Испит из предмета Инструментална анализа ће се полагати у терминима предвиђеним распоредом испита у писменој форми.

Испитна питања можете преузети овде.Предметни наставник:
др Ивана Стојковић Симатовић, ванредни професор (каб. 364, е-mail: ivana@ffh.bg.ac.rs)