УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (ОАС)

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

 • Пријемни испит се може полагати из предмета: физичка хемија, хемија, математика, физика и биологија. Кандидати могу полагати пријемни из једног или више предмета, при чему се при рангирању рачуна најбољи резултат. Кандидати бирају предмет(е) из којих ће полагати пријемни испит приликом пријаве на конкурс за упис на Факултет.
 • Питања и задаци на пријемном испиту из хемије, математике, физике и биологије обухватају градиво из уџбеника за I, II, III и IV разред гимназије природно-математичког смера, детаљније на линку. Питања и задаци на пријемном испиту из физичке хемије обухватају градиво са припремне наставе.
 • Задаци са пријемних испита из претходних година се налазе на линку.
 • Пријемни испити у првом уписном року ће се полагати 1. и 2. јула 2021, по распореду који ће бити истакнут 27. јуна 2021. на овој веб-страници.
 • Правила за полагање пријемног испита

Важне напомене:

 • Кандидати су у обавези да на полагање пријемног испита дођу 30 минута пре термина који је наведен у распореду, испред Факултета за физичку хемију (Студентски трг 12-16, улаз Ц).
 • Кандидати су у обавези да на полагање пријемног испита понесу личну карту (или пасош) и потврду о пријави на конкурс са бројем пријаве (папирну или електронску).
 • Кандидати који не дођу на пријемни испит у предвиђено време наведено у распореду ће се сматрати да су одустали од пријемног испита.

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ

Пријављивање кандидата за упис на основне академске студије Физичка хемија се може остварити на два начина:

 • Оnline пријаваод 17. до 24. јуна 2021. Документа се подносе електронски; оригинална документа се доносе на увид приликом уписа (Напомена: уколико постоји неслагање оригиналних докумената са онима који су приложени приликом електронског пријављивања (фалсификати), кандидату неће бити омогућен упис на факултете у саставу Универзитета у Београду и биће поднета кривична пријава надлежном тужилаштву.)
 • Пријава у Студентској служби Факултета25. јуна 2021, од 10 до 14 часова. Кандидат предаје фотокопије докумената, оригинале доноси на увид, попуњава и потписује пријавни лист и одговарајуће изјаве.
 • Упутство за пријаву на конкурс за упис у првом уписном року

ФОРМУЛАРИ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ЗА УПИС

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УПИС У ДОДАТНОМ ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ

За кандидате који нису полагали пријемни испит на Факултету за физичку хемију, а положили су пријемни испит из предмета математика, физика, хемија или биологија на једном од факултета Универзитета у Београду 2021. године.

Пријављивање кандидата за упис на основне академске студије Физичка хемија се може остварити на два начина:

 • Оnline пријаваод 10. до 13. јула у 20 часова. Документа се подносе електронски; оригинална документа се доносе на увид приликом уписа (Напомена: уколико постоји неслагање оригиналних докумената са онима који су приложени приликом електронског пријављивања (фалсификати), кандидату неће бити омогућен упис на факултете у саставу Универзитета у Београду и биће поднета кривична пријава надлежном тужилаштву.)
 • Пријава у Студентској служби Факултета: 14. јула 2021, од 10 до 14 часова. Кандидат предаје фотокопије докумената, оригинале доноси на увид, попуњава и потписује пријавни лист и одговарајуће изјаве.
 • Упутство за пријаву на конкурс за упис у додатном првом уписном року

УПИС

Контакт

 • Студентска служба Факултета за физичку хемију
  • Адреса: Студентски трг 12-16, улаз Б, соба 332
  • Е-пошта: studsluzba@ffh.bg.ac.rs
  • Тел: 011/3284-012, 011/3336-647 (11-14h)
 • Продекан за наставу, др Ана Поповић Бијелић, в.проф.
  Е-пошта: ana@ffh.bg.ac.rs