Експериментални заокрет – практична настава у хемији и физичкој хемији у служби функционалног знања


Факултет за физичку хемију Универзитета у Београду реализује програм намењен едукацији наставника, одобрен од стране Завода за унапређење образовања и васпитања у вредности од 8 поена.

Линк формулара за пријаву је: https://forms.gle/xMP3sDrctLzRp7NYA


Организатор програма:

Универзитет у Београду-Факултет за физичку хемију, Студентски трг 12-16

Место и време: Факултет за физичку хемију, 4. март 2023. у 10ч.

Особа за контакт: Маја Милојевић-Ракић, maja@ffh.bg.ac.rs


Теме програма:

  • Имамо ли и ми пуферски капацитет?
  • Шта су електролити?
  • Метал-ваздух батеријa
  • Хајде да причамо о емулзијама

Компетенција коју програм развија код циљне групе:

Наставник предметне наставе – гимназија – компетенције наставника за ужу стручну област-наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа – компетенције наставника за ужу стручну област


Приоритетна област:

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)


Број учесника: 30


Трајање програма:

  • Дана: 1
  • Бодова: 8

Цена: 3000 РСД по учеснику, за набавку материјала и ситне опреме за увођење огледa коју наставници добијају на поклон.

 

Share This