15.9.2021 – 08.10.2021.

 • Термини за упис студената се налазе овде. Упис ће се одвијати у амфитеатру ФФХ.
 • Неопходно је да се сви студенти придржавају својих термина и не касне. Уколико не можете да дођете у термин уписа предвиђен распоредом потребно је да нађете замену.

БУЏЕТСКИ СТУДЕНТИ

 • Студенти који су у школској 2020/2021. години положили 48 ЕСПБ или више (у овај збир не улазе факултативни предмети и ваннаставне активности) могу да упишу 60 ЕСПБ у школској 2021/2022. на терет буџета.
 • Уколико студент жели да упише више од 60 ЕСПБ, сваки додатни бод плаћа у износу од 1.250 дин (тачка 6.  Ценовника за студије и друге надокнаде на Факултету за физичку хемију за школску 2021/2022, https://www.ffh.bg.ac.rs/uploads/sr/2021/05/Cenovnik-za-sk.-2021-2022-za-sajt-1.pdf )
 • ПРИМЕР: Студент жели да упише 65 ЕСПБ, 60 ЕСПБ је на терет буџета, а 5 ЕСПБ се плаћа у износу 5×1.250 = 6.250 динара.
 • Могуће је плаћање на рате: 1/4 укупног износа при упису, 1/2 укупног износа до 31.1.2022. цео износ до 31.5.2022.
 • Студент мора преко свог студентског портала да изабере најмање 60 али не више од 66 ЕСПБ, (за упис више од 66 ЕСПБ је потребно написати молбу https://studentska.ffh.bg.ac.rs/studentske-molbe/)
 • Изабрани предмети не морају бити из исте студијске године, али морају бити у складу са Одлукама о условности уписа предмета (на следећем линку, одељак Правила студија)

САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ

 • Студенти који су у школској 2020/2021. години положили мање од 48 ЕСПБ (у овај збир не улазе факултативни предмети и ваннаставне активности) плаћају сваки бод који уписују у школској 2021/2022. у износу од 1.250 динара (према Ценовнику за студије и друге надокнаде на Факултету за физичку хемију за школску 2021/2022, https://www.ffh.bg.ac.rs/uploads/sr/2021/05/Cenovnik-za-sk.-2021-2022-za-sajt-1.pdf). ПРИМЕР: Студент жели да упише 60 ЕСПБ, плаћа 60×1.250 = 75.000 динара.
 • Могуће је плаћање на рате: 1/4 укупног износа при упису, 1/2 укупног износа до 31.1.2022, цео износ до 31.5.2022.
 • Студент мора преко свог студентског портала да изабере најмање 37 али не више од 66 ЕСПБ, (за упис више од 66 ЕСПБ је потребно написати молбу https://studentska.ffh.bg.ac.rs/studentske-molbe/)
 • Изабрани предмети не морају бити из исте студијске године, али морају бити у складу са Одлукама о условности уписа предмета (на следећем линку, одељак Правила студија)

Термини за упис

 • За студенте који су стекли услов за упис, препорука је да што пре закажу термин у Служби за студентске послове Факултета преко https://studentska.ffh.bg.ac.rs/zakazivanje/ (опција важи до 01.10.2021).
 • За студенте који се не упишу до 01.10.2021, упис ће бити организован од 04.10.2021. до 08.10.2021. према распореду који се налази овде.

Информације за упис

 1. Обавезно извршити „бирање предмета“ на свом студентском порталу. Ова опција је отворена од 15. септембра до 03. октобра 2021. године. Опцију бирања предмета могу да користе само студенти којима су сви положени испити архивирани (погледати портал е-student и списак положених испита; уколико неки положени испит није приказан то значи да још није архивиран). Студенти који су пријавили испите у роковима Септембар и Септембар 2 морају сачекати архивирање испита чак и ако нису изашли на те испите.
 2. Одшампати, попунити и потписати формулар, и ЛИЧНО извршити упис у Служби за студентске послове Факултета.
 3. Платити накнаде за 1) осигурање – 555 дин, 2) Центар за развој каријере – 100 дин и 3) Универзитет у Београду – 1000 дин (само самофинансирајући студенти плаћају ову накнаду). Упутства за уплате (http://www.studffhstrana.ffh.bg.ac.rs/formulari-uputstva/)
 4. Приликом уписа самофинансирајући студенти плаћају прву рату (школарина се уплаћује на рачун студента, пример попуњене уплатнице са позивом на број се налази на е-студент налогу у одељку Школарине и уплате) и добијају на потпис Уговор о студирању за 2021/22. школску годину.

ВАЖНО – Завршни (дипломски) рад: Услов за избор предмета Завршни рад је да укупан број положених и уписаних предмета за школску 2021/22. годину износи 224 ЕСПБ (у овај збир не улазе предмети који су факултатитивни и ваннаставне активности).

МОЛБЕ за продужење рока за завршетак студија до истека рока у троструком броју школских година (члан 81. Статута Факултета за физичку хемију, https://www.ffh.bg.ac.rs/uploads/sr/2019/04/STATUT-FFH-2018_izmena-feb-2019.pdf) треба поднети што пре, а најкасније до краја школске 2020/21. (30.09.2021.) године, на: https://studentska.ffh.bg.ac.rs/studentske-molbe/.

Уколико је студент писао било какву молбу, мора сачекати да добије одговор на молбу како би могао да се упише.

Студент изузетно може уписати и мање од 60 ЕСПБ (буџетски студенти), односно 37 ЕСПБ (самофинасирајући студенти) у случају када му је за завшетак студија преостао мањи број ЕСПБ.

Информације о уплатама

Сва упутства за уплате се налазе на студентској страни ФФХ, http://www.studffhstrana.ffh.bg.ac.rs/formulari-uputstva/