Друга година – предмети

Јесењи семестар

Математика 2
Физика 2
Класична аналитичка хемија
Енглески 1
Предмет изборног блока 3

Предмети изборног блока 3

Методика наставе
Увод у физичку хемију животне средине
Колоиди

Пролећни семестар

Атомистика
Физика 3
Органска хемија
Енглески 2
Предмет изборног блока 4

Предмети изборног блока 4

Хроматографија и сепарационе методе
Практикум из аналитичке хемије