borivoj-adnadjevic
др Боривој Аднађевић, редовни професор
Е-пошта: bora@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-871
Кабинет: 265

Детаљније

ПРЕДМЕТИ:

 • Kолоиди
 • Физичка хемија чврстог стања
 • Физичка хемија колоида и граничних фаза

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:др Слободан Р. Анић, ванредни професор

ПРЕДАВАО ЈЕ:

 • Физичку хемију I студентима Хемијског факултета (смерови дипломирани хемичар и професор хемије)
 • Експерименталне методе нелинеарних процеса (смер Динамика нелинеарних процеса)
 • Физичкохемијске микро и субмикро анализе (смер Физичка хемија у криминалистици) студентима постдипломских студија Факултета за физичку хемију


др Јелисавета Баранац, редовни професор

НАУЧНА ОБЛАСТ:

Молекулска спектроскопија кондензованих система и Фотохемија

ПРЕДАВАЛА ЈЕ:

 • Молекулску спектрохемију
 • Фотохемију

др Горан Бачић, редовни професор

НАУЧНА ОБЛАСТ: 

Биофизичка хемија

ПРЕДАВАО ЈЕ:

 • Биофизичку хемију
 • Физичку хемију флуида
 • Физичкохемијске методе у биомедицини
 • Радијациону биологију


др Драган Веселиновић, редовни професор

НАУЧНА ОБЛАСТ: 

Физичка хемија комплексних једињења

ПРЕДАВАО ЈЕ:

 • Физичку хемију
 • Физичку хемију комплексних једињења
 • Физичку хемију у заштити животне средине
 • Општу физичку хемију (касније Хемију ) студентима физике
 • Општу и физичку хемију студентима молекуларне биологије


др Владимир Вукановић, редовни професор
Отишао је у пензију на Rochester Institute of Technology, Rochester

НАУЧНА ОБЛАСТ:

Физичка хемија плазме и атомска спектрохемија

ПРЕДАВАО ЈЕ:

 • Атомистику
 • Физичку хемију плазме
 • Физичку хемију студентима хемије

nikola-vukelic
др Никола С. Вукелић, редовни професор
Е-пошта: nikolav@ffh.bg.ac.rs
Телефони: 011/3282-536, 011/3336-693
Кабинет: 257

Детаљније

ПРЕДМЕТИ:

 • Практикум из математике за физикохемичаре
 • Математичке методе у физичкој хемији
 • Физичкохемијски процеси и трансформације у животној средини
 • Одабрана поглавља физичке хемије заштите животне средине

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:

ДОПУНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:др Душан Р. Вучелић, редовни професор

НАУЧНА ОБЛАСТ:

 • Физичка хемија чврстог стања
 • Молекуларна биофизика
 • Биофизичка хемија

ПРЕДАВАО ЈЕ:

 • Физичку хемију чврстог стања
 • Биофизичку хемију
 • Молекуларну биофизику студентима Молекуларне биологије и Центра за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду

Детаљније

Монографија “Зборник посвећен проф. др Душану Вучелићу”, Београд, 2003.др Видосава Георгијевић, доцент

НАУЧНА ОБЛАСТ:

Физичка хемија плазме и настава физичке хемије

ПРЕДАВАЛА ЈЕ:

 • Методику наставе физичке хемије

vera-dondur
др Вера Дондур, редовни професор
Е-пошта: edondur@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3282-394, 011/3336-691
Кабинет: 362

НАУЧНА ОБЛАСТ:

Колоиди, Хемијска кинетика, Катализа, Реакциона динамика

ПРЕДАВАЛА ЈЕ:

 • Колоиде
 • Хемијску кинетику
 • Катализу
 • Реакциону динамику

Детаљниједр Наталија Икономов, ванредни професор

НАУЧНА ОБЛАСТ:

Масена спектроскопија, Физичка хемија плазме и изотопска измена

ПРЕДАВАЛА ЈЕ:

 • Физичку хемију студентима хемије


др Милорад Јеремић, редовни професор

ПРЕДАВАО ЈЕ:

 • Физичку хемију макромолекула
 • Физичку хемију II студентима хемије


др Анкица Јовановић, редовни професор

Детаљније

НАУЧНА ОБЛАСТ:

Молекулска спектроскопија и физичка хемија комплексних једињења

ПРЕДАВАЛА ЈЕ:

 • Атомистику
 • Атомску спектрохемију
 • Спектре и структуре
 • Физичку хемију комплексних једињења
 • Хемију студентима физике

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:


др Ружица Коњевић, ванредни професор

НАУЧНА ОБЛАСТ: 

Ласери, њихова примена и дијагностика нискотемпературске плазме

ПРЕДАВАЛА ЈЕ:

 • Физичку хемију студентима биохемије


др Љиљана З. Колар-Анић, редовни професор и професор емеритус

ПРЕДАВАЛА ЈЕ:

 • Статистичку термодинамику
 • Динамику нелинеарних процеса (Неравнотежни процеси)


др Славко Ментус, редовни члан САНУ, редовни професор

НАУЧНА ОБЛАСТ:

Електрохемија

ПРЕДАВАО ЈЕ:

 • Електрохемију
 • Физичку хемију чврстих електролита
 • Електрохемијску кинетику


др Шћепан Миљанић, редовни професор

НАУЧНА ОБЛАСТ: 

Ласерска хемија, посебно ласерска хемија изотопа, изотопски ефекти, сепарација изотопа, тешка вода, тритијум.

ПРЕДАВАО ЈЕ:

 • Радиохемију и нуклеарну хемију


др Драгица Минић, редовни професор и научни саветник
Curriculum Vitae

ПРЕДАВАЛА ЈЕ:

 • Примењену електрохемију
 • Увод у лабораторијски рад


др Убавка Миоч, редовни професор

ПРЕДАВАЛА ЈЕ:

 • Физичкохемијску анализу
 • Примењену спектрохемију студентима хемије


др Надежда Петрановић, редовни професор

НАУЧНА ОБЛАСТ:

Хемија површина и динамика процеса у вишефазним системима

ПРЕДАВАЛА ЈЕ:

 • Хемијску термодинамику
 • Физичку хемију материјала


др Чедомир Н. Раденовић, редовни професор и научни саветник

НАУЧНА ОБЛАСТ:

 • Физичка хемија живих система (главна)
 • Физичка хемија за студенте технологије, хемијско и фармацеутско усмерење (по потреби)

ПРЕДАВАО ЈЕ:

 • Биофизичку хемију студентима Факултета за физичку хемију од почетка увођења наставе по овом предмету до пензионисања 2002. године.
 • Биофизику редовним студентима Центра за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду, а на волонтерској основи студентима Факултета за физичку хемију, Факултета за физику, Факултета за хемију и Факултета за биологију, почев од 1969. до пензионисања 2002. године.
 • Физичку хемију студентима Технолошког факултета у Лесковцу.

Напомена: Детаљније биографско радне податке о мени могу се наћи у изворима:др Јелена Радић-Перић, редовни професор

ПРЕДАВАЛА ЈЕ:

 • Атомистику
 • Физичку хемију плазме

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:др Миљенко Н. Перић, редовни члан САНУ, професор емеритус

ПРЕДАВАЛО ЈЕ:

 • Квантну хемију
 • Увод у структуру материје
 • Спектре и структуре

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ:др Слободан Рибникар, академик, редовни професор

НАУЧНА ОБЛАСТ: 

Раздвајање стабилних и радиоактивних изотопа, изотопски ефекти у напонима паре, молекулска спектроскопија и међумолекулске интеракције.

ПРЕДАВАО ЈЕ:

 • Радиохемију
 • Физичку хемију

др Десанка Сужњевић, доцент

Отишла је у пензију као научни саветник у ИОФХ-у

НАУЧНА ОБЛАСТ:

Кинетика електрохемијских процеса

ПРЕДАВАЛА ЈЕ:

 • Физичку хемију за студенте општенародне одбране

др Татјана Ћеранић, доцент

НАУЧНА ОБЛАСТ:

Физичка хемија границе фаза, јонска измена и радиохемија

ПРЕДАВАЛА ЈЕ:

 • Примењену радиохемију
 • Радиохемију за студенте општенародне одбране


др Радмила Херцигоња, ванредни професор
Curriculum Vitae

НАУЧНА ОБЛАСТ: 

Интеракције на граници фаза чврсто-гас и чврсто-течно, синтетички и природни зеолити, карактеризација, модификација јоноизмењивачким поступком.

ПРЕДАВАЛА ЈЕ:

 • Општу и физичку хемију за студенте молекуларне биологије (I,II семестар)

ivanka-hoclajtener-antunovic
др Иванка Холцлајтнер-Антуновић, редовни професор
Е-пошта: ivanka@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-634
Кабинет: 374

НАУЧНА ОБЛАСТ: 

Хемијске реакције у плазми и њихова примена, Масена спектрометрија, Физичкохемијске методе у археометрији

ПРЕДАВАЛА ЈЕ:

 • Општи курс физичке хемије
 • Физичкохемијске методе у археометрији
 • Хемијске реакције у плазми и њихову примену
 • Масену спектрометрију

ДетаљнијеМиленко Шушић, редовни професор и академик

ПРЕДАВАО ЈЕ:

 • Општи курс физичке хемије
 • Електрохемију