Декан
др Мирослав Кузмановић
редовни професор
Е-пошта: dekan@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-633
Кабинет: 372Продекан за финансије и организацију
др Биљана Шљукић
редовни професор
Е-пошта: biljka@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-894
Кабинет: 354Продекан за науку и докторске студије
др Игор Пашти
редовни професор
Е-пошта: igor@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-628
Кабинет: 275Продекан за наставу
др Ана Поповић Бијелић
ванредни професор
Е-пошта: nastava@ffh.bg.ac.rs
Телефон: 011/3336-633
Кабинет: 372Председник Савета
др Драгомир Станисављев
редовни професор
Е-пошта: dragisa@ffh.bg.ac.rs
Телефони: 011/3336-769, 011/3336-895
Кабинет: 373а


Савет факултета

Представници Владе (8 чланова):

 1. др Андреј Вељковић, редовни професор, Медицински факултет у Нишу
 2. др Срећко Ћурчић, редовни професор, Биолошки факултет у Београду
 3. др Милан Ковачевић, редовни професор, Природно – математички факултет у Крагујевцу
 4. др Милош Цветковић, доцент, Факултет заштите на раду у Нишу
 5. др Марко Ђорђевић, ванредни професор, Биолошки факултет
 6. др Нада Ковачевић, редовни професор, Фармацеутски факултет у Београду
 7. др Татјана Анђелковић, доцент, Медицински факултет у Нишу
 8. др Дејан Мадић, редовни професор, Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу

Представници наставног реда Факултета (12 чланова):

 1. др Драгомир Станисављев, редовни професор
 2. др Никола Цвјетићанин, редовни професор
 3. др Љиљана Дамјановић-Василић, редовни професор
 4. др Гордана Ћирић-Марјановић, редовни професор
 5. др Милена Петковић, редовни професор
 6. др Михајло Етински, ванредни професор
 7. др Ивана Стојковић Симатовић, ванредни професор
 8. др Ана Доброта, доцент
 9. др Немања Гаврилов, доцент
 10. др Марко Митић, асистент
 11. Ана Весковић, асистент
 12. Александар Јовановић, асистент

Представници ненаставног реда Факултета (3 члана):

 1. Кристиан Боару, виши стручнотехнички сарадник за студије
 2. Татјана Костић, спремачица
 3. Вук Јовановић, виши стручнотехнички сарадник за рад у лабораторији

Представници студената Факултета (4 члана):

 1. Јана Николић
 2. Барбара Рамадани
 3. Лука Голубовић
 4. Aнђела Гавран