УПИС 2024/2025.

Бесплатна припремна настава из опште и физичке хемије за упис на Факултет за физичку хемију (ФФХ)Настава се реализује према збиркама задатака из опште хемије:

  1. Р. Николајевић, М. Шурјановић, Збирка задатака из хемије, Завод за уџбенике, Београд.
  2. Н. Л. Глинка, Задаци и вежбе из опште хемије, Научна књига, Београд.

Програм наставе:

  1. Раствори. Раствори електролита. Киселине и базе. Водонични експонент. (24.02.2024. 12-14h)
  2. Стехиометријска израчунавања. Физичке величине и мерне јединице. Количина супстанције. Основни гасни закони. Авогадров закон. (02.03.2024. 10-12h)
  3. Хемијске реакције. Типови реакција. Енергетика хемијских реакција. (09.03.2024. 11-13h)
  4. Структура атома. Радиоактивност. Хемијска веза. (16.03.2024. 11-13h)
  5. Оксидо-редукционе реакције. Основи електрохемије. (23.03.2024. 11-13h)
  6. Хемијске реакције: брзина хемијске реакције и хемијска равнотежа. (30.03.2024. 11-13h)

Пријаве

Послати име и презиме на maja@ffh.bg.ac.rs како би добили линк за приступ предавању, најкасније 24 сата пре почетка предавања.


Пријемни испит за упис на Факултет за физичку хемију

ФФХ организује пријемне испите из предмета: Математика, Физика, Хемија, Физичка хемија и Биологија. Кандидати могу да изађу на пријемни испит из произвољног броја предмета. За поене са пријемног испита рачуна се најбољи резултат.


Припремна настава спрема полазнике за полагање предмета Физичка хемија (корисна је и за полагање пријемног испита из Хемије). Сви типови задатака који буду на пријемном испиту из Физичке хемије ће бити обрађивани на припремној настави, било на самом термину или у оквиру додатних задатака.


За сва додатна питања пишите на: maja@ffh.bg.ac.rs


Преузмите материјал са припремне наставе


Пријемни испит