум из рачунарских метода: +5p

Предиспитне обавезе и испит нису међусобно условљене, осим поена који се односе на додатни колоквијум из рачунарских метода који се може полагати само уколико су сви извештаји за вежбе послати и оцењени. Све предиспитне обавезе се поништавају након почетка наредне школске године. Код полагања колоквијума се рачунају бодови освојени приликом последњег полагања.


Расподелу студената по групама за вежбе можете погледати овде.
Због тренутне епидемиолошке ситуације групе није могуће мењати без претходне сагласности предметног асистента. Групе је једино могуће мењати уколико се два студента замене тако да број студената по групама остане исти. Уколико неко од студената није распоређен у групу неопходно је да се јави предметном асистенту.Предметни наставник:
др Михајло Етински, ванредни професор (каб. 371, е-mail: etinski@ffh.bg.ac.rs)

Предметни асистент:
Бранислав Миловановић, асистент (каб. 371, е-mail: branislavm@ffh.bg.ac.rs)“Nothing is more practical than a good theory”
-Ludwig Boltzmann