Трећа година – предмети

Јесењи семестар

Атомска спектрохемија
Радиохемија и нуклеарна хемија
Статистичка термодинамика
Биолошка хемија
Предмет изборног блока 5

Предмети изборног блока 5

Физичка органска хемија
Физичка хемија плазме
Наставна средства и школски огледи – у шк. 2022/23. години настава из овог предмета ће се одржавати у пролећном семестру

Пролећни семестар

Молекулска спектрохемија
Електрохемија
Хемијска кинетика
Примена рачунара у физичкој хемији