Прва година – предмети

Јесењи семестар
Општи курс физичке хемије 1
Математика 1
Увод у структуру материје
Увод у лабораторијски рад
Предмет изборног блока 1

Предмети изборног блока 1
Практикум из математике за физикохемичаре
Практикум из коришћења рачунара
Историја и филозофија природних наука  (предмет је неактиван у школској 2020/2021. години)

Пролећни семестар
Општи курс физичке хемије 2
Хемијска термодинамика
Физика 1
Неорганска хемија
Предмет изборног блока 2

Предмети изборног блока 2
Увод у физичку хемију животне средине
Енглески почетни