https://relab.kg.ac.rs/

https://www.youtube.com/channel/UCH6DOHzIpF1BUNxrJfA5sDQ

Предмет овог пројекта је стратешко партнерство међу учесницима пројекта ради подршке дигиталном образовању и лабораторијским видовима наставе. Предлаже се иновативни концепт стварања заједничког репозиторијума кратких видео садржаја репрезентативних експеримената у образовне сврхе. Пре свега, циљ пројекта је успостављање механизама и стандарда за квалитет продукције отворених садржаја дигиталног образовања, као и за њихово публиковање у заједничким дигиталним репозиторијумима. Улога Универзитета у Београду се огледа у осмишљавању и реализацији кратких и ефектних видео илустрација експерименталних феномена образовне орјентације у природним наукама. Овакав репозиториум би био значајан ресурс дигиталног образовања (онлајн наставних садржаја, дигиталних уџбеника, помоћно средство у конвенционалној и хибридној настави и учењу).

Пројекат се реализује у периоду од 2021-2023. године.

Учесници пројекта су:

  • Универзитет у Крагујевцу, Србија (проф. др Милан Матијевић, руководилац РЕЛАБ пројекта)
  • Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Србија (проф. др Маја Милојевић-Ракић, координатор)
  • Универзитет Сингидунум, Србија (проф. др Марко Танасковић, координатор)
  • Предузеће Cognipix, Србија (Ђорђе Сеничић, координатор)
  • Национални универзитет за учење на даљину у Мадриду, Шпанија
  • Универзитет у Тартуу, Естонија

Остали учесници са Факултета за физичку хемију су:

  • др Бојана Недић Васиљевић, ванредни професор
  • др Даница Бајук-Богдановић, виши научни сарадник
  • Анка Јевремовић, асистент

Пројекат се може пратити и на следећим друштвеним мрежама:

https://www.facebook.com/ReLab2021/

https://www.instagram.com/relab.2021/

https://twitter.com/RELAB2023