• Upis 2020.

  Upis 2020.

  Raspisan konkurs za upis na osnovne akademske studije

  Detaljnije
 • Obaveštenja u vezi epidemijom COVID-19

  Obaveštenja u vezi epidemijom COVID-19

  Važni linkovi:  Od 01.04.2020. test samoprocene na KOVID-19 Aktuelne informacije u Republici Srbiji u vezi sa KORONA VIRUSOM COVID-19 Statistika KOVID-19 u Srbiji Aktuelne informacije...

  Detaljnije
 • FFH glasnik – naučne vesti

  FFH glasnik – naučne vesti

  Detaljnije
 • Fakultet za fizičku hemiju

  Fakultet za fizičku hemiju

  Fizička hemija na Univerzitetu u Beogradu se predaje od 1903. godine. Delatnosti Fakulteta za fizičku hemiju danas su visoko obrazovanje i naučnoistraživački rad od posebnog...

  Detaljnije
 • Studentske laboratorije

  Studentske laboratorije

  Nastava fizičke hemije od početka, u skladu sa svojom fizionomijom, je sledila tendencije rastuće upotrebe elektronike u analizi hemijskog sastava i strukture. Da je to...

  Detaljnije
 • EPR laboratorija

  EPR laboratorija

  EPR laboratorija raspolaže najsavremenijim spektrometrom za elektronsku paramagnetnu rezonanciju (EPR) u regionu, opremljenim za in vitro i in vivo merenja. Moguće je snimati uzorke u...

  Detaljnije
 • Laboratorija za molekulsku spektroskopiju

  Laboratorija za molekulsku spektroskopiju

  Laboratorija za molekulsku spektroskopiju Fakulteta za fizičku hemiju raspolaže UV-VIS spektrofotometrom firme Thermo Scientific (model Evolution 220), FT-IR spektrofotometrom firme Thermo Nicolet (model Avatar 370)...

  Detaljnije
 

Obaveštenje

U skladu sa odlukom Skupštine Republike Srbije o ukidanju vanrednog stanja od 06.05.2020. godine, kao i na osnovu odluke Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) br. 243/2020/06 od 05.05.2020. godine, Fakultet za fizičku hemiju (FFH) nastavlja sa radom zaposlenih i studenata u prostorijama Fakulteta počev od 15.05.2020. godine (odluka dekana FFH br. 323 od 07.05.2020. godine), uz poštovanje obaveznih preventivnih mera tokom trajanja epidemije KOVID-19 u Republici Srbiji.

Na osnovu preporuke Instituta za javno zdravlje dr Milan Jovanović Batut za prevenciju bolesti KOVID-19 na fakultetima i u studentskim domovima u okviru postupnog ublažavanja mera vezanih za sprečavanje širenja bolesti KOVID-19 po okončanju vanrednog stanja (Prilog dopisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 612-00-00503/2020-06 od 11.05.2020. godine), na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu od 15.05.2020. godine sprovodi se Procedura koja definiše način rada zaposlenih i studenata u poslovnom prostoru Fakulteta u zgradi na Studentskom trgu 12-16 u uslovima epidemije KOVID-19.

Predavanja na daljinu na FFH će se održati i završiti do 19.05.2020. godine prema kalendaru nastave.

Demonstracione eksperimentalne vežbe na daljinu biće organizovane i završene tokom maja 2020.godine.

Junski ispitni rok će početi 01.06.2020. godine.

Prijemni ispit i upis u prvu godinu studija na FFH, kao i prethodnih školskih godina, biće organizovani na način i po postupku utvrđenom Zakonom o visokom obrazovanju, stručnim uputstvom ministra MPNTR i opštim aktima FFH.

Molimo studente da redovno prate obaveštenja na glavnoj stranici i studentskoj stranici veb-sajta FFH.

Uprava Fakulteta

 

 

 

 

Nastava na daljinu

Nastava na daljinu

Na ovoj stranici nalaze se sva predavanja na FFH, koja su održana od početka uvođenja vanrednog stanja. Za sva dodatna pitanja i literaturu, obratite se e-poštom predmetnom nastavniku.

 

RSS FFH glasnik

 • Izveštaj Komisije – izbor u zvanje 09/07/2020
  Izveštaj i rezime izveštaja Komisije o pregledu i oceni stručnog i naučnog rada i oceni ispunjenosti uslova za sticanje naučnog zvanja viši naučni saradnik kandidata...
 • Oglas – davanje stana u zakup 08/07/2020
 • Izveštaj Komisije – Doktorska disertacija 08/07/2020
  Izveštaj Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije i doktorska disertacija kandidata mast. fiz.-hem. Marka Mitića pod naslovom „Proučavanje Rener-Telerovog efekta u višeatomskim linearnim molekulima...
 • Individualnu mobilnost u okviru Erazmus+ programa 06/07/2020
  Uvažene koleginice i kolege, koristimo ovu priliku da Vas blagovremeno obavestimo o pozivima za prijavu za individualnu mobilnost u okviru Erazmus+ programa koji će tokom...
 • Oglas – davanje u zakup lokala 03/07/2020
 • Konkurs – izbor u zvanje 02/07/2020
 • Izveštaj Komisije – izbor u zvanje 26/06/2020
  Izveštaj Komisije za izbor mast. fiz.- hem. Radovana Georgijevića, studenta doktorskih studija Fakulteta za fizičku hemiju, u zvanje istraživač-pripravnik Fakulteta za fizičku hemiju, stavljen je...
 • Specijalni kurs – odbrana 24/06/2020
  Mast. fiz.-hem. Dušan Mladenović braniće temu u okviru predmeta Specijalni kurs pod nazivom „Katalizatori na bazi binarnih oksida sa deponovanim niklom i/ili platinom i njihova primena...
 • Izveštaj Komisije – konkurs za izbor u zvanje 23/06/2020
  Izveštaj i sažetek izveštaja Komisije o prijavljenim kandidatima na konkurs za izbor u zvanje i na radno mesto redovni profesor za užu naučnu oblast oblast...
 • Specijalni kurs – odbrana 23/06/2020
  Mast. fiz.-hem. Željko Mravik braniće temu u okviru predmeta Specijalni kurs pod nazivom „Fizičkohemijska svojstva  grafen  oksida  i  12-volframfosforne  kiseline  ozračenih  jonskim snopovima“ dana 25.06.2020. godine, sa...
 

FFH Instagram

6 days ago
2 weeks ago
2 months ago
2 months ago
2 months ago
3 months ago
 
 

Naučna delatnost FFH

Naučna delatnost Fakulteta za fizičku hemiju obuhvata širok spektar disciplina, od čisto fundamentalinih do primenjenih. Arhiva radova Miloje Stojiljković – ARAMIS, sadrži naučne radove sa afilijacijom Fakulteta za fizičku hemiju objavljenih u periodu 1991-2020.

 
 

FFH Tviter

6 hours ago
Forenzika | Studentska strana https://t.co/42CDDNcUXx
2 days ago
Fizička hemija čvrstog stanja | Studentska strana https://t.co/NP9TyHweoF
3 days ago
Osnovi fotohemije | Studentska strana https://t.co/X1MZppbTSz
3 days ago
Molekulska spektrohemija | Studentska strana https://t.co/QKNYqbTkKs