Хемијски факултетдр Катарина Анђелковић
редовни професор

Предмет: Неорганска хемија

Е-пошта: kka@chem.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3336 737, +381 11 3336 739
Кабинет: 527

Детаљниједр Маја Натић
ванредни професор

Предмети: Класична аналитичка хемија, Практикум из аналитичке хемије

Е-пошта: mmandic@chem.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3336 730
Кабинет: 519

Детаљниједр Зорана Ферјанчић
ванредни професор

Предмет: Физичка органска хемија

Е-пошта: zferjan@chem.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3336 658
Кабинет: 428

Табела наставника – акредитација 2021-2028. године

ДетаљнијеМилован Ивановић
доцент

Предмет: Органска хемија

Е-пошта: misai@chem.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3336 780
Кабинет: 780

Табела наставника – акредитација 2021-2028. године

Детаљније


Физички факултетГоран Попарић
ванредни професор

Предмет: Физика 1

Е-пошта: goran_poparic@ff.bg.ac.rs
Телефон: + 381 11 3281 375
Кабинет: ФФ

Табела наставника – акредитација 2021-2028. године

ДетаљнијеДушан Поповић
доцент

Предмет: Физика 2, Физика 3

Е-пошта: dusan@ff.bg.ac.rs
Телефон: + 381 11 3281 375
Кабинет: ФФ

Табела наставника – акредитација 2021-2028. године

ДетаљнијеАндријана Жекић
ванредни професор

Предмети: Методика наставе

Е-пошта: andrijana@ff.bg.ac.rs
Телефон: + 381 11 3281 375
Кабинет: ФФ

Табела наставника – акредитација 2021-2028. године

Детаљније


Зорица Поповић
доцент

Предмети: Физика 1

Е-пошта: pzorica@ff.bg.ac.rs


Мирјана Сарван
доцент

Предмети: Физика 2 и Физика 3

Е-пошта: miras@ff.bg.ac.rs

Табела наставника – акредитација 2021-2028. године


Саша Ивковић
доцент

Предмети: Наставна средства и школски огледи

Е-пошта: isale@ff.bg.ac.rs


Биолошки факултет


Душан Кецкаревић
ванредни професор

Предмети: Биолошка хемија

Е-пошта: duskec@bio.bg.ac.rs

Табела наставника – акредитација 2021-2028. године


Математички факултет


Срђан Вукмировић
ванредни професор

Предмети: Математичке методе у физичкохемијским истраживањима на докторским академским студијама

Е-пошта: vsrdjan@matf.bg.ac.rs

Табела наставника – акредитација 2021-2028. годинеЗорица Дражић
доцент

Предмет: Математика 2

Е-пошта: zdrazic@matf.bg.ac.rs
Телефон: + 381 11 2027 801
Кабинет: 829

Табела наставника – акредитација 2021-2028. године

Детаљније


Иван Димитријевић
доцент

Предмети: Математика 1

Е-пошта: ivand@math.rs

Табела наставника – акредитација 2021-2028. године


Филолошки факултетИсидора Бачић

Предмети: Енглески почетни, Енглески 1, Енглески 2

Е-пошта: isidorab@ffh.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 2630796
Кабинет: 271

Детаљније