Обавештење

Комисија за докторске студије Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду, за школску 2018/19. годину, прегледала је сву документацију пријављених кандидата и констатовала да 17 пријављених кандидата испуњава услове уписа. Ранг листа кандидата може се видети у наставку.

Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на ДАС 2018/19

Упис рангираних кандидата обављаће се у студентској служби Факултета од тренутка објављивања коначних ранг листа од стране Универзитета у Београду, према општим условима конкурса, 11. и 12. октобра 2018. године.

Свима желимо успешно студирање.

У име Комисије за докторске студије

Продекан за науку и докторске студије

В.проф. др Игор Пашти


Конкурс за упис на докторске академске студије на ФФХ


Структура студијског програма

Докторске академске студије физичке хемије трају три године (шест семестара) у обиму од 180 ЕСПБ бодова и настављају се на основне и мастер академске студије обима 300 ЕСПБ бодова. После завршених докторских академских студија, студент стиче академско звање доктор физичкохемијских наука.

Прописи:

Документа:

Стандардни облик и садржај докторске дисертације која се брани на Универзитету у Београду:

У циљу адекватног похрањивања докторске дисертације у Дигитални репозиторијум Универзитета у Београду, у складу са начелом отвореног приступа научном знању, обавезни саставни део дисертације су и:

  • Потписана изјава о ауторству, којом се тврди да у докторској дисертацији нема делова којима се нарушавају ауторска права других особа: прилог 1
  • Потписана изјава да су обе верзије, штампана и електронска, истоветне: прилог 2
  • Потписана изјава којом се овлашћује Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ да дисертацију чува у Дигиталном репозиторијуму Универзитета у Београду, те је учини доступном јавности, под условима дефинисаним лиценцом за коју се аутор одлучи: прилог 3

Ове изјаве додају се на крају дисертације, иза биографије аутора, и у штампаној и у електронској верзији.


Извештај ментора о научно-истраживачком раду студената ДАС


Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм: ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФИЗИЧКЕ ХЕМИЈЕ (3 године, 180 ЕСПБ)


ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – КАКО ДО ДИПЛОМЕ?

 
 
 
SerbiaEnglish