др Ана Поповић-Бијелић
ванредни професор
Биографија
Tабела наставника

ПРЕДМЕТИ:

  • Биофизичка хемија 1 (ОАС)
  • Биофизичка хемија и динамика нелинеарних процеса (МАС)
  • Биофизичка хемија метаболизма (МАС)
  • Биолошка хемија елемената – физичкохемијски аспект (МАС)
  • Физичкохемијске методе у биомедицини (ДАС)
  • Транспорт кроз мембране (ДАС)

ЕЛЕКТРОНСКЕ НАУЧНЕ БАЗЕ: