УПИС – ТРЕЋИ УПИСНИ РОК

ПРИЈАВА КАНДИДАТА

Пријављивање кандидата за упис на основне академске студије у трећем уписном року (за кандидате који полажу пријемни испит на ФФХ) може се остварити на два начина:

 • Оnline пријава – од 18. септембра до 20. септембра до 20 часова; Документа се подносе електронски; оригинална документа се доносе на увид приликом уписа (Напомена: уколико постоји неслагање оригиналних докумената са онима који су приложени приликом електронског пријављивања (фалсификати), кандидату неће бити омогућен упис на факултете у саставу Универзитета у Београду и биће поднета кривична пријава надлежном тужилаштву), или
 • Пријава у Студентској служби Факултета (Студентски трг 12-16)21. септембра од 10 до 14 часова; Кандидат предаје фотокопије докумената, оригинале доноси на увид, попуњава и потписује пријавни лист и одговарајуће изјаве.

Након пријаве, кандидат добија Потврду о пријави на конкурс, која садржи број пријаве и која представља доказ да је кандидат предао документа за конкурс за упис. Ову Потврду је потребно понети (или показати на телефону) на полагање пријемног испита.

Дoкумeнтa кoja сe прилaжу приликoм приjaвe:

 1. Очитана или скенирана/сликана (обе стране) лична карта
 2. Фотокопија дипломе о завршном односно матурском испиту
 3. Фотокопије сведочанстава сва четири разреда средње школе
 4. Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 2.000,00 динара и доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 4.500,00 динара, без обзира на број предмета који полаже (скен/слика екрана потврде о плаћању, уплатнице, извода или потврде из банке). Упутство за уплате.
 5. Решење о нострификацији/потврда да је поступак започет при Универзитету у Београду (за кандидате који поседују стране исправе)
 6. Извод из матичне књиге рођених или други одговарајући документ (за стране држављане)
 7. Уверење о држављанству или други одговарајући документ (за стране држављане)

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

 • Пријемни испит се може полагати из предмета: физичка хемија, хемија, математика, физика и биологија. Кандидати могу полагати пријемни из једног или више предмета, при чему се при рангирању рачуна најбољи резултат. Кандидати бирају предмет(е) из којих ће полагати пријемни испит приликом пријаве на конкурс за упис на Факултет.
 • Питања и задаци на пријемном испиту из хемије, математике, физике и биологије обухватају градиво из уџбеника за I, II, III и IV разред гимназије природно-математичког смера, детаљније на линку. Питања и задаци на пријемном испиту из физичке хемије обухватају градиво са припремне наставе.
 • Задаци са пријемних испита из претходних година се налазе на линку.
 • Пријемни испити у другом уписном року ће се полагати 22. септембра 2021, по распореду који ће бити истакнут до 21. септембра 2021. на овој веб-страници.
 • Правила за полагање пријемног испита

УПИС КAНДИДATA

Упис кaндидaтa ће се обавити 30. септембра прeмa рaспoрeду кojи ће бити објављен на овој страници.

Дoкумeнтa кoja сe прилaжу приликoм уписa:

 1. Лична карта
 2. Оверена копија дипломе о завршном односно матурском испиту.
 3. Оверене копије сведочанстава сва четири разреда средње школе
 4. Доказ о уплати: накнаде за пријаву, накнаде за Центар за развој каријере, накнаде за осигурање студената, а за самофинансирајуће студенте и накнаде за Универзитет и прву рату школарине према упутствима која ћете добити приликом уписа. Упутство за уплате (линковати на документ Uputstvo-za-uplate-3)
 5. Решење о нострификацији/потврда да је поступак започет при Универзитету у Београду (за кандидате који поседују стране исправе)
 6. Извод из матичне књиге рођених или други одговарајући документ (за стране држављане)
 7. Уверење о држављанству или други одговарајући документ (за стране држављане)
 8. Две фотографије димензија 3,5 x 4,5 cm

УПИС – ДРУГИ УПИСНИ РОК


Распоред полагања пријемних испита:

 • Хемија – уторак 7.9.2021. у 11:30 часова у Физичкохемијском амфитеатру 
 • Математика – уторак 7.9.2021. у 11:30 часова у Физичкохемијском амфитеатру 
 • Биологија – уторак 7.9.2021. у 15 часова у Физичкохемијском амфитеатру

ПРИЈАВА КАНДИДАТА

Пријављивање кандидата за упис на основне академске студије у другом уписном року може се остварити на два начина:

 • Оnline пријава – од 25. августа до 2. септембра до 20 часова; Документа се подносе електронски; оригинална документа се доносе на увид приликом уписа (Напомена: уколико постоји неслагање оригиналних докумената са онима који су приложени приликом електронског пријављивања (фалсификати), кандидату неће бити омогућен упис на факултете у саставу Универзитета у Београду и биће поднета кривична пријава надлежном тужилаштву), или
 • Пријава у Студентској служби Факултета3. септембра од 10 до 14 часова; Кандидат предаје фотокопије докумената, оригинале доноси на увид, попуњава и потписује пријавни лист и одговарајуће изјаве.

Након пријаве, кандидат добија Потврду о пријави на конкурс, која садржи број пријаве и која представља доказ да је кандидат предао документа за конкурс за упис. Ову Потврду је потребно понети (или показати на телефону) на полагање пријемног испита.

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЕ

 1. Очитана или скенирана/сликана (обе стране) лична карта
 2. Фотокопија дипломе о завршном односно матурском испиту
 3. Фотокопије сведочанстава сва четири разреда средње школе
 4. Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 2.000,00 динара и доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 4.500,00 динара, без обзира на број предмета који полаже (скен/слика екрана потврде о плаћању, уплатнице, извода или потврде из банке). Упутство за уплате.
 5. Решење о нострификацији/потврда да је поступак започет при Универзитету у Београду (за кандидате који поседују стране исправе)
 6. Извод из матичне књиге рођених или други одговарајући документ (за стране држављане)
 7. Уверење о држављанству или други одговарајући документ (за стране држављане)

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

 • Пријемни испит се може полагати из предмета: физичка хемија, хемија, математика, физика и биологија. Кандидати могу полагати пријемни из једног или више предмета, при чему се при рангирању рачуна најбољи резултат. Кандидати бирају предмет(е) из којих ће полагати пријемни испит приликом пријаве на конкурс за упис на Факултет.
 • Питања и задаци на пријемном испиту из хемије, математике, физике и биологије обухватају градиво из уџбеника за I, II, III и IV разред гимназије природно-математичког смера, детаљније на линку. Питања и задаци на пријемном испиту из физичке хемије обухватају градиво са припремне наставе.
 • Задаци са пријемних испита из претходних година се налазе на линку.
 • Пријемни испити у другом уписном року ће се полагати 6. и 7. септембра 2021, по распореду који ће бити истакнут до 5. септембра 2021. на овој веб-страници.
 • Правила за полагање пријемног испита

УПИС КAНДИДATA

 • Упис кaндидaтa ће се обавити 14. септембра прeмa рaспoрeду кojи се налази овде.

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ ПРИЛИКОМ УПИСА

 1. Лична карта
 2. Оверена копија дипломе о завршном односно матурском испиту
 3. Оверене копије сведочанстава сва четири разреда средње школе
 4. Доказ о уплати: накнаде за пријаву, накнаде за Центар за развој каријере, накнаде за осигурање студената, а за самофинансирајуће студенте и накнаде за Универзитет и прву рату школарине према упутствима која ћете добити приликом уписа. Упутство за уплате.
 5. Решење о нострификацији/потврда да је поступак започет при Универзитету у Београду (за кандидате који поседују стране исправе)
 6. Извод из матичне књиге рођених или други одговарајући документ (за стране држављане)
 7. Уверење о држављанству или други одговарајући документ (за стране држављане)
 8. Две фотографије димензија 3,5 x 4,5 cm

УПИС – ДРУГИ ДОДАТНИ УПИСНИ РОК

 • За кандидате који су полагали пријемни испит из хемије, биологије, физике, математике на неком од Факултета Универзитета у Београду.
 • Поред бoдoвa oствaрeних нa приjeмнoм испиту у другoм уписнoм рoку признajу се и бoдoви oствaрeни нa приjeмнoм испиту у првoм уписнoм рoку (jун/jул 2021).
 • Конкурсни рокови

ПРИЈАВА КАНДИДАТА

Пријављивање кандидата за упис на основне академске студије у другом додатном року за кандидате који су полагали пријемни испит на неком од Факултета Универзитета у Београду, може се остварити на два начина:

 • Оnline пријава – од 8. септембра од 20 часова до 13. септембра до 20 часова; Документа се подносе електронски; оригинална документа се доносе на увид приликом уписа (Напомена: уколико постоји неслагање оригиналних докумената са онима који су приложени приликом електронског пријављивања (фалсификати), кандидату неће бити омогућен упис на факултете у саставу Универзитета у Београду и биће поднета кривична пријава надлежном тужилаштву), или
 • Пријава у Студентској служби Факултета – 14. септембра од 10 до 14 часова; Кандидат предаје фотокопије докумената, оригинале доноси на увид, попуњава и потписује пријавни лист и одговарајуће изјаве.

Након пријаве, кандидат добија Потврду о пријави на конкурс, која садржи број пријаве и која представља доказ да је кандидат предао документа за конкурс за упис. Ову Потврду је потребно понети (или показати на телефону) на полагање пријемног испита.

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЕ

 1. Очитана или скенирана/сликана (обе стране) лична карта
 2. Фотокопија дипломе о завршном односно матурском испиту
 3. Фотокопије сведочанстава сва четири разреда средње школе
 4. Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 2.000,00 динара (скен/слика екрана потврде о плаћању, уплатнице, извода или потврде из банке). Упутство за уплате.
 5. Потврду о броју остварених бодова на пријемном испиту на неком од Факултета УБ која мора бити издата на Факултету на коме је полаган пријемни испит (Напомена: слика екрана ранг листе или слика екрана у апликацији за пријављивање није довољна)
 6. Решење о нострификацији/потврда да је поступак започет при Универзитету у Београду (за кандидате који поседују стране исправе)
 7. Извод из матичне књиге рођених или други одговарајући документ (за стране држављане)
 8. Уверење о држављанству или други одговарајући документ (за стране држављане)

УПИС КAНДИДATA

Упис кaндидaтa ће се обавити 16. септембра 2021. године прeмa рaспoрeду кojи ће бити објављен на овој веб-страници.

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ ПРИЛИКОМ УПИСА

 1. Лична карта
 2. Оверена копија дипломе о завршном односно матурском испиту
 3. Оверена копија сведочанстава сва четири разреда средње школе
 4. Доказ о уплати: накнаде за пријаву, накнаде за Центар за развој каријере, накнаде за осигурање студената, а за самофинансирајуће студенте и накнаде за Универзитет и прву рату школарине према упутствима која ћете добити приликом уписа. Упутство за уплате.
 5. Оригиналну потврду о броју остварених бодова на пријемном испиту на неком од Факултета УБ која мора бити издата на Факултету на коме је полаган пријемни испит (Напомена: слика екрана ранг листе или слика екрана у апликацији за пријављивање није довољна)
 6. Решење о нострификацији/потврда да је поступак започет при Универзитеу у Београду (за кандидате који поседују стране исправе)
 7. Извод из матичне књиге рођених или други одговарајући документ (за стране држављане)
 8. Уверење о држављанству или други одговарајући документ (за стране држављане)
 9. Две фотографије димензија 3,5 x 4,5 cm

СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

 • Студије трају 4 године (240 ЕСПБ).
 • Број места за упис: 80 буџетских и 20 самофинансирајућих.
 • Школарина за самофинансирајуће студенте: 75,000 РСД.
 • На Факултету за физичку хемију посебно се негују научне области заштите животне средине, биофизичке хемије са применама у медицини, спектроскопије, радиохемије и нуклеарне хемије, електрохемије, форензике, хемијске кинетике, физичке хемије материјала, квантне и рачунарске хемије.

ИМА ЈОШ МЕСТА НА БУЏЕТУ


ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ

 • Диплома основних, мастер и докторских  академских студија Факултета за физичку хемију призната је свуда у свету.
 • Факултет за физичку хемију је један од водећих Факултета у Србији по броју објављених научних радова.
 • Нема незапослених физикохемичара.

Информатор 2021.


УПИС – ДОДАТНИ ПРВИ УПИСНИ РОК

УПИС – ПРВИ УПИСНИ РОК


Резултати пријемног испита

Решења пријемног испита


Контакт

 • Студентска служба Факултета за физичку хемију
  • Адреса: Студентски трг 12-16, улаз Б, соба 332
  • Е-пошта: studsluzba@ffh.bg.ac.rs
  • Тел: 011/3284-012 (10-12h)
 • Продекан за наставу, др Ана Поповић Бијелић, в.проф.
  Е-пошта: ana@ffh.bg.ac.rs