др Иванка Холцлајтнер-Антуновић
редовни професор
Curriculum Vitae
Табела наставника

ПРЕДМЕТИ:

  • Општи курс физичке хемије 1
  • Физичкохемијске методе у археометрији
  • Хемијске реакције у плазми и њихова примена
  • Масена спектрометрија

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ: