• Упис ће се одвијати Студентској служби Факултета од 02.10 до 06.10. (термини уписа ће бити истакнути на овој страници најкасније 28.09.)
   • Неопходно је да се сви студенти придржавају својих термина и не касне. Уколико не можете да дођете у термин уписа предвиђен распоредом потребно је да нађете замену.

   БУЏЕТСКИ СТУДЕНТИ

   • Студенти који су у школској 2022/2023. години положили 48 ЕСПБ или више (у овај збир не улазе факултативни предмети и ваннаставне активности) могу да упишу 60 ЕСПБ у школској 2023/2024. на терет буџета.
   • Уколико студент жели да упише више од 60 ЕСПБ, сваки додатни бод плаћа у износу од 1.250 дин (тачка 6.  Ценовника за студије и друге надокнаде на Факултету за физичку хемију за школску 2023/2024, https://www.ffh.bg.ac.rs/uploads/sr/2023/08/Cenovnika-za-sk.-2023-2024-za-sajt.pdf)
   • ПРИМЕР: Студент жели да упише 65 ЕСПБ, 60 ЕСПБ је на терет буџета, а 5 ЕСПБ се плаћа у износу 5×1.250 = 6.250 динара.
   • Могуће је плаћање на рате(тачка 20 ценовника): 1/4 укупног износа при упису; разлика до износа од укупно 1/2 школарине до дана почетка пријаве испита за јануарски (први) испитни рок; разлика до износа од укупно 3/4 школарине до 31. маја 2024; остатак дуга у произвољном броју рата све до 31. јула 2024.
   • Студент мора преко свог студентског портала да изабере најмање 60 али не више од 75 ЕСПБ, (за упис више од 75 ЕСПБ је потребно написати молбу (обавезно навести тачно које предмете уписујете) https://studentska.ffh.bg.ac.rs/studentske-molbe/)
   • Изабрани предмети не морају бити из исте студијске године, али морају бити у складу са Одлукама о условности уписа предмета (на следећем линку, одељак Правила студија)


   САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ

   • Студенти који су у школској 2022/2023. години положили мање од 48 ЕСПБ (у овај збир не улазе факултативни предмети и ваннаставне активности) плаћају сваки бод који уписују у школској 2023/2024. у износу од 1.250 динара (према Ценовнику за студије и друге надокнаде на Факултету за физичку хемију за школску 2023/2024, https://www.ffh.bg.ac.rs/uploads/sr/2023/08/Cenovnika-za-sk.-2023-2024-za-sajt.pdf).
   • ПРИМЕР: Студент жели да упише 60 ЕСПБ, плаћа 60×1.250 = 75.000 динара.
   • Могуће је плаћање на рате (тачка 20 ценовника): 1/4 укупног износа при упису; разлика до износа од укупно 1/2 школарине до дана почетка пријаве испита за јануарски (први) испитни рок; разлика до износа од укупно 3/4 школарине до 31. маја 2024; остатак дуга у произвољном броју рата све до 31. јула 2024.
   • Студент мора преко свог студентског портала да изабере најмање 37 али не више од 75 ЕСПБ, (за упис више од 75 ЕСПБ је потребно написати молбу (обавезно навести тачно које предмете уписујете) https://studentska.ffh.bg.ac.rs/studentske-molbe/)
   • Изабрани предмети не морају бити из исте студијске године, али морају бити у складу са Одлукама о условности уписа предмета (на следећем линку, одељак Правила студија)

   Термини за упис

   • За студенте који су стекли услов за упис, препорука је да што пре закажу термин у Служби за студентске послове Факултета преко https://studentska.ffh.bg.ac.rs/zakazivanje/ (опција важи до 22.09.2023.).

   Информације за упис

  1. Обавезно извршити „бирање предмета“ на свом студентском порталу. Ова опција је отворена од 14. септембра до 30. септембра 2023. године. Опцију бирања предмета могу да користе само студенти којима су сви положени испити архивирани (погледати портал е-student и списак положених испита; уколико неки положени испит није приказан то значи да још није архивиран). Студенти који су пријавили испите у роковима Септембар и Септембар 2 морају сачекати архивирање испита чак и ако нису изашли на те испите.
  2. Одшампати, попунити и потписати формулар, и ЛИЧНО извршити упис у Служби за студентске послове Факултета.
  3. Платити накнаде за 1) осигурање – 650 дин, 2) Центар за развој каријере – 100 дин и само за самофинансирајуће студенте потребно је платити и накнаду за 3) Универзитет у Београду – износ у складу са тачком 19. Ценовника https://www.ffh.bg.ac.rs/uploads/sr/2023/08/Cenovnika-za-sk.-2023-2024-za-sajt.pdf. Упутства за уплате ( http://www.studffhstrana.ffh.bg.ac.rs/formulari-uputstva/)
  4. Приликом уписа самофинансирајући студенти плаћају прву рату (школарина се уплаћује на рачун студента, пример попуњене уплатнице са позивом на број се налази на е-студент налогу у одељку Школарине и уплате) и добијају на потпис Уговор о студирању за 2022/23. школску годину.

  ВАЖНО – Завршни (дипломски) рад: Услов за избор предмета Завршни рад је да укупан број положених и уписаних предмета за школску 2023/24. годину износи 224 ЕСПБ (у овај збир не улазе предмети који су факултатитивни и ваннаставне активности).

  За студенте који су одабрали тему за дипломски рад у школској 2022/23. и раније и приступили изради дипломског рада, потребно је да попуне документ на линку који ментор треба да потпише и да га доставе приликом уписа, како у школској 2023/24. не би поново бирали завршни рад.

  МОЛБЕ за продужење рока за завршетак студија до истека рока у троструком броју школских година (члан 81. Статута Факултета за физичку хемију, https://www.ffh.bg.ac.rs/uploads/sr/2019/04/STATUT-FFH-2018_izmena-feb-2019.pdf) треба поднети што пре, а најкасније до краја школске 2022/23. (30.09.2023.) године, на: https://studentska.ffh.bg.ac.rs/studentske-molbe/.

  Уколико је студент писао било какву молбу, мора сачекати да добије одговор на молбу како би могао да се упише.

  Студент изузетно може уписати и мање од 60 ЕСПБ (буџетски студенти), односно 37 ЕСПБ (самофинасирајући студенти) у случају када му је за завшетак студија преостао мањи број ЕСПБ.

  Информације о уплатама

  Сва упутства за уплате се налазе на студентској страни ФФХ, http://www.studffhstrana.ffh.bg.ac.rs/formulari-uputstva/