ТЕМПУС

Факултет за физичку хемији је учесник пројекта: 511044-TEMPUS-1-2010-1-UK-TEMPUS-JPCR: “Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes”, 2010-2013.

http://www.tempus-mchem.ac.rs/