• Brucoši 2020/2021.

  Brucoši 2020/2021.

  Dragi brucoši, Dobro došli na Fakultet za fizičku hemiju! Molimo vas da redovno pratite obaveštenja na sajtu FFH i proveravate svoje studentske e-mail adrese. Nastava...

  Detaljnije
 • Obaveštenja u vezi epidemijom COVID-19

  Obaveštenja u vezi epidemijom COVID-19

  Važni linkovi:  Od 01.04.2020. test samoprocene na KOVID-19 Aktuelne informacije u Republici Srbiji u vezi sa KORONA VIRUSOM COVID-19 Statistika KOVID-19 u Srbiji Aktuelne informacije...

  Detaljnije
 • FFH glasnik – naučne vesti

  FFH glasnik – naučne vesti

  Detaljnije
 • Fakultet za fizičku hemiju

  Fakultet za fizičku hemiju

  Fizička hemija na Univerzitetu u Beogradu se predaje od 1903. godine. Delatnosti Fakulteta za fizičku hemiju danas su visoko obrazovanje i naučnoistraživački rad od posebnog...

  Detaljnije
 • Studentske laboratorije

  Studentske laboratorije

  Nastava fizičke hemije od početka, u skladu sa svojom fizionomijom, je sledila tendencije rastuće upotrebe elektronike u analizi hemijskog sastava i strukture. Da je to...

  Detaljnije
 • EPR laboratorija

  EPR laboratorija

  EPR laboratorija raspolaže najsavremenijim spektrometrom za elektronsku paramagnetnu rezonanciju (EPR) u regionu, opremljenim za in vitro i in vivo merenja. Moguće je snimati uzorke u...

  Detaljnije
 • Laboratorija za molekulsku spektroskopiju

  Laboratorija za molekulsku spektroskopiju

  Laboratorija za molekulsku spektroskopiju Fakulteta za fizičku hemiju raspolaže UV-VIS spektrofotometrom firme Thermo Scientific (model Evolution 220), FT-IR spektrofotometrom firme Thermo Nicolet (model Avatar 370)...

  Detaljnije
 

Obaveštenje

25.9.2020. – Preporuke MPNTR za prevenciju bolesti COVID-19

U skladu sa odlukom Skupštine Republike Srbije o ukidanju vanrednog stanja od 06.05.2020. godine, kao i na osnovu odluke Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) br. 243/2020/06 od 05.05.2020. godine, Fakultet za fizičku hemiju (FFH) nastavlja sa radom zaposlenih i studenata u prostorijama Fakulteta počev od 15.05.2020. godine (odluka dekana FFH br. 323 od 07.05.2020. godine), uz poštovanje obaveznih preventivnih mera tokom trajanja epidemije KOVID-19 u Republici Srbiji.

Na osnovu preporuke Instituta za javno zdravlje dr Milan Jovanović Batut za prevenciju bolesti KOVID-19 na fakultetima i u studentskim domovima u okviru postupnog ublažavanja mera vezanih za sprečavanje širenja bolesti KOVID-19 po okončanju vanrednog stanja (Prilog dopisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja br. 612-00-00503/2020-06 od 11.05.2020. godine), na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu od 15.05.2020. godine sprovodi se Procedura koja definiše način rada zaposlenih i studenata u poslovnom prostoru Fakulteta u zgradi na Studentskom trgu 12-16 u uslovima epidemije KOVID-19.

Molimo studente da redovno prate obaveštenja na glavnoj stranici i studentskoj stranici veb-sajta FFH.

Uprava Fakulteta

 

 

 

 

Nastava na daljinu

Nastava na daljinu

Na ovoj stranici nalaze se sva predavanja na FFH, koja su održana od početka uvođenja vanrednog stanja. Za sva dodatna pitanja i literaturu, obratite se e-poštom predmetnom nastavniku.

 

RSS FFH glasnik

 • Asistent editor – MDPI 25/09/2020
 • Specijalistički rad – odbrana 25/09/2020
  Diplomirani biolog zaštite životne sredine Nemanje Arsenovića braniće specijalistički rad pod nazivom “Forenzička analiza tragova krvi “ dana 29.09.2020. godine sa početkom u 11:30 časova...
 • Specijalistički rad – odbrana 25/09/2020
  Diplomirani biolog Jelena Milenković braniće specijalistički rad pod nazivom “Primena fizičkohemijskih metoda u analizi bioloških tragova ljudskog porekla“ dana 29.09.2020. godine sa početkom u 11:00...
 • Master rad – odbrana 25/09/2020
  Dipl. fiz.-hem. Miloš Janković braniće master rad pod nazivom „Antimikrobna aktivnost hibridnih materijala na bazi srebra“, dana 30.09.2019. godine, sa početkom u 12.00 časova, u...
 • Master rad – odbrana 25/09/2020
  Dipl. fiz.-hem. Ana Stanojković braniće master rad pod nazivom „Optimizacija heterogenog Fentonovog sistema za katalitičko razlaganje pesticida“, dana 30.09.2019. godine, sa početkom u 10.00 časova,...
 • Master rad – odbrana 25/09/2020
  Dipl. fiz.-hem. Milica Prvulović braniće master rad pod nazivom „Pregledna analiza akumulacije radionuklida u biljnom i životinjskom svetu Japana nakon akcidenta u nuklearnoj centrali Fukušima...
 • Master rad – odbrana 25/09/2020
  Dipl. fiz.-hem. Andrijana Pavlovićbraniće master rad pod nazivom „Lipidna peroksidacija i cis-trans izomerizacija Dipalmitoilfosfatidilholin (DPPC)/ Palmitoiloleoilfosfatidilholin (POPC)/ Holesterol lipozoma “, dana 30.09.2019. godine, sa početkom...
 • Doktorski rad – odbrana 24/09/2020
  Mast. fiz.-hem. Marko Mitić braniće doktorsku disertaciju pod nazivom „Proučavanje Rener-Telerovog efekta u višeatomskim linearnim molekulima primenom varijacione metode“, dana 30.09.2020. godine sa početkom u...
 • Master rad – odbrana 24/09/2020
  Dipl. fiz.-hem. Marko Jovanović braniće master rad pod nazivom „Analiza zemljišta spektroskopijom laserski indukovane plazme – izračunavanje krivih rasta za spektralnu emisiju atoma i jona...
 • Master rad – odbrana 24/09/2020
  Dipl. fiz.-hem. Katarina Miljković braniće master rad pod nazivom „LIBS tehnika za analizu ugljeva – ravnotežni sastav plazme i temperaturska raspodela emisije analita“ dana 29.09.2020....
 

FFH Instagram

4 weeks ago
2 months ago
2 months ago
2 months ago
2 months ago
2 months ago
 
 

Naučna delatnost FFH

Naučna delatnost Fakulteta za fizičku hemiju obuhvata širok spektar disciplina, od čisto fundamentalinih do primenjenih. Arhiva radova Miloje Stojiljković – ARAMIS, sadrži naučne radove sa afilijacijom Fakulteta za fizičku hemiju objavljenih u periodu 1991-2020.

 
 

FFH Tviter

1 day ago
Raspored nastave | Studentska strana https://t.co/pCrKHOaioG
1 day ago
Konkurs za pomoćnog editora-MDPI | Studentska strana https://t.co/6UfGDOSxla
1 day ago
Upis na više godine OAS | Studentska strana https://t.co/1hFIrY6zmH
2 days ago
Hemijska termodinamika | Studentska strana https://t.co/1PvJt79Hrs
2 days ago
Jesenji semestar-MS Teams aplikacija | Studentska strana https://t.co/fYoau5YE7r
2 days ago
Atomistika | Studentska strana https://t.co/O3XyLu8EEu